Meny Stäng
Elev sitter vid laptop och deltar på undervisning på distans

1 950 kr exkl. moms

Webbutbildning

Platser kvar

Nollställ

Arkivering – en introduktion

En intensivutbildning i arkivering för dig som behöver kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Tre anledningar att gå utbildningen Arkivering – en introduktion:

 • Vi ger dig kunskap om proveniensprincipen och vilka författningar som styr arkiveringen
 • Vi lär dig om vad som får kastas till exempel vad som gäller avseende bedömningsgrunder, regelsystem och tillämpning vid gallring och rensning
 • Du får insikt om hur verksamhetens arkiv styrs: arkivsäkerhetsfrågor, digital lagring och verksamhetsbaserad dokumenthantering

Få mer kunskap kring ditt arbete med arkivering

Det är viktigt att du som anställd i olika roller i offentlig förvaltning har god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar arkivhanteringen även om du inte har arkivering som huvudsyssla och då är Arkivering – en introduktion den perfekta utbildningen för dig. Arkiv består av mycket olika typer av information i en organisation och det är viktigt att hantera arkiven korrekt och lagenligt.

SIPUs webbutbildning Arkivering – en introduktion är en intensivutbildning för dig som till exempel är registrator, handläggare eller chef över arkivfunktionen. Helt enkelt för dig som behöver en övergripande och god kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivfunktionen.

En utbildning för dig som inte ska jobba dagligen med arkivering men som behöver goda grundkunskaper om arkivering. Som chef eller som biträdande eller tillfällig ersättare. Denna intensivutbildning är mer övergripande och sammanfattande än Arkivering – grund.

Målgrupp

Du som inte dagligen arbetar med arkivhantering, t.ex. registratorer, arkivredogörare, nämndsekreterare eller handläggare. Eller du som är chef över arkivfunktionen.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och även inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

Motsvarande endags intensivutbildning finns även inom diarieföring – se Diarieföring – en introduktion

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Jessica Korneliusson
[email protected]
073-526 84 57

Utbildningen ger dig en introduktion till hur arkiveringen fungerar i en modern förvaltning.

Innehåll

 • Vad är arkiv? Allmänt om arkiv, arkivvärldens struktur
 • Författningsöversikt (vilka författningar styr arkiveringen)
 • Hur skapas arkiv (arkivbildning)? Proveniensprincipen (en viktig och grundläggande princip för hur man arbetar med arkiv)
 • Arkivläggning, vad innebär det?
 • Vad får vi kasta (gallring och rensning)? Bedömningsgrunder, regelsystem, tillämpning
 • Hur ska arkiven redovisas? Klassificeringsstruktur, arkivförteckning, strategi för bevarande av elektroniska handlingar
 • Skapa hållbara arkiv - Arkivsäkerhetsfrågor, Digital lagring
 • Hur styr vi så att allt detta fungerar? Verksamhetsbaserad dokumenthantering, Utformning av dokumenthanteringsplaner
 
Jan_AppelquistJan Appelquistär arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och tidigare lett diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Webbutbildningen "Arkivering - en introduktion" består av ett antal korta avsnitt på 1-8 min. Utbildningen tar ca 3 timmar att genomföra. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i 3 månader.