Meny Stäng

Bemanningsekonomi inom socialtjänsten

Varaktighet: 1 dag

Under denna utbildning om bemanningsekonomi i socialtjänsten får du nya verktyg som hjälper dig att planera, analysera och schemalägga verksamheten så att resurserna nyttjas på bästa sätt.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Bemanningsekonomi – förbättrad kvalitet i verksamheten

Bemanningsekonomi inom socialtjänsten är en utbildning som får dig att se till att nyttja resurserna på bästa sätt och öka kvaliteten i verksamheten? Under denna utbildning får du lära dig mer om bemanningsekonomi, planering och schemaläggning. Du får bland annat verktyg som hjälper dig att planera, analysera och bemanna verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt – utan att göra avkall på kvaliteten eller personalens arbetsvillkor. Du får också kunskap om lagar, avtal och aktiva insatser för en bra arbetsmiljö.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

Tre skäl att prioritera utbildningen:

 • Lär dig att planera, analysera och bemanna verksamheten smartare
 • Få verktyg för att skapa tydligare rutiner och processer
 • Diskutera dina utmaningar med erfaren utbildningsledare och kollegor från andra kommuner

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till chefer inom socialtjänsten, bl.a. enhetschefer, avdelningschefer och verksamhetschefer. Även ekonomer, controllers och HR som arbetar med bemanningsekonomi har nytta av utbildningen.

Fler utbildningar hos SIPU inom ekonomi hittar du här och inom socialtjänsten här.

Genomförandeplan och planering

 • Personal, ekonomi och brukare i fokus  samtidigt – hur?
 • Planering och genomförandeplan som  förenklar schemaläggningen
 • Lagar och avtal du måste förhålla dig till
 • Vad har vi för kostnad per brukare egentligen

Schemaläggning och kostnader

 • Gör vi verkligen rätt saker i rätt tid?
 • Hur ser ett »bra« schema ut?
 • Hur kan vi tänka om kring schemaläggningen för att bättre nyttja de resurser vi har?
 • Goda exempel på kostnadseffektiv personalsamverkan inom socialtjänsten
 • Behovsbemanning – hur kan vi planera om för att undvika att sätta in vikarie?

Långsiktighet och framförhållning

 •  Så skapar vi en samsyn kring bemanning, förläggning och användning av arbetstid
 •  Hur hantera när behovet plötsligt skiftar och vi måste bemanna upp/ner?
 •  Aktiva insatser för bra arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro

Heltid som norm

 • Hur hantera heltid som norm vid schemaläggningen?
 • Hur kan heltid som norm öka kvaliteten i verksamheten?

Rutiner för uppföljning och anpassning

 • Verktyg för regelbunden analys och uppföljning av bemanning och kvalitet
 • Uppfyller vi det uppdrag vi har?
Eva LiljevallEva Liljevall har en gedigen erfarenhet som ledare och kvalitetsutvecklare inom kommunal vård och omsorg. Idag arbetar hon som vd, processledare och handledare på egna företaget Liljevall Ansell där hon får möjlighet att hjälpa kommuner i deras kvalitetsutveckling av olika områden inom socialtjänsten. Eva brinner för att skapa hög kvalitet inom den kommunala socialtjänsten och att alla brukare ska få bästa möjlighet att leva sitt liv. Hon har i många år arbetat med schemaläggning och planering som skapar rätt förutsättningar för en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se