Meny Stäng
Barn som står i skogen och har på sig hörlurar

8 500 kr exkl. moms

Nollställ

Buller vid planering och tillsyn

(7 kundrecensioner)

Utbildningen ger dig aktuell juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och tillsyn av buller. Du lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att delta på utbildningen:

 • Aktuell juridik och rättspraxis
 • Goda exempel på bullerutredning och bullerkartläggning
 • Få rätt teknik kunskap för att fatta rätt beslut
 • Få kunskap om aktuell forskning och bullers påverkan på människors hälsa
 • Så kan avsteg från riktvärden antas –  aktuella lagändringar i praktiken

Rätt kunskap om teknik och juridik  – för korrekt hantering av buller som främjar hälsa och miljö

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem, och trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Samtidigt råder det bostadsbrist i många av landets tillväxtregioner och du behöver därför rätt kunskaper för att fatta beslut som rör byggande och tillsyn i bullerutsatta miljöer och säkrar därmed människor och djurs hälsa.

Utbildningen ger dig därför rätt kunskaper om aktuell teori, juridik och teknisk kunskap för att du ska kunna fatta rätt beslut avseende hanteringen av buller i hela processen, från planering till tillsynshandläggning. Du får viktig teknisk och juridisk kunskap för rätt hantering av buller i plan- och bygglagen och miljöbalken. Vi går därför igenom när avsteg från riktvärden kan antas och vad de aktuella lagändringarna innebär i praktiken.

Du lär dig även hur en bullerutredning utförs på bästa sätt, hur buller effektivt kan minskas vid mottagare eller källa, och hur bullerkartläggning kan genomföras. Vi går igenom aktuell forskning, praktiska exempel och diskussioner för att du ska få verktyg hur du med säkerhet hanterar frågor som rör buller i plan- och byggprocessen på ett korrekt sätt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som hanterar buller i samhällsbyggnadsprocessen, bedriver tillsyn som miljöinspektör eller hanterar buller i privat sektor. Tidigare nöjda deltagare har haft titlarna miljöinspektör, miljöhandläggare, trafikplanerare, planarkitekt, byggnadsinspektör, samhällsplanerare, miljösamordnare, bygglovshandläggare och bygglovsinspektör.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:

Dag 1: 09:30-16:30
Dag 2: 09:00-16:00

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Fler SIPU utbildningar inom miljöinspektion hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

7 recensioner av Buller vid planering och tillsyn

 1. Ellinor

  Fick matnyttig fakta men inser att det är väldigt komplext. Vår kommun behöver se över riktvärden och vad vi strävar mot. Med tanke på att hälsan verkar glömts bort. Vilka inte går hand i hand med lagar.

 2. Moa

  Lärde mig en uppsjö av verktyg och intressanta fall för fortsatta detaljplanearbete.

 3. Andreas

  Fick information om riktvärden – var de kommer ifrån – hur man kan tolka dem och varför de ändras osv.

 4. Karin

  Utbildningsledaren var väldigt grundligt och pedagogiskt!

 5. Albert

  Alla års erfarenhet i branschen kändes verkligen som något han kunde delge i kursen.

 6. Jens

  Det var lite för högt tempo

 7. Johanna

  Väldigt verklighetsanpassat eftersom läraren kommer från ett miljökontor.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Dag 1

Inledning och genomgång av bullerteori

 • Begrepp och definitioner
 • Bullerspridning
 • Bullerberäkningar
 • Mätmetoder

Grundläggande bullerjuridik

 • Hur regleras bullrande verksamheter i miljöbalken och plan- och bygglagen?
 • Planbeskrivningens nya betydelse  för bullrande verksamheter
 • Buller vid bygglovsprövningen
 • Aktuell rättspraxis
 • Trafikbullerförordningarna
 • Externt industribuller  (Boverket – Naturvårdsverket)
 • Folkhälsomyndigheten
 • M.fl.

Buller i detaljplanen

 • Vad får regleras i en detaljplan?
 • Hur regleras bullrande verksamheter bäst?
 • Vad ska planbeskrivningen innehålla?
 • Hur ska den nya planbestämmelsekatalogen användas/tolkas utifrån bullerfrågor?

Hur använder du bullerutredningar och mätningar?

 • Så avgör du när en bullerutredning  är nödvändig
 • Vilka typer av bullerkarteringar finns  och vad skiljer dem åt?
 • Vilka indata behövs  (prognosår, uppräkning, nutid)?
 • Hur ska man avgöra vad som ska redovisas?
 • Metod för kartläggning av  bullerfria områden
 • När ska man mäta buller?

Dag 2

Genomgång av olika former av åtgärder

 • Vilka åtgärder finns för att minska buller och klara riktvärden?
 • Vilka åtgärder bör undvikas?
 • Bra och dåliga exempel på byggnadsutformning och åtgärder
 • Hur säkerställer man att åtgärder som förutsätts i planen byggs?

Aktuell forskning –  så påverkas människors hälsa och livskvalitet av buller

 • Vilka konsekvenser har buller för människors hälsa och välbefinnande?
 • Vilken typ av buller har störst hälsopåverkan?
 • Hur påverkar buller stress, sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar?
 • Vad innebär den nya trafikbullerförordningen för människors hälsa?

Effektiv hantering av buller i tillsynsärenden

 • Tillsyn över bullrande verksamheter
 • Hur bedrivs tillsyn i befintliga miljöer?  Vilka krav kan ställas?
 • Bevisbörda enligt miljöbalken,  vem är verksamhetsutövare?
 • Handläggning av tillsynsärenden
 • Att tänka på när du skriver förelägganden och förbud

Workshop, eftermiddag dag 2

 • Diskussion i grupper om olika frågeställningar, fallstudier  och tillsynsärenden
 • Gemensam presentation, diskussion
 • Avslutning

Andreas Novak TeknDr, arbetar som teknik- och utvecklingschef för akustiksektionen inom WSP Sverige AB samt är akustikexpert med inriktning  mot byggnadsakustik, samhällsbuller och vibrationer i mark och byggnader.  Han har 30 års erfarenhet av arbete med akustik. Arbetet omfattar såväl utredningar, mätningar, beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla typer av byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader, skolor etc. Dessutom utförs arbete i alla faser av projekten från förstudier, program-,  system-, bygg- till förvaltningsskedet.

Jan Casserstedt är jurist och arbetar som hälsoskyddschef på Miljö- och bygglovsförvaltningen i Huddinge kommun på miljötillsynsavdelningen. I sitt arbete på Huddinge kommun får han svara på frågor, som förutom att vara miljö- och livsmedelsrelaterat, berör övergripande frågor som t.ex. remisser, styrdokument och annat allmänt förvaltningsjuridiskt. Han har tidigare arbetat med tillsyn och prövning enligt både PBL och MB, med planläggnings- och exploateringsfrågor samt med traditionellt förvaltningsrättsligt arbete i Värmdö kommun. Jan har bred erfarenhet av miljö- och andra fastighetsrättsliga frågor och gedigen erfarenhet från den kommunala sektorn.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.