Meny Stäng

Dataskydd i offentlig förvaltning

Varaktighet: 1 dag

Fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet, konsekvensbedömningar och förhandssamråd, tredjelandsöverföring och de registrerades rättigheter och ta del av den senaste rättspraxisen rörande dataskyddsfrågor.

 

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Vad innebär lagkraven för dataskyddsombud och ansvariga?

Under denna utbildningsdag inom dataskydd för offentlig förvaltning får du fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet, konsekvensbedömningar och förhandssamråd, tredjelandsöverföring och de registrerades rättigheter. Du får även ta del av de senaste besluten från Integritetsskyddsmyndigheten, diskutera intressant praxis och får även praktiska tips rörande dataskyddsfrågor.

Målet med utbildningsdagen är att du ska känna dig än säkrare på dataskyddsfrågorna i din verksamhet.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Under utbildningen i dataskydd får du lyssna till föreläsningar och ställa dina frågor till utbildningsledaren. Du får även chansen att diskutera dina frågor med de andra deltagarna.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 9.30-15.00

3 anledningar att gå utbildningen i dataskydd:

 • Öka dina kunskaper inom informationssäkerhet
 • Lär dig mer om konsekvensbedömningar och förhandssamråd
 • Diskutera dina frågor med vår utbildningsledare Ranja Bunni och andra dataskyddsansvariga

Målgrupp: Dataskyddsombud, jurister och andra ansvariga för dataskyddsfrågor. För att tillgodagöra dig utbildningen på ett bra sätt ser vi gärna att du har grundläggande kunskaper om GDPR och även erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor.

Fler utbildningar inom förvaltning och juridik hittar du här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

 • Informationssäkerhet
 • Konsekvensbedömningar och förhandssamråd
 • Tredjelandsöverföring
 • De registrerades rättigheter och praktiska tips
 • Senaste beslut från IMY och intressant praxis att ha koll på  

Ranja BunniRanja Bunni är en senior dataskyddsjurist hos Knowit där hon bistår olika verksamheter med deras dataskyddsarbete. Hon har lång erfarenhet från bl. a. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det vill säga före detta Datainspektionen, där har hon arbetat i nästan 6 år som jurist. Innan dess har hon arbetat på ett flertal andra myndigheter och även fullgjort notarietjänstgöringen vid domstol. På IMY har Ranja arbetat väldigt brett och haft varierande arbetsuppgifter. Ranja har bland annat arbetat med tillsyn, juridisk rådgivning, hantering av förhandssamråd och konsekvensbedömningar samt remisshantering. Ranja har även arbetat med samverkan med andra myndigheter, processat vid domstol, utbildat inom dataskyddsområdet samt representerat IMY i media. Inom dataskyddsområdet har Ranja idag bland annat stor erfarenhet av e-förvaltning, informationssäkerhet samt relationen mellan dataskyddsförordningen och nationell lagstiftning.

 
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se