Meny Stäng

BBR – workshop (digitalt klassrum)

Utbildningen ger dig praktiska kunskaper i tillämpning av BBR med fokus på ändringsreglerna, tillgänglighet och kommande regelförändringar.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Uppdatera dig på det senaste inom Boverkets byggregler (BBR)

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om det senaste inom BBR. Ta chansen att tillsammans med branschkollegor ta del av aktuella exempel med verkligheten som utgångsläge. Det blir hög interaktivitet, övningar och diskussioner baserade på just dina frågor. Vi startar med  ett introduktionspass som sedan följs av  en workshop med tre interaktiva pass inom olika områden.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 14:00

5 anledningar att delta på utbildningen:

 • Lär dig mer om tolkning av funktionskrav
 • Dela erfarenheter och utmaningar med branschkollegor
 • Fördjupa dig i BBR:s nya energikrav
 • Diskutera tillgänglighet med förankring i verkligheten
 • Öka din kunskap om hur brandskydd ska bedömas

Målgrupp: Workshopen vänder sig till dig som är byggnadsinspektör, bygglovshandläggare  eller bygglovsingenjör, men passar även för dig som är projektledare inom bygg, projektingenjör eller exploateringsingenjör. Du bör ha grundläggande kunskaper i BBR för att få ut det mesta av dagen. Vi rekommenderar att du repeterar grunderna  i t.ex. Boverkets webbutbildning Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR.

Ändringsreglerna

 • vilka krav gäller för ombyggnad?
 • när kommer man upp i ombyggnadsnivå?
 • anpassning av kravnivån?
 • avsteg eller mindre avvikelse?
 • funktionskraven och de allmänna råden vid ändring?

Tillgänglighet

 • Skillnaden mellan utformningskrav och egenskapskrav och när respektive del ska hanteras i byggnadsprocessen
 • Hur ska tillgänglighetskraven tillämpas i praktiken?

Kommande regelförändringar

 • Klimatdeklaration av byggnader?
 • Boverkets pågående reformering av BBR & EKS - "Möjligheternas byggregler”?
 • Kommittén för modernare byggreglers arbete?
 
 
Display bild 2
Said Elmi är en omtyckt föreläsare med stor erfarenhet. Said är bland annat utbildad byggnadsingenjör, certifierad kontrollansvarig samt har erfarenhet som både bygglovshandläggare och byggnadsinspektör på kommun. Said är även ledamot i Boverkets insynsråd och Svenska byggingenjörers Riksförbunds expertgrupp för kontrollansvariga. Med hög kompetens och erfarenhet kommer Said guida deltagarna genom dagen med konkreta övningar och exempel från verkligheten.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se