Meny Stäng

Så här tycker våra kunder om SIPUs utbildningar

Vi finns för våra kunder och är väldigt nogranna när vi följer upp hur pass nöjda våra kunder är med våra utbildningar.

Så här har våra kunder svarat 

Vi är så glada över att 96% av våra kunder svarar Ja på frågan om ni var nöjda med utbildningen ni har gått under 2020. Vi är extra stolta över detta då vi ställt om alla våra utbildningar till digitalt format på grund av Covid-19 och ändå fortsatt håller hög nöjdhet. Det är till och med så att ni kunder är ännu lite nöjdare med våra digitala utbildningar jämfört med till exempel hur vi gjorde innan. 

Skulle våra kunder aktivt rekommendera SIPU till en kollega eller vän? 

Ja, absolut! Vi har förbättrat Net Promotor Score till 52 % under 2020 och under första kvartalet 2021 var SIPUs NPS hela 61 %

Vad är Net Promoter Score? 

Vi mäter bland annat kundlojalitet med Net Promoter Score (NPS). Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix på 1990-talet gav definitionen och presenterade metoden i boken ”The Ultimate Question”. 

Net Promoter Score är ett index som bygger på en enda fråga: Skulle du rekommendera [företag] till en kollega eller vän? 

Kunden besvarar frågan med en skala från 0–10. 0 innebär att det inte alls är sannolikt och 10 innebär att det är mycket sannolikt. Svaren delas därefter in i tre olika kategorier: 

  • 0–6 = ”Kritiker” eller “Detractors”
  • 7-8 = ”Passiva” eller “Passives”
  • 9-10 = ”Ambassadörer” eller “Promoters”
Bild är lånad av Retently

Värdet räknas ut som % av det totala antalet svarande som är ambassadörer minus % av det totala antalet svarande som är kritiker. 

Men vi nöjer oss inte där. Vi finns till för er, och därför kommer vi att fortsätta att sträva efter att alla våra kunder ska vara nöjda och vilja rekommendera oss på SIPU. 

Kontakta oss för utbildningsråd i chatten eller mejla oss!