Meny Stäng

Arkivering – en introduktion

En intensivkurs i arkivering för dig som behöver kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Det är viktigt att du har mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar arkivhanteringen även om du inte har arkivering som huvudsyssla. All information i en organisation bidrar till att det skapas arkiv. Den här endagskursen är en intensivkurs för dig som t.ex. är registrator, handläggare eller chef över arkivfunktionen. Helt enkelt för dig som behöver en övergripande och god kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivfunktionen,

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

Display jan appelquist
Jan Appelquist
Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
 

Syfte

Kursen ska ge dig en introduktion till hur arkiveringen fungerar i en modern förvaltning. Innehåll
 • Vad är arkiv? Allmänt om arkiv, arkivvärldens struktur
 • Författningsöversikt (vilka författningar styr arkiveringen)
 • Hur skapas arkiv (arkivbildning)? Proveniensprincipen (en viktig och grundläggande princip för hur man arbetar med arkiv)
 • Arkivläggning, vad innebär det?
 • Vad får vi kasta (gallring och rensning)? Bedömningsgrunder, regelsystem, tillämpning
 • Hur ska arkiven redovisas? Klassificeringsstruktur, arkivförteckning, strategi för bevarande av elektroniska handlingar
 • Skapa hållbara arkiv - Arkivsäkerhetsfrågor, Digital lagring
 • Hur styr vi så att allt detta fungerar? Verksamhetsbaserad dokumenthantering, Utformning av dokumenthanteringsplaner

Målgrupp

Du som inte dagligen arbetar med arkivhantering, t.ex. registratorer, arkivredogörare, nämndsekreterare eller handläggare. Eller du som är chef över arkivfunktionen.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se