Meny Stäng

Bättre belysning för utomhusmiljö

Varaktighet: 1 dag

Planera för en trygg, ekonomiskt hållbar och vacker belysning för utomhusmiljöer. Under denna utbildning lär du dig bland annat om resurseffektiv belysning, konvertering till LED-belysning samt hur vi kan driva ljusuppdrag och reducera ljusföroreningar.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Trygg, hållbar och vacker belysning för utomhusmiljö

Vid planering av belysning för utomhusmiljö möter du ofta en svårighet i att veta vad som är en trygg, ekonomiskt hållbar och vacker belysning. Utvecklingen av ny teknik och nya sätt att tänka kring belysning för utomhusmiljö rusar fram, samtidigt ska de befintliga byggsystemen fortsätta fungera. Vår upplevelse av att röra sig utomhus under mörka perioder eller kvällstid påverkas också av olika typer av belysning. Vi har dessutom tillgänglighetskrav och mer kunskap om ljusföroreningar.

Under denna utbildning får du insikt i hur resurseffektiv belysning tryggar upplevelsen. Du lär dig hur vi kan skapa god ekonomi i olika miljöer, driva ljusuppdrag och reducera ljusföroreningar. Utöver det får du ta del av flera exempel och tips kring konvertering till LED-belysning i både planering och utveckling av utebelysning i parker, gångstråk och torg. Vi går även igenom vad begreppen innebär, hur marknaden ser ut, var forskningen är på väg och många exempel på praktiska fall.

Tid:
Utbildning kl. 12.30 – 17.30
Gemensam middag kl.17.30-18.30
Workshop kl. 18.30 – 20.00

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Fördjupa din kunskap om utebelysning funktion, belysningskvalitet, energieffektivisering och ekonomi
 • Få större förståelse kring samverkan mellan aktörer i bygg- och fastighetsbranschen
 • Öka takten i övergången till nya planeringssätt och ny teknik, för belysningslösningar

Målgrupp: landskapsarkitekter, parkchefer, gatuansvariga samt andra som planerar, skapar och förvaltar utebelysning i parker, gångstråk och på torg.

Fler av SIPUs utbildningar inom gata och park hittar du här.

Ljusstrategi och planering – att skapa och driva lyckade ljusuppdrag

 • Så utformas en belysningsplan
 • Hur kartlägga miljön som ska belysas? Metoder och tekniker – att planera för människors rörlighet i stads- och naturområden med permanent belysning
 • Hur påverkas beteendet och känslan av trygghet vid olika belysningsprinciper?
 • Att gestalta med små medel, praktikfall och referensexempel

Begrepp, mått och ideala luxtal samt kelvingrader – vad är optimal belysning på gångstråk, i parker och på torg?

 • Vad är lux, lumen, CRI, spektralfördelning, flimmer och Tm 30-15?
 • Hur man mäter ljus och vilka metoder finns att verifiera att du fått det du beställt
 • Lagar, regler och rekommendationer
 • Kommunalt ansvar – vilka krav behöver uppfyllas?
 • Vilka standarder som finns och hur de kan användas

Konvertera till LED – lyckade projekt och utmaningar att fundera kring

 • Den nya LED-tekniken ger stora möjligheter både avseende energibesparing, styrning och ljuskomfort om den används rätt
 • Vad som är energieffektivitet och smarta styrsystem – exempel på produkter för dimning och kommunikation
 • Vad kan appliceras på en befintlig lösning och/eller vad kan man förväntas får ut av ett styrsystem i armaturer?
 • Utformning av belysning i samverkan med de som vistas i miljön, goda exempel
 • Ljus för historiska miljöer, belysning för träd, bevarandefrågor, ekologi och ljusföroreningar, val för en holistisk belysningsplanering

Ljusföroreningar – vilka konsekvenser har artificiella ljuskällor på miljön?

 • Vad är ljusföroreningar (light pollution) och vad är ljusintrång (obstructiv lighting)?
 • Strategier för att begränsa ljusföroreningar och minska problematiken med störande ljus
 • Att miljöanpassa belysning för att minimera påverkan på djurliv och habitat
 • HCL och påverkan på människors sömn och hormoner

Hållbarhetskriterier för utomhusbelysning för enklare upphandling

 • Planera för drift och underhåll – ekonomiskt hållbara investeringar
 • Upphandla kvalité på rätt sätt
 • Vilka krav kan du ställa i din upphandling och vad kan du verifiera

Workshop

 • Öva praktiska moment i ljusriktning och ljusfärg
 • Upplev och testa ljussättning praktiskt på fysiska utomhusmiljöer
 • Testa olika typer av armaturer och lär dig praktiskt utvärdera kvalité, visuell komfort och användningsområden
Johan Röklander är en av landets mest välrenommerade experter inom ljusdesign. Han har en mångårig erfarenhet i yrket bl.a. som uppskattad talare i ljusdesignfrågor, med erfarenhet från såväl forskningsprojekt till planering och besiktning. Johan har även erfarenhet som kommunal ljusdesigner. Han är i grunden ljusdesignutbildad vid Jönköpings Tekniska Högskola och arbetar idag som ljusdesigner/belysningsplanerare på TRS Consulting. Senast 2019 var han en av fem finalister i den prestigefyllda tävlingen ”Lightning Design Awards”. Stolta presenterar vi nu Johan Röklander som en av SIPUs utbildningsledare.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se