Meny Stäng

Beredning, mötesteknik och protokollskrivning

(2 kundrecensioner)
Varaktighet: 1 dag

En fördjupningsutbildning om mer komplexa situationer som kan uppstå under sammanträden. Regler kring propositionsordning, vad gäller för digital dokumentation och webbsändning, lär dig utforma korrekta tjänsteskrivelser samt ta del av praktiska mallar för ärendehantering.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Fördjupa dina kunskaper inom beredning, mötesteknik och protokollskrivning

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar  som nämnd eller kommunsekreterare med god kännedom om den grundläggande juridiken och formalia – men som vill fördjupa dina kunskaper inom det praktiska hantverket med beredning, mötesteknik och protokollskrivning.

Inom nämndadministrationen, vid sammanträden och möten på olika nivåer och i ärendeberedningsprocessen uppstår kontinuerligt situationer av mer komplex karaktär där du som nämndsekreterare ofta får ta ansvar och reda ut hur man ska gå vidare. För att veta vad man får göra och inte, snabbt finna lösningar på problem och leda processen vidare behöver du både rätt kunskap och goda verktyg.

Diskutera snåriga situationer och fördjupa dina juridiska kunskaper

Denna fördjupningsdag för nämnd-­ och kommunsekreterare har tagits fram för dig som kan det grundläggande regelverket och vill gå ett steg längre i din profession gällande beredning, mötesteknik och protokollskrivning. Under utbildningsdagen får du fördjupande kunskaper, praktisk information och aktuella nyheter. Du får ställa dina frågor till utbildningsledaren och även möjlighet att dela erfarenheter med andra deltagare som arbetar med beredning, mötesteknik och protokollskrivning. Diskussioner förs kring bland annat effektiv ärendeberedningsprocess, sammanträdesformalia, rollfördelning och närvarorätt i nämnd/styrelse. Vidare går vi igenom protokollets utformning och hantering av yrkanden och förslag mm.

Efter utbildningen kommer du att känna dig säkrare i din roll bland andra tjänstemän och förtroendevalda.

Program

Effektiv ärendeberedningsprocess och sammanträdesformalia i komplexa situationer.

 • En tydlig roll­ och ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen
 • Delegationer och jäv
 • Initiering av ett ärende. Vem, vad, hur? Praktiska mallar
 • När kommer politiken in i processen?
 • Vem bestämmer vilka ärenden som ska beredas?
 • Förvaltningens roll i ärendeberedningsprocessen. Vem/vilka bereder ärenden i praktiken?
 • Vem upprättar och ansvarar egentligen för tjänsteskrivelser? Hur utformar du dem enligt gällande kvalitetskrav?
 • Tidsplan för beredningsarbetet – hur kan man arbeta så effektivt som möjligt?
 • Avstämning mot fastställda mål­ och policydokument
 • Kallelse och andra dokument i digital form –vad får man göra?
 • Uppföljning av beslut – vem ansvarar egentligen?
 • Olika typer av yrkanden
 • Propositionsordning – hur ser reglerna ut?
 • Omröstning – vad gäller vid kontraproposition?
 • Särskilt yttrande/protokollsanteckning – vad gäller och hur kan de användas?
 • Reservationer och när ledamot avstår från att delta i beslut
 • Hantering av särskilda händelser och snåriga situationer under mötet
 • Nämndsekreterarens roll i sammanträdet – i praktiken
 • Vad gäller vid webbsändning av sammanträden?

Tre skäl att gå utbildningen om beredning, mötesteknik och protokollskrivning:

 • Känn dig säkrare i komplexa mötessituationer
 • Bidra till en korrekt och effektiv ärendeberedning i din förvaltning
 • Skriv korrekta och ändamålsenliga protokoll för bättre kommunikation och uppföljning

Målgrupp

Nämndsekreterare i nämnder, utskott och styrelser, samt kommunsekreterare som har grundläggande kunskaper om juridiken som styr nämndadministrationen.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 08.30 – 16.00

Andra kompetensutvecklingsbehov?

SIPU erbjuder en grundläggande utbildning om Juridiken som styr nämndadministrationen.

För fler SIPU utbildningar inom juridik se här, och inom registratur och ärendehantering se här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

2 recensioner av Beredning, mötesteknik och protokollskrivning

 1. Moa

  Fått inspiration till en översyn av nämndprocessens beredningsgruppen i min kommun.

 2. Anna

  Bra grundläggande kunskaper och bra diskussioner med deltagarna och kursledaren

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Effektiv ärendeberedningsprocess och sammanträdesformalia i komplexa situationer

Samspelet mellan politik och förvaltning i beredningsprocessen
 • En tydlig roll­ och ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen
 • Delegationer och jäv
Effektiv ärendeberedningsprocess – från initiering till expediering
 • Initiering av ett ärende. Vem, vad, hur? Praktiska mallar
 • När kommer politiken in i processen?
 • Vem bestämmer vilka ärenden som ska beredas?
 • Förvaltningens roll i ärendeberedningsprocessen. Vem/vilka bereder ärenden i praktiken?
 • Vem upprättar och ansvarar egentligen för tjänsteskrivelser? Hur utformar du dem enligt gällande kvalitetskrav?
 • Tidsplan för beredningsarbetet – hur kan man arbeta så effektivt som möjligt?
 • Avstämning mot fastställda mål­ och policydokument
 • Kallelse och andra dokument i digital form –vad får man göra?
 • Uppföljning av beslut – vem ansvarar egentligen?
Sammanträdesformalia – så leder och protokollför du mer komplexa mötessituationer
 • Olika typer av yrkanden
 • Propositionsordning – hur ser reglerna ut?
 • Omröstning – vad gäller vid kontraproposition?
 • Särskilt yttrande/protokollsanteckning – vad gäller och hur kan de användas?
 • Reservationer och när ledamot avstår från att delta i beslut
 • Hantering av särskilda händelser och snåriga situationer under mötet
 • Nämndsekreterarens roll i sammanträdet – i praktiken
 • Vad gäller vid webbsändning av sammanträden?

Porträtt av utbildningsledare LarsLars Lundqvist är utbildad arkivarie, konsult med egen firma och har lång praktisk erfarenhet av demokratiskt styrda organisationer, från tjänstemannahåll som från politiken. Lars undervisar återkommande kring offentlighet- och sekretessregler samt om informationsförvaltning inom offentlig förvaltning. Lars har universitetsutbildning inom juridik, statsvetenskap och offentlig förvaltning.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.