Meny Stäng

Arkivering – grundkurs

Med ett välordnat arkiv blir det smidigare och enklare att söka information. Den moderna tekniken skapar också helt nya möjligheter för arkivhantering. Men hur ska vi möta dessa krav och möjligheter?

Nollställ

10 400 kr exkl. moms

Lagstiftningen och andra regler ställer krav på hur vi ska ta hand om våra arkiv. Den moderna tekniken skapar också helt nya möjligheter för arkivhantering. Men hur ska vi möta dessa krav och möjligheter? Med ett välordnat arkiv blir det också smidigare och enklare att söka information. Denna kurs ger dig de grundläggande kunskaper som behövs, för att du ska kunna sköta arkivet på en myndighet eller ett företag. Arkiv finns ju i alla typer av organisationer.

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

Display jan appelquist
Jan Appelquist
Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
 
Syfte Kursen syftar till att ge dig kunskap om de regler som gäller för arkivhantering, tekniker för modern och effektiv arkivhantering. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna sköta en myndighets eller ett företags arkiv. Innehåll
 • Vad är arkiv? Allmänt om arkiv och författningsöversikt.
 • Hur skapas arkiv? Arkivbildning med sortering och registrering.
 • Gallring och rensning. Vad får vi kasta? Vad måste bevaras? Gallringsbeslut.
 • Hur ska arkiven redovisas? Nya metoder för arkivredovisning.
 • Att skapa hållbara arkiv. Arkivsäkerhet. Krav på material och digitalt bevarande.
 • Effektivare planering och styrning med dokumentplaner
Målgrupp Arkivassistenter, arkivredogörare och andra som arbetar praktiskt med arkivfrågor och arkivhantering. Metodik Diskussionsföreläsningar
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se