Meny Stäng
Detaljplan som skissas på papper med penna och linjal

8 900 kr exkl. moms

Nollställ

Detaljplan – avtal och juridik

Lär dig hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att du säkerställer att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Öka din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering
 • Säkerställ att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och också ta beslut kring huvudmannaskap
 • Utforma planbestämmelser om fastigheter och anläggningar på bästa sätt
 • Bli säkrare på de juridiska ramarna för de olika avtalsformerna – och även hur de kan användas för att reglera frågor av intresse för planens genomförande
 • Lär dig att skriva exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande

Detaljplan som stöd för genomförande, fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal

Plangenomförande, avtalstecknande och fastighetsbildning är tätt sammanvävda. Därför behöver du uppmärksamma frågorna kring avtalsramar, fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar i ett tidigt skede av planprocessen. 

På så sätt kan plangenomförandet bli enklare och även effektivare. Under denna utbildning ökar du din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att du därmed säkerställer att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap. 

Fokus är på genomförandeprocessen och dessutom tittar vi särskilt på hur olika planbestämmelser behandlas vid det juridiska och ekonomiska genomförandet av planen. Vi går också igenom hur du tolkar och använder en detaljplan vid fastighetsbildning på Lantmäteriet.

Målgrupp

Du som arbetar med detaljplanering och plangenomförandefrågor.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 15.00
Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

Sagt av tidigare deltagare:

”Mycket omfattande utbildning som bidrar till en fördjupad förståelse för genomförandedelen i planprocessen men även Lantmäteriets roll.”
”Toppen föresläsare! Mycket tålmodig och pedagogisk.”
”Bra och matnyttig info om allt jag undrade över!”

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Detaljplan – avtal och juridik”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Planprocessens roll för enklare genomförande av detaljplan

 • Ansvarsfördelningen vid planläggning och plangenomförande mellan kommunen, exploatören och samfällighetsföreningar – olika möjligheter genom planläggning och avtal
 • Lantmäterimyndighetens funktion och betydelse i planprocessen och vid plangenomförande
 • Hur samverkar involverade myndigheter i planprocessen effektivt för smidig tillståndsprövning och fastighetsbildning?
 • Kommunens juridiska och ekonomiska ansvar vid detaljplanegenomförande
 • Skadeståndsansvar vid brister i planläggningen

Plangenomföranderegler i PBL – vad  kan du styra kring genomförandet i detaljplan?

 • Hur styr PBL plangenomförandefrågor? Hur kan PBL:s regler förtydligas och förstärkas genom avtal?
 • Hur påverkar olika plandokument genomförandet? Plankarta och planbeskrivning
 • Vanliga brister i detaljplaner som rör  plan genomförande. Vad leder de till och varför uppkommer de?
 • Så gör du en detaljplan som kan genomföras utan att tappa kontrollen

Plangenomföranderegler i andra lagar – hur regleras fastigheter, anläggningar och ledningsrätt i detaljplan?

 • Fastighetsbildningslagen – hur kan du argumentera?
 • Anläggningslagen – hur regleras gemensamhetsanläggningar i detaljplan?
 • Ledningsrättslagen – hur regleras ledningsrätt i detaljplan?
 • Ledningsrätt i plan – en oönskad belastning  eller ett effektivt verktyg?

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap – ansvarsfördelning vid olika val

 • Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap  – var, när och hur? Samt konsekvenser av olika val av huvudmannaskap
 • Tydligare bestämmelser i PBL beträffande  huvudmannaskap för allmänna platser – hur ska allmänna platser genomföras?
 • Vad gäller för gatukostnader?
 • Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap, vad är det?

Exploateringsavtal och markanvisning –  vad är möjligt att reglera?

 • Att avtala om plangenomförande – planavtal, exploateringsavtal och markanvisningsavtal
 • Juridiska ramar för kommunens avtal – vad som går att avtala om samt avtalens giltighet och livslängd
 • Värdering av mark och anläggningar
 • Effektiv hantering av marköverföring vid plan genomförande – köp, överenskommelse om fastighetsreglering samt tvångsmedel
 • Hur säkrar du motpartens avtalstrohet?
 • Avtalsfriheten, hur långt sträcker den sig?

Fastighetsbildning – begränsningar och möjligheter för effektivt plangenomförande

 • Fastighetsbildningsförutsättningar – vem har rätt till vilken mark?
 • Planbestämmelser om fastigheter – så kan de utformas
 • Olika val ger olika effekt vid plangenomförandet – så påverkar de kommunen, exploatören och fastighetsägaren
 • Hur kan planbestämmelser kombineras med avtal för att uppnå ett effektivt och förutsägbart plangenomförande?
 • Exempel på olämpliga planbestämmelser som skapar problem vid plangenomförandet
 • Ägarlägenheter är en ny boendeform i Sverige sedan 2009 – hur fastighetsbilda?

Gemensamhetsanläggningar –  begränsningar och möjligheter för  effektivt plangenomförande

 • Gemensamhetsanläggning – när, var och hur är de ett effektivt verktyg för plangenomförandet?
 • Planbestämmelser om anläggningar – så kan de utformas
 • Olika val ger olika effekt vid plangenomförandet – så påverkar det kommunen, exploatören och fastighetsägaren
 • Hur kan planbestämmelser kombineras med avtal för att uppnå ett effektivt och förutsägbart plangenomförande?
 • Exempel på olämpliga planbestämmelser som skapar problem vid plangenomförandet
 • Hur hantera gemensamma anläggningar vid  tredimensionell fastighetsbildning?

Plantolkning av lantmäterimyndigheten

 • Hur ser lantmäterimyndigheten på olika planbestämmelser om fastigheter och anläggningar?
 • Hur kan förutsättningarna för ett effektivt  plangenomförande styras genom bestämmelser, avtal och agerande i lantmäteriförrättning?

Planskada

 • Vad är ersättningsgill planskada?

Intrångsersättning

 • Hur bedöms ersättningen vid inlösen av mark samt upplåtelse inom plan?
Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare som får 5 av 5 i betyg av tidigare deltagare. Olof Graner, civilingenjör lantmäteri. Olof har i 15 år arbetat med plangenomförande i olika sammanhang och då framför allt i komplex stadsmiljö. Han arbetar idag bland annat med tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm och som rådgivare inför, under och efter detaljplaneprocesser. Han är även en erfaren och uppskattad föreläsare i ämnet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.