Meny Stäng

7 500 kr exkl. moms

2023-05-11, digitalt klassrum

Platser kvar

2023-11-15, digitalt klassrum

Platser kvar

Nollställ

E-förvaltning för informationscontrollers

(3 kundrecensioner)

Under denna utbildning går vi igenom de utmaningar som uppstår i utvecklingen från förvaltning till e-förvaltning, och ni som informationscontrollers får lära er att balansera kraven från ledningen, verksamheterna, juristerna och IT-avdelningen.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Tre skäl att gå utbildningen om e-förvaltning: 

 • Lär om de juridiska skillnaderna mellan förvaltning och e-förvaltning och förutsättningar för en hållbar e-förvaltning
 • Få kunskap kring att hantera nya elektroniska format
 • Diskutera utmaningar och frågeställningar som uppkommer under processen att gå från analogt till digitalt och bli säkrare i din roll som informationscontroller

E-förvaltning –  digitalisering – nya utmaningar

Hur skapar man en hållbar e-förvaltning? Hur pratar man med IT-avdelningen?

Den ökade andelen digitala system i verksamheterna ställer allt högre krav på informationscontrollers. I denna utbildning går vi igenom några av de utmaningar som uppstår i utvecklingen från förvaltning till e-förvaltning. Du får lära dig att balansera kraven från ledningen, verksamheterna, juristerna och IT-avdelningen.

Datoriseringen, digitaliseringen och den digitala transformationen ställer nya krav på den offentliga förvaltningen och alla som arbetar som informationscontrollers, registratorer och arkivarier ställs inför nya utmaningar.

Under utbildningen diskuteras vanliga fallgropar i samband med upphandling eller utveckling av nya system och IT-tjänster (till exempel ärendehanteringssystem och e-arkiv) med särskilt fokus på det översättningsarbete som behövs för att juristerna och IT-avdelningen ska gå i takt.

Utbildningen E-förvaltning för informationscontrollers erbjuder kunskaper kring att implementera digital transformation, förberedelser inför att överföra analogt till digitalt och de utmaningar man ställs inför.

Var redo för nya format

Filformat och metadatastandarder  utvecklas ständigt men hur hanterar man dem på ett systematiskt och informationssäkert sätt? Elektroniska signaturer,  inlägg på sociala medier och gamla databaser – hur ska de hanteras samt vad bör man tänka på?

Utbildningen E-förvaltning för informationscontrollers ger dig insikter och kunskaper som hjälper dig att förstå och förhålla dig till den pågående digitaliseringen.

Utbildningen vänder sig till:

Informationscontrollers/dokumentcontrollers, registratorer, arkivarier, verksamhetsspecialister och andra som arbetar med dokumenthantering inom den offentliga förvaltningen.

Tid:
kl. 09:00-15:00.
Beräknad tid till för- och efteraktiviteter är 1h.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Förkunskapskrav

Utbildningen är fristående men en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande arkivering motsvarande innehållet i utbildningen Arkivering – grund.

Fler utbildningar inom arkiv- och dokumenthantering!

Fler av SIPUs utbildningar inom arkiv- och dokumenthantering finns här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Jessica Korneliusson
[email protected]
073-526 84 57

3 recensioner av E-förvaltning för informationscontrollers

 1. Linda Wandin, Länsstyrelsen i Jönköping

  Jag har fått en orientering i e-förvaltning

 2. Anonym

  Till att börja med måste jag säga väldigt intressant och bra utbildning. Kände att äntligen en utbildning som tar upp det jag saknat på många andra. Har gått flertalet men som inte tagit upp dessa mer konkreta delarna med hur man kan samarbeta och kommunicera med IT enheten och övriga organisationen, för att komma vidare i e-förvaltningen, både säkerhetsmässigt och för att uppfylla de lagkrav som vi har på oss rörande informationshantering.

 3. Arif Tholander, Göteborgs stad

  Bra och överskådlig genomgång av olika delar av de frågor och utmaningar man kan ställas inför vad gäller informations-, dokumenthantering samt arkivering. Pedagogiskt och lättförståeligt upplägg. Flera matnyttiga tips.

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Juridik och förutsättningar

 • Finns det juridiska skillnader mellan förvaltning och e-förvaltning?
 • Integritetsfrågan (dataskyddsförordningen, GDPR)
 • Standardisering
 • Vilka krav/specifikationer bör lyftas för att påverka i sin organisations digitala resa? Vilka auktoriteter kan man hänvisa till (RA, DIGG, MSB med flera)? Skillnader mellan stat, kommun och region?

IT

 • Från dokument till strukturerad data
 • Filtyper – att tänka på
 • Metadata och metadatastandarder
 • Informationssäkerhet
 • Molntjänster eller egen drift – utmaningar och möjligheter
 • E-legitimationer och e-signaturer
 • Hur hantera nya elektroniska format, exempelvis från sociala medier

Styrning

 • Projekt- och förvaltningsmodeller
 • Livscykelperspektiv
 • Informationshanteringsplaner i en digital verksamhet
Porträtt Jens Larsson utbildareJens Larsson är konsult och utbildare inom informationsförvaltning, har lång praktisk erfarenhet av framtagning och införande av dokument- och ärendehanteringssystem och e-arkiv inom såväl statlig som kommunal och privat sektor. Jens sitter med i styrelsen för FAI (Föreningen för arkiv och informationsförvaltning), är tidigare arkivchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har vart rådgivare kring diariesystemets progression- och utvecklingsprojekt hos bland annat Havs- och vattenmyndigheten. Centrala frågor för honom under införande av IT-stöd och informationsförvaltning är integritet och informationssäkerhet.

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Denna utbildning består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av scenario att ta ställning kring för fortsatta diskussioner i det digitala klassrummet. Därefter övning i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]