Meny Stäng

Diarieföring – grundkurs

Som registrator behöver du veta hur diariet kan användas på ett effektivt sätt i en modern förvaltning. Du måste också ha kunskap om den lagstiftning som gäller. Detta för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete.

Nollställ

10 400 kr exkl. moms

Som registrator behöver du ha mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som gäller. Detta för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete. Du behöver också kunskap om hur diariet kan användas på ett effektivt och säkert sätt i en modern
förvaltning. Offentlighetsprincipen är en viktig del och vi går igenom grunderna i denna. Offentlighetsprincipen är särskilt betydelsefull i ditt möte med allmänheten och journalistkåren.

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur diarieföringen fungerar i en modern förvaltning. Du får lära dig arbetsmomenten – steg för steg – i hela diarieföringsprocessen. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna genomföra grundläggande diarieföringsuppgifter. Kursen utgår också första kursen för den som vill bli av SIPU diplomerad registrator.

Målgrupp: Registratorer och andra som ska arbeta med diarieföring

 

Ur kursens innehåll

 • Grunderna för ett effektivt registratorsarbete
 • Varför ska vi diarieföra? Nyttan och lagens krav
 • Offentlighetsprincipens grunder
 • Posthantering - även e-postproblematiken i diarieföringen
 • Vad och hur ska vi diarieföra?
 • Klassificeringsstruktur/dossiéplan
 • Avslut av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingar
Display jan appelquist

Jan Appelquist

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se