Meny Stäng

Beredning, mötesteknik och protokollskrivning

Varaktighet: 1 dag

En fördjupningsutbildning om mer komplexa situationer som kan uppstå under sammanträden. Regler kring propositionsordning, vad gäller för digital dokumentation och webbsändning, lär dig utforma korrekta tjänsteskrivelser samt ta del av praktiska mallar för ärendehantering.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Fördjupa dina kunskaper inom beredning, mötesteknik och protokollskrivning

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar  som nämnd eller kommunsekreterare med god kännedom om den grundläggande juridiken och formalia – men som vill fördjupa dina kunskaper inom det praktiska hantverket med beredning, mötesteknik och protokollskrivning.

Inom nämndadministrationen, vid sammanträden och möten på olika nivåer och i ärendeberedningsprocessen uppstår kontinuerligt situationer av mer komplex karaktär där du som nämndsekreterare ofta får ta ansvar och reda ut hur man ska gå vidare. För att veta vad man får göra och inte, snabbt finna lösningar på problem och leda processen vidare behöver du både rätt kunskap och goda verktyg.

Diskutera snåriga situationer och fördjupa dina juridiska kunskaper

Denna fördjupningsdag för nämnd-­ och kommunsekreterare har tagits fram för dig som kan det grundläggande regelverket och vill gå ett steg längre i din profession gällande beredning, mötesteknik och protokollskrivning. Under utbildningsdagen får du fördjupande kunskaper, praktisk information och aktuella nyheter. Du får ställa dina frågor till utbildningsledaren och även möjlighet att dela erfarenheter med andra deltagare som arbetar med beredning, mötesteknik och protokollskrivning. Diskussioner förs kring bland annat effektiv ärendeberedningsprocess, sammanträdesformalia, rollfördelning och närvarorätt i nämnd/styrelse. Vidare går vi igenom protokollets utformning och hantering av yrkanden och förslag mm.

Efter utbildningen kommer du att känna dig säkrare i din roll bland andra tjänstemän och förtroendevalda.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 16.30

Tre skäl att gå utbildningen om beredning, mötesteknik och protokollskrivning:

 • Känn dig säkrare i komplexa mötessituationer
 • Bidra till en korrekt och effektiv ärendeberedning i din förvaltning
 • Skriv korrekta och ändamålsenliga protokoll för bättre kommunikation och uppföljning

Målgrupp:
Nämndsekreterare i nämnder, utskott och styrelser, samt kommunsekreterare som har grundläggande kunskaper om juridiken som styr nämndadministrationen.

Andra kompetensutvecklingsbehov?

SIPU erbjuder en grundläggande utbildning om Juridiken som styr nämndadministrationen.

För fler SIPU utbildningar inom juridik se här, och inom registratur och ärendehantering se här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Effektiv ärendeberedningsprocess och sammanträdesformalia i komplexa situationer

Samspelet mellan politik och förvaltning i beredningsprocessen
 • En tydlig roll­ och ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen
 • Delegationer och jäv
Effektiv ärendeberedningsprocess – från initiering till expediering
 • Initiering av ett ärende. Vem, vad, hur? Praktiska mallar
 • När kommer politiken in i processen?
 • Vem bestämmer vilka ärenden som ska beredas?
 • Förvaltningens roll i ärendeberedningsprocessen. Vem/vilka bereder ärenden i praktiken?
 • Vem upprättar och ansvarar egentligen för tjänsteskrivelser? Hur utformar du dem enligt gällande kvalitetskrav?
 • Tidsplan för beredningsarbetet – hur kan man arbeta så effektivt som möjligt?
 • Avstämning mot fastställda mål­ och policydokument
 • Kallelse och andra dokument i digital form –vad får man göra?
 • Uppföljning av beslut – vem ansvarar egentligen?
Sammanträdesformalia – så leder och protokollför du mer komplexa mötessituationer
 • Olika typer av yrkanden
 • Propositionsordning – hur ser reglerna ut?
 • Omröstning – vad gäller vid kontraproposition?
 • Särskilt yttrande/protokollsanteckning – vad gäller och hur kan de användas?
 • Reservationer och när ledamot avstår från att delta i beslut
 • Hantering av särskilda händelser och snåriga situationer under mötet
 • Nämndsekreterarens roll i sammanträdet – i praktiken
 • Vad gäller vid webbsändning av sammanträden?

Porträtt av utbildningsledare LarsLars Lundqvist är utbildad arkivarie, konsult med egen firma och har lång praktisk erfarenhet av demokratiskt styrda organisationer, från tjänstemannahåll som från politiken. Lars undervisar återkommande kring offentlighet- och sekretessregler samt om informationsförvaltning inom offentlig förvaltning. Lars har universitetsutbildning inom juridik, statsvetenskap och offentlig förvaltning.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se