Meny Stäng

Barnhandläggning i LSS

Varaktighet: 1 dag

Under denna utbildning i barnhandläggning i LSS får du de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och behovsanpassade bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Du får utbildning i den viktiga juridiken, med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Lär dig mer om barnhandläggning i LSS

Denna utbildning i barnhandläggning i LSS ger dig som handläggare de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och korrekta bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du kunskap om gällande lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån. Du får även praktiska verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete, så att du kan känna dig trygg i att du gör rätt bedömningar. Vi fördjupar oss i hur du kan göra personkretsbedömningar på bästa sätt och hur du bedömer omfattningen av assistans och andra viktiga insatser. Målet med utbildningen är att du ska känna dig säkrare i din bedömning och som ett resultat av rättsäkra bedömningar undvika överklaganden och långvariga processer.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning i barnhandläggning i LSS sker i digitalt klassrum. Du får chansen att lyssna till föreläsningar, ställa dina frågor direkt till utbildningsledaren och även dela erfarenheter med de andra deltagarna.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

5 skäl att gå utbildningen i barnhandläggning i LSS:

 • Bli säkrare i din barnhandläggning i LSS – säkerställ korrekta insatser till barn och unga med funktionsnedsättning
 • Lär dig mer om bedömning av personlig assistans för barn –förutsättningar och omfattning
 • Fördjupa dina kunskaper om innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det sträcker det sig
 • Lär dig mer om hur du handlägger kriterierna i personkrets 3
 • Ta del av senaste rättspraxis och JO­-avgöranden att dra lärdom från

Målgrupp: LSS-handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare och även andra som behöver god kunskap om barnhandläggning i LSS.

Fler utbildningar inom socialtjänsten hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Så gör du rättssäkra och korrekta personkrets­bedömningar för barn

 • Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragning mellan dem – så ska du tänka
 • Hur handlägger du kriterierna i personkrets 3?
 • Senaste rättspraxis för personkretsbedömningar av barn

Bedömning av personlig assistans för barn –  vilka förutsättningar krävs för att ett barn ska få personlig assistans, och hur bedömer du omfattningen på bästa sätt?

 • Personlig assistans i skola och vid sjukt barn
 • Personlig assistans för barn gällande grundläggande och övriga behov
 • Hur ska du tolka rättspraxis och lagstiftning för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Föräldraansvaret i relation till de olika insatserna – innebörden av »normalt  föräldraansvar« och hur långt det sträcker det sig

 • Hur bedömer du föräldraansvaret i relation till den personliga assistansen?
 • Vad är förskolans och skolans ansvar?
 • Föräldraansvar i relation till ledsagarservice,  avlösarservice och övriga insatser

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom – så bedömer du omfattningen av hjälpbehovet för att bostads med särskild service ska beviljas

 • Boende enligt 9 § p. 8
 • Hur bedömer du behovet av korttidsboende på bästa sätt?
 • Bostad för ungdom – vad gäller exempelvis vid studier på annan ort?
 • Vilket behov ska barnet ha för att bostad ska komma i fråga?

Bedömning av övriga insatser – vad gäller vid exempelvis avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse?

 • Hur bedömer du behovet för avlösarservice, kortidboende, kortidstillsyn?
 • Hur bedömer du behovet av kontaktperson och ledsagarservice för barn och unga?
 • Hur bedömer du av omfattningen av korttidsvistelse utanför det egna hemmet och vad gäller förhållande till andra insatser?

Senaste rättspraxis och JO­-avgöranden

Finn Kronsporre är jurist och specialiserad inom socialrätt. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se