Meny Stäng

Arkivering – en introduktion

Varaktighet: 1 dag

En intensivutbildning i arkivering för dig som behöver kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Få mer kunskap kring ditt arbete med arkivering

Det är viktigt att du som anställd i olika roller i offentlig förvaltning har god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar arkivhanteringen även om du inte har arkivering som huvudsyssla och då är Arkivering – en introduktion den perfekta utbildningen för dig. Arkiv består av mycket olika typer av information i en organisation och det är viktigt att hantera arkiven korrekt och lagenligt.

SIPUs endagsutbildning Arkivering – en introduktion är en intensivutbildning för dig som till exempel är registrator, handläggare eller chef över arkivfunktionen. Helt enkelt för dig som behöver en övergripande och god kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivfunktionen.

En utbildning för dig som inte ska jobba dagligen med arkivering men som behöver goda grundkunskaper om arkivering. Som chef eller som biträdande eller tillfällig ersättare. Denna intensivutbildning är mer övergripande och sammanfattande än Arkivering – grund.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och även inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

Tre anledningar att gå utbildningen Arkivering – en introduktion:

 • Vi ger dig kunskap om proveniensprincipen och vilka författningar som styr arkiveringen
 • Vi lär dig om vad som får kastas till exempel vad som gäller avseende bedömningsgrunder, regelsystem och tillämpning vid gallring och rensning
 • Du får insikt om hur verksamhetens arkiv styrs: arkivsäkerhetsfrågor, digital lagring och verksamhetsbaserad dokumenthantering

Målgrupp

Du som inte dagligen arbetar med arkivhantering, t.ex. registratorer, arkivredogörare, nämndsekreterare eller handläggare. Eller du som är chef över arkivfunktionen.

Motsvarande endags intensivutbildning finns även inom diarieföring – se Diarieföring – en introduktion

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Utbildningen ger dig en introduktion till hur arkiveringen fungerar i en modern förvaltning.

Innehåll

 • Vad är arkiv? Allmänt om arkiv, arkivvärldens struktur
 • Författningsöversikt (vilka författningar styr arkiveringen)
 • Hur skapas arkiv (arkivbildning)? Proveniensprincipen (en viktig och grundläggande princip för hur man arbetar med arkiv)
 • Arkivläggning, vad innebär det?
 • Vad får vi kasta (gallring och rensning)? Bedömningsgrunder, regelsystem, tillämpning
 • Hur ska arkiven redovisas? Klassificeringsstruktur, arkivförteckning, strategi för bevarande av elektroniska handlingar
 • Skapa hållbara arkiv - Arkivsäkerhetsfrågor, Digital lagring
 • Hur styr vi så att allt detta fungerar? Verksamhetsbaserad dokumenthantering, Utformning av dokumenthanteringsplaner
 
Jan_AppelquistJan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se