Meny Stäng

Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen (digitalt klassrum)

Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen är ett snårigt område – ta del av en grundlig genomgång av den lagstiftning som styr med exempel på aktuella rättsfall och JO-avgöranden. Lär dig hur en överklagan går till och ta del av konkreta råd för rättsäkerhet och effektivitet.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen är ett område kantat av regler och föreskrifter som kan upplevas snåriga och komplexa. Det följer av regler i bl.a. kommunallagen, förvaltningslagen och inte minst socialtjänstlagen, såväl som förordningar och olika avgöranden.

Bli trygg i dina beslut

I ditt dagliga arbete måste du som handläggare ha koll på förbehållsbelopp och andra kostnader som påverkar ditt beslut. Därför har vi under denna kurs en grundlig genomgång av de lagstiftningar som styr avgiftshandläggningen, med exempel på aktuella rättsfall och JO-avgöranden att dra lärdom från. Du får även lära dig hur det går till vid en överklagan, samt ta del av konkreta råd för en rättssäker  och effektiv avgiftshandläggning.

Målgrupp: Du som arbetar som t.ex. avgiftshandläggare eller biståndshandläggare.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

Därför ska du gå utbildningen inom avgiftshandläggning inom äldreomsorgen:

  • Lär dig om de lagar och regler som styr avgiftshandläggningen
  • Ta del av aktuella rättsfall och JO-avgöranden
  • Bli trygg i att dina beslut om avgifter är rättssäkra och välgrundade
  • Lär dig om processen vid överklagan

Fler utbildningar hos SIPU inom socialtjänsten hittar du här.

  • Kommunens möjlighet att ta ut avgifter enligt kommunallagens och socialtjänstlagens regler
  • Så påverkar förvaltningslagen avgiftshandläggningen
  • Vilka möjligheter finns att överklaga beslut om avgift, och vad händer vid en överklagan?
  • Förbehållsbelopp och annat att ta hänsyn till vid beräknande av avgifter
  • Hyror, mat och andra kostnader som påverkar den enskilde på vård- och omsorgsboende
  • Aktuella rättsfall och avgöranden från JO att dra lärdom från

Bea Nordebrink har examina i social omsorg och rättsvetenskap och arbetar som konsult med utbildning och handledning inom socialrätt. Hon har mångårig erfarenhet från att arbeta i socialtjänsten, både som handläggare och chef. Bea utbildar även på socionomprogrammet i socialrätt, skriver för Norstedts Juridik och har en rad utbildningsuppdrag för olika aktörer.