Meny Stäng

Dialog och uppföljning under avtalstiden (webbinarium)

Konstruktiva samtal under avtalstiden är en förutsättning för att återkoppla, justera felaktigheter och reklamera på ett smidigt och resultatinriktat sätt. Dessutom odlar du kontakter med dina leverantörer och kan dra nytta av erfarenheter för bättre affärer i framtiden.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Konstruktiva samtal under avtalstiden är en förutsättning för att återkoppla, justera felaktigheter och reklamera på ett smidigt och resultatinriktat sätt. Dessutom odlar du kontakter med dina leverantörer och kan dra nytta av erfarenheter för bättre affärer i framtiden.

Tid: Kl. 09.30 – 12.00

Målgrupp: Du som arbetar som upphandlare, upphandlingschef, avtalsförvaltare eller arbetar i annan funktion där avtalsuppföljning ingår.

Tillgängligt och hållbart

Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virituellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

  • Dialog som ett förbättringsmedel, vi beställare är inte alltid felfria.
  • Genom dialog förbättrar vi möjligheten till konflikthantering
  • Lärdomar inför kommande upphandling, nuvarande leverantör är en kunskapsbank till ditt kommande underlag
Display linneabrinkalv Linnéa Brinkälv är avtalscontroller och arbetar främst med avtalsuppföljning, avtalstolkning och förhandling i Uppsala kommun. Hon har nära dialog med leverantörer och arbetar förebyggande. Linnéa arbetade tidigare som ansvarig livsmedelsupphandlare och har lång erfarenhet av livsmedelsindustrin, avtalsskrivning samt avtalsuppföljning.