Meny Stäng

Artskydd vid planering och exploatering (webbinarium)

Att behålla ett rikt växt- och djurliv vid exploatering av nya markområden är grunden för ett hållbart samhälle. Under detta 2-timmarswebbinarium lär du dig hur du tillämpar regelverk vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Ett hållbart samhälle där bebyggelse och natur samspelar

Att behålla ett rikt växt- och djurliv vid exploatering av nya markområden är grunden för ett hållbart samhälle. Under detta webbinarium lär du dig hur du tillämpar regelverk vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner.

3 skäl att delta på webbinariet:

 • Få koll på regelverken för artskydd
 • Lär dig om bedömning och gränsdragningar
 • Ta del av viktig kunskap smidigt och enkelt

Tid: kl. 09.30-11.30

Målgrupp: Du som arbetar som kommunekolog, planarkitekt, exploateringsingenjör, naturvårdshandläggare eller är konsult inom området.

Webbinarium – tillgängligt och hållbart

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Läs mer om SIPUs pedagogiska format här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Fler SIPU utbildningar inom miljöinpektion hittar du här.

Artskyddsförordningen (2007:845) – vad innebär de olika skydden?

 • Gybs - Gynnsam bevarandestatus
 • Rödlistan
 • Fridlysning
 • Vad är förebyggande skyddsåtgärder och vad är kompensationsåtgärder?
 • Hur står artskyddsregler i förhållande till andra lagar, t.ex. PBL och Miljöbalken?

Hur använder du olika vägledningar vid tillämpning av artskyddsförordningen?

 • Naturvårdsverkets handbok

Bedömning och gränsdragning – artskyddet i planprocessen och i detaljplanen

 • Naturvärdesinventering, hur tydliggörs de biologiska värdena i planområdet?
 • Vilka typer av underlag krävs och när i processen ska de redovisas?
 
Display camilla1 Miljökonsult, Camilla Ährlund, på Sweco Environment AB med inriktning natur och biologisk mångfald. Camilla har arbetat cirka 20 år inom kommun och på länsstyrelser, exempelvis som kommunbiolog på Eskilstuna kommun och som sakkunnig i samband med planering, prövning, dispenser och lovgivning. Nu arbetar Camilla med miljökonsekvensbeskrivningar, naturvärdesinventeringar, ekosystemtjänstanalyser, spridningsanalyser och kompensationsåtgärder.