Meny Stäng

7 500 kr exkl. moms

Nollställ

E-förvaltning för informationscontrollers

Under denna utbildning går vi igenom de utmaningar som uppstår i utvecklingen från förvaltning till e-förvaltning, och du får lära dig att balansera kraven från ledningen, verksamheterna, juristerna och IT-avdelningen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Tre skäl att gå utbildningen om e-förvaltning: 

 • Lär om juridiken och det regelverk som styr
  e-förvaltning och förutsättningar för e-förvaltning
 • Få kunskap kring att hantera nya elektroniska format och förbereda handlingar på bästa sätt
 • Diskutera utmaningar och frågeställningar som uppkommer under processen att gå från analogt till digitalt

E-förvaltning –  digital transformation – nya utmaningar

Behöver du stöd kring hur man får en hållbar
e-informationshantering på ett mer praktiskt plan?

Under denna utbildning går vi igenom de utmaningar som uppstår i utvecklingen från förvaltning till e-förvaltning, och du får lära dig att balansera kraven från ledningen, verksamheterna, juristerna och IT-avdelningen.

Datoriseringen, digitaliseringen och den digitala transformationen ställer nya krav på den offentliga förvaltningen och alla som arbetar som informationscontrollers, registratorer och arkivarier ställs inför nya utmaningar.

Under utbildningen får du diskutera vanliga fallgropar under digital transformation och lära om vilka förberedelser som bör göras inför att överföra analogt till digitalt.

Var redo för nya format

Filformat och standarder för strukturerad data utvecklas ständigt men hur kan man förbereda sig och hantera nya elektroniska format och standarder på ett informationssäkert sätt? E-signaturer, inlägg från sociala medier och gamla databaser, hur/ska det hanteras samt vad bör man tänka på?

Nya elektroniska format ökar och det kan därför vara strategiskt klokt att sätta sig in i hantering och vad det finns för projekt- och förvaltningsmodeller vid e-förvaltning.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum med möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

Tid: kl 09:00-15:00

Förkunskapskrav

Utbildningen är fristående men en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande arkivering motsvarande innehållet i utbildningen Arkivering – grund

 

Målgrupp

Informationscontrollers/dokumentcontrollers, registratorer, arkivarier och andra som arbetar med dokumenthantering inom den offentliga förvaltningen.

Fler utbildningar inom arkiv- och dokumenthantering!

Utbildningen E-förvaltning för informationscontrollers erbjuder kunskaper kring att implementera digital transformation, förberedelser inför att överföra analogt till digitalt och utmaningar man ställs inför.

Fler av SIPUs utbildningar inom arkiv- och dokumenthantering finns här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “E-förvaltning för informationscontrollers”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Juridik och förutsättningar

 • Skiljer sig regler och rutiner åt när man går över till e-förvaltning?
 • Att arbeta i en offentlig förvaltning (Tryckfrihetsförordningen, Offentlighet och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen)
 • Integritetsfrågan (GDPR)
 • Standardisering
 • Vilka krav/specifikationer bör lyftas vid möjlighet att påverka i sin organisations digitala resa? Vilka auktoriteter kan man hänvisa till (RA, DIGG, MSB med flera)? Skillnader mellan stat, kommun och region?

IT

 • Från dokument till strukturerad data
 • Filtyper – att tänka på
 • Metadata och metadatastandarder
 • Informationssäkerhet
 • Molntjänster eller egen drift – utmaningar och möjligheter
 • E-signaturer – skillnad analog och digital signatur
 • Hur hantera nya elektroniska format exempelvis från sociala medier, förbereda handlingar på bästa sätt och e-förvalta

Styrning

 • Projekt- och förvaltningsmodeller
 • Livscykelperspektiv
 • Informationshanteringsplaner
Porträtt Jens Larsson utbildareJens Larsson är konsult och utbildare inom informationsförvaltning, har lång praktisk erfarenhet av framtagning och införande av dokument- och ärendehanteringssystem och e-arkiv inom såväl statlig som kommunal och privat sektor. Jens sitter med i styrelsen för FAI (Föreningen för arkiv och informationsförvaltning), är tidigare arkivchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har vart rådgivare kring diariesystemets progression- och utvecklingsprojekt hos bland annat Havs- och vattenmyndigheten. Centrala frågor för honom under införande av IT-stöd och informationsförvaltning är integritet och informationssäkerhet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.