Meny Stäng

Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen

Varaktighet: 1 dag

Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen är ett snårigt område – ta del av en grundlig genomgång av den lagstiftning som styr med exempel på aktuella rättsfall och JO-avgöranden. Lär dig hur en överklagan går till och ta del av konkreta råd för rättsäkerhet och effektivitet.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Bli trygg i dina beslut

Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen är ett område kantat av regler och föreskrifter som i vissa fall är snåriga och komplexa. Det följer av regler i bland annat kommunallagen, förvaltningslagen och inte minst socialtjänstlagen, såväl som förordningar och olika avgöranden.

I ditt dagliga arbete måste du som avgiftshandläggare inom äldreomsorgen ha koll på förbehållsbelopp och andra kostnader som påverkar ditt beslut. Därför har vi under denna utbildning en grundlig genomgång av de lagstiftningar som styr avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, med exempel på aktuella rättsfall och JO-avgöranden att dra lärdom från. Du får även lära dig hur det går till vid en överklagan, samt ta del av konkreta råd för en rättssäker och effektiv avgiftshandläggning inom äldreomsorgen. Målsättningen är att du som arbetar med avgiftshandläggning inom äldreomsorgen ska känna trygg i att dina beslut om avgifter är rättssäkra och välgrundade.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

Anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig om kommunens möjlighet att ta ut avgifter enligt kommunallagens och socialtjänstlagens regler
 • Lär dig om hur förvaltningslagen påverkar avgiftshandläggningen inom äldreomsorgen
 • Ta del av aktuella rättsfall och JO-avgöranden
 • Bli trygg i att dina beslut om avgifter är rättssäkra och välgrundade
 • Lär dig om vilka möjligheter som finns för att överklaga beslut om avgift och vad som händer vid en överklagan

Målgrupp: Du som arbetar som t.ex. avgiftshandläggare eller biståndshandläggare med avgiftshandläggning inom äldreomsorgen.

Fler utbildningar hos SIPU inom socialtjänsten hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

 • Kommunens möjlighet att ta ut avgifter enligt kommunallagens och socialtjänstlagens regler
 • Så påverkar förvaltningslagen avgiftshandläggningen inom äldreomsorgen
 • Vilka möjligheter finns att överklaga beslut om avgift och vad händer vid en överklagan?
 • Förbehållsbelopp och annat att ta hänsyn till vid beräknande av avgifter
 • Hyror, mat och andra kostnader som påverkar den enskilde på vård- och omsorgsboende
 • Aktuella rättsfall och avgöranden från JO att dra lärdom från

Bea Nordebrink har examina i social omsorg och rättsvetenskap och arbetar som konsult med utbildning och handledning inom socialrätt. Hon har mångårig erfarenhet från att arbeta i socialtjänsten, både som handläggare och chef. Bea utbildar även på socionomprogrammet i socialrätt, skriver för Norstedts Juridik och har en rad utbildningsuppdrag för olika aktörer.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se