Meny Stäng

Lagen om offentlig upphandling (webbutbildning)

Lär dig LOU och gör bättre upphandlingar. Att göra en lyckad upphandling kan vara utmanande. Goda kunskaper i LOU är nyckeln till att uppnå ett affärsmässigt resultat. Målet med denna kurs är att ge dig som arbetar med upphandling i offentlig verksamhet en grundlig översikt om LOU.

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

Lagstiftningen som styr Sverige

 • SIPUs olika webbkurser är perfekta för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt.
 • Utbilda dig på dina villkor – när och var du vill med pauser och repetition
 • Flexibelt upplägg – skapa ett kurspaket eller kombinera med workshops
 • Testa kunskaperna genom övningar och få ett diplom efter avslutad  kurs

Målgrupp: Tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning samt andra som vill lära sig grunderna om lagstiftningen och regelverken.

Utbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Filmer varvas med texter och frågor så att du kan testa dina kunskaper. Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till kursen i 3 månader.

Att göra en lyckad upphandling kan vara utmanande. Goda kunskaper i LOU är nyckeln till att uppnå ett affärsmässigt resultat.  Målet med kursen är att ge dig som kommer i kontakt med upphandlingar i offentlig verksamhet en grundlig översikt och kännedom om LOU.

 • För vilka inköp gäller LOU?
 • Korrekt hantering av sekretess och likabehandling av anbudsgivarna
 • Vad är värdet av din upphandling?
 • Tröskelvärden och beräkning av värdet
 • Olika upphandlingsförfaranden och val av förfarande
 • Så ställer du rätt och lagom höga krav på leverantören enligt LOU – krav och bevis
 • Vad gäller för annonsering? Frågor och svar under annonseringstiden och förtydliganden
 • Korrekt anbudsarbete och kontroll av leverantörers lämplighet
 • Tilldelningskriterier
 • Rättsmedel och överprövning  – så fungerar det online
Linnéa Brinkälv är avtalscontroller och arbetar främst med avtalsuppföljning, avtalstolkning och förhandling i Uppsala kommun. Hon har nära dialog med leverantörer och arbetar förebyggande. Linnéa arbetade tidigare som ansvarig livsmedelsupphandlare och har lång erfarenhet av livsmedelsindustrin, avtalsskrivning samt avtalsuppföljning.