Meny Stäng

BBR workshop

Fördjupa dig i området, vi fokuserar på de nya energikraven, tillgänglighet och brandskydd. Ta chansen att skicka in dina frågor som underlag till workshopen! De skickas till info@sipu.se.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Uppdatera dig på det senaste inom Boverkets byggregler (BBR)

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om det senaste inom BBR. Ta chansen att tillsammans med branschkollegor ta del av aktuella exempel med verkligheten som utgångsläge. Det blir hög interaktivitet, övningar och diskussioner baserade på just dina frågor. Vi startar med  ett introduktionspass som sedan följs av  en workshop med tre interaktiva pass inom olika områden.

5 anledningar att delta på utbildningen:

 • Lär dig mer om tolkning av funktionskrav
 • Dela erfarenheter och utmaningar med branschkollegor
 • Fördjupa dig i BBR:s nya energikrav
 • Diskutera tillgänglighet med förankring i verkligheten
 • Öka din kunskap om hur brandskydd ska bedömas

Målgrupp: Workshopen vänder sig till dig som är byggnadsinspektör, bygglovshandläggare  eller bygglovsingenjör, men passar även för dig som är projektledare inom bygg, projektingenjör eller exploateringsingenjör. Du bör ha grundläggande kunskaper i BBR för att få ut det mesta av dagen. Vi rekommenderar att du repeterar grunderna  i t.ex. Boverkets webbutbildning Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR.

Definition av funktionskrav
 • Vad innebär de och hur ska de tolkas?
 • Relationen mellan allmänna råd och funktionskrav?
Tillgänglighet – utformningskrav och egenskapskrav
 • Skillnaden mellan utformningskrav och egenskapskrav och när respektive del ska hanteras i byggnadsprocessen
 • Hur ska tillgänglighetskraven tillämpas i praktiken?
Verifiering av nya energikrav
 • Verifiering av energikraven – genom beräkning eller mätning
 • Provtryckning – är det ett måste för verifiering genom beräkning?
Brandskydd
 • Förenklad dimensionering och analytisk dimensionering
 • Vikten av utförandekontroller i byggskedet
 
 
Display bild 2
Said Elmi är en omtyckt föreläsare med stor erfarenhet. Said är bland annat utbildad byggnadsingenjör, certifierad kontrollansvarig samt har erfarenhet som både bygglovshandläggare och byggnadsinspektör på kommun. Said är även ledamot i Boverkets insynsråd och Svenska byggingenjörers Riksförbunds expertgrupp för kontrollansvariga. Med hög kompetens och erfarenhet kommer Said guida deltagarna genom dagen med konkreta övningar och exempel från verkligheten.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se