Meny Stäng

Coachande ledarskap (digitalt klassrum)

Du som leder en grupp i möten tjänar på att skapa medvetenhet och ansvar kring hur ni ska arbeta och lägga tid på att bygga en solid grund för hur era möten ska gå till.

Nollställ

10 900 kr exkl. moms

Coachande ledarskap, hur utvecklar du verksamheten och dina medarbetare med ett coachande ledarskap? Utbildningen är framtagen för dig främst inom offentlig verksamhet

Coachande ledarskap är ett sätt att förhålla sig till sina medarbetare, sig själv och till sin omgivning. Som coachande ledare jobbar du framåtriktat och har fokus på utveckling och växande. Det handlar också om tilltro till människor och en mer positiv inställning till varje medarbetares resurser.

En ledare som väljer att bli coach lyssnar aktivt och använder sin empati och nyfikenhet. Frågorna som ställs är dem som får medarbetaren att tänka själv.

Lärdomar hämtas i såväl framgång som misslyckanden. Men i dagens organisationer krävs det inte enbart mycket från ledarna utan även från medarbetarna, som måste prestera bra samt behålla hög produktivitet och effektivitet.

Detta kräver viss motivation och motivationen har även betydelse för vilket resultat som uppnås. En lösning till detta kan vara att som ledare bibehålla ett coachande förhållningssätt, för att helt enkelt få ut mer effekt och produktivitet av sina medarbetare.

Varför coaching?

Coachning är ett sätt att leda och utveckla team och individer som skapar effektiva team. Men det ger också en ökad medvetenhet, en självinsikt och därmed självkänsla. Samtidigt som det ger mer hållbara resultat och kan på så sätt lösa problemen. Här hittar du verktygen för att planera, utvärdera och bedöma hållbara resultat. Kort sagt ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål. Men också att trivas bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter.

Efter utbildningen står du rustad att coacha och leda dina medarbetare i vardagen så att de blir mer självgående och förbättrar sina prestationer.

Målgrupp: Alla chefer som leder grupper i möten

Digitalt klassrum

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 17 november 9.00-16.00 uppföljningsdag 1 december 9.00-10.30

Fler utbildningar inom ledarskap, kommunikation och HR hittar du här.

Dag 1 förmiddag
 • Ledaren som coach – kopplingar till gruppens utvecklingsstadier
 • Grunderna i coaching
 • Aktivt lyssnande
Dag 1 eftermiddag
 • Träning i och coachande samtal enligt GROW-metoden
 • Coching i konflikthantering
 • Coachande förhållningssätt för att skapa utveckling
Övningar till uppföljningsdag.
Gabriella har utvecklat grupper och deras chefer på alla nivåer i både privat och offentlig sektor, sedan år 2000. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor och enhetschef inom äldreomsorgen. Gabriella är utbildad lärare, UGL-handledare och coach samt  licensierad användare av verktygen SDI, Förtroendefullt samarbete och Intressebaserad problemlösning. Hennes sätt att arbeta är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen på arbetsplatsen.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se