Meny Stäng

Coachande ledarskap

Varaktighet: 2 dagar

För dig som leder en grupp och vill skapa medvetenhet och ansvar kring hur ni ska arbeta, och samtidigt lägga tid på att bygga en solid grund för hur era möten ska gå till.

Nollställ

10 900 kr exkl. moms

Coachande ledarskap är ett sätt att förhålla sig till sina medarbetare, sig själv och till sin omgivning. Du jobbar framåtriktat och har fokus på utveckling och växande.

Det handlar också om tilltro till människor och en mer positiv inställning till varje medarbetares resurser samtidigt som du arbetar framåtriktat med fokus på utvecklande. En ledare som väljer att bli coach lyssnar aktivt och använder sin empati och nyfikenhet. Frågorna som ställs får medarbetaren att tänka själv. Utveckla dina medarbetare med ett coachande ledarskap,

Lärdomar hämtas i såväl framgång som misslyckanden. Men i dagens organisationer krävs det inte enbart att ledarna måste prestera bra utan även medarbetarna. Samt att man behåller en  hög produktivitet och effektivitet. Detta kräver en viss motivation som även har betydelse för vilket resultat som du/ni vill uppnå.

Varför coaching?

Coachande ledarskap är ett sätt att leda och utveckla team och individer som skapar effektiva team. Men det ger också en ökad medvetenhet, en självinsikt och därmed självkänsla. Samtidigt som det ger mer hållbara resultat och kan på så sätt lösa eventuella problem. Här hittar du verktygen för att kunna planera, utvärdera och bedöma de hållbara resultat du/ni satt som mål. Kort sagt ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre och tar ansvar för att nå uppsatta mål. Men också att trivas bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter.

Efter utbildningen står du rustad att coacha och leda dina medarbetare i vardagen så att de blir mer självgående och förbättrar sina prestationer.

Digitalt klassrum

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

3 skäl till att gå utbildningen

 •  Att leda och utveckla team och individer som skapar effektiva team.
 •  Ökad medvetenhet, en självinsikt och därmed självkänsla.hållbara resultat och kan på så sätt lösa eventuella problem.
 • Verktygen för att kunna planera, utvärdera och bedöma de hållbara resultat.

Målgrupp: Alla chefer som leder grupper i möten

HT2020

17 november 9.00-16.00 uppföljningsdag 1 december 9.00-10.30

VT 2021

6 april kl. 9.00 – 16.00.
Uppföljningsdag 4 maj kl. 09.00-14.30

HT2021

4 oktober 2021 kl. 9.00 – 16.00.
Uppföljningsdag 4 november 2021 kl. 09.00-14.30

Fler utbildningar inom ledarskap, kommunikation och HR hittar du här.

Dag 1 förmiddag

 • Ledaren som coach – kopplingar till gruppens utvecklingsstadier
 • Grunderna i coaching
 • Aktivt lyssnande

Dag 1 eftermiddag

 • Träning i och coachande samtal enligt GROW-metoden
 • Coching i konflikthantering
 • Coachande förhållningssätt för att skapa utveckling
Övningar till uppföljningsdag.
Gabriella har utvecklat grupper och deras chefer på alla nivåer i både privat och offentlig sektor, sedan år 2000. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor och enhetschef inom äldreomsorgen. Gabriella är utbildad lärare, UGL-handledare och coach samt  licensierad användare av verktygen SDI, Förtroendefullt samarbete och Intressebaserad problemlösning. Hennes sätt att arbeta är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen på arbetsplatsen.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se