Meny Stäng

Två registratorer i Skövde kommun har blivit diplomerade

Under våren har Ann-Catrin och Marie på enhet Demokratistöd genomfört en vidareutbildning och genom godkänd tentamen hos oss på SIPU blivit diplomerade i sina tjänster som registratorer.

Diplomeringen innefattar moment inom offentlighet och sekretess, diarieföringssystem, dokumenthantering samt inte minst framtidens roll för registratorer.

En av registratorernas främsta uppgifter är att finnas tillgängliga för handläggare för rådgivning och vägledning kring diarieföring och systemfunktioner. 

Marie Nylén Registrator för kommunstyrelsen och servicenämnden

Antal år i rollen: 7 år

Hur tänker du använda dina nyvunna kunskaper i verksamheten?
Jag vill sprida delar av kursinnehållet vidare till mina närmsta kollegor för att starta dialog och utveckling kring utvalda arbetssätt internet. Jag känner mig också stärkt i de kunskaper jag redan hade, vilket gör det lättare att utbilda andra verksamheter och känna mig säker i det jag pratar om.

Hur kommer registratorns roll att utvecklas inom de närmsta åren?
Vi kommer behöva synliggöras mer, eftersom registratorn är spindeln i nätet i den verksamhet de arbetar för. Vi behöver se till att presenteras för verksamheterna samt nyanställda som en viktig stödfunktion. Föra kontinuerlig dialog med medarbetare på respektive sektor för att skapa förutsättningar för ett så bra grundarbete för ärenden som möjligt. I och med digitaliseringens utveckling så blir det allt viktigare att kunna söka och hitta information.

Ann-Catrin Pettersson Registrator för vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden

Antal år i rollen: 5 år

Vilka kunskaper främst tar du med dig från utbildningen?

Jag fick egentligen bekräftelse på att jag har rätt kunskaper men kunde uppdatera mig på några områden bland annat inom sekretess.

Kommer kommunens registratorer att arbeta mer som dokumentcontrollers i framtiden?

Det tror jag absolut eftersom vi redan idag har en form av dokumentkontroll och följer ett ärende från start till slut samt lägger sista handen vid dokumenten innan ärendet avslutas. Jag tror också att titeln registrator kommer att övergå till dokumentcontroller framöver.

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter