Meny Stäng

Diarieföring – fördjupningskurs

På den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli säkrare i din registratorsroll.

Nollställ

8 500 kr exkl. moms

På den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli ännu säkrare i din registratorsroll. Registratorer får ofta medverka i projekt för nästa generations ärendehanteringssystem och i olika dokumenthanteringsprojekt. I många organisationer sker både en centralisering och en decentralisering av diarieföringen. Som registrator behöver du då leda och styra handläggarnas arbete med diarieföring.

Kursen syftar till att göra dig ännu säkrare i din roll som registrator. Efter genomgången kurs ska du kunna delta i projekt för att utveckla diarieföringen och dokumenthanteringen. Kursen utgör även fortsättningskursen på ”Diarieföring – grundkurs” för den som vill öka sina kunskaper och kanske bli av SIPU diplomerad registrator.

Målgrupp: Registratorer och andra som ska arbeta med diarieföring.

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

 • Diarieföringens utveckling
 • Hur du väljer digitalt diariesystem
 • Att göra bättre urval för din diarieföring
 • Gör din egen klassificeringsstruktur
 • Diarieinstruktionens innehåll och uppbyggnad
 • Planera din dokumenthantering
 • Registratorns framtida roll
Display jan appelquist

Jan Appelquist

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se