Meny Stäng

COVID19 Dataskydd och Force majeure (webbinarie)

Kvalificeras Coronaviruset som force majeure och när kan det åberopas som ansvarsbefrielse grund? Utbildningen är framtagen för dig inom statlig verksamhet.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

COVID19 Dataskydd och Force majeure

COVID19  har omfattande konsekvenser på människors liv och hälsa och på samhället i stort.

Två viktiga juridiska aspekter som aktualiserats och kan få konsekvenser på den dagliga verksamheten är personuppgiftshanteringen av känsliga hälsorelaterade personuppgifter och användandet av force majeur klausuler i avtal.

  • Hur behandlar du känsliga personuppgifter och hanterar ni kommunikationen av information om t.ex. anställda som är smittade?
  • Kvalificeras Coronaviruset som force majeure och när det kan åberopas som ansvarsbefrielsande grund?

Webbinariet COVID19 Dataskydd och Force majeure är framtagen för dig som arbetar med juridik och ledningsfrågor inom statlig verksamhet.

Känsliga personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) räknas uppgift om att en person är smittad av Coronaviruset som en särkilt skyddsvärd personuppgift, som därmed endast får behandlas under vissa omständigheter. Under detta  webbinarium går vi igenom vad som klassas som hälsouppgift, samt när och hur kan du behandla sådana uppgifter och vad måste särskilt beaktas vid behandlingen?

Force Majeure

Force Majeure utgör en befrielsegrund för en part som på grund av oförutsebara, extraordinära händelser inte kan fullgöra sin prestation. Frigörelse från skyldigheter beror dock på vissa faktorer. Under webbinariet går vi även igenom när force-majeure kan åberopas som grund för ansvarsbefrielse, om coronavirusutbrottet kan utgöra en force-majeure grund, hur en force-majeure klausul kan tolkas samt vad som händer i de fall  det inte finns en force-majeure klausul.

Denna utbildning sker som ett webbinarium. Läs om SIPUs pedagogiska format här

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Webbinariet pågår från 9.30-12.30

Målgrupp:
Alla de som arbetar inom offentlig verksamhet och som är ansvariga för avtal och dataskyddsrelaterade frågor.

Fler utbildningar inom juridik hittar du här.

Efter webbinariumet kommer du att få: 
  • Bättre förståelse av hur och när kan force-majeure kan åberopas och vilka är de konsekvenserna till följd av detta.
 
  • Förståelse om tillvägagångssättet vid åberopande av force-majeure klausulen (suspendera eller häva avtalet).
 
  • Förståelse om hälsouppgift vad betyder den, när kan du behandla sådan uppgift, vad kan du samla in och på vilket sätt? Hhur kan du informera om att en person är smittad av Coronavirus.
Cecilia Torelm Tornberg är advokat och partner på Advokatfirman MarLaw, Sveriges enda advokatbyrå som uteslutande arbetar med marknadsrätt och dess anslutande rättsområden. MarLaw har inte enbart vunnit priset som årets advokatbyrå i sin klass utan har även prisats som Sveriges mest moderna advokatbyrå. Cecilia är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och är även verksam som processombud vid domstol, samt biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organisationer.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se