Meny Stäng

E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet

Under denna utbildning får du chansen att diskutera de vanligaste juridiska frågeställningarna som aktualiseras i samband med digitala arbetsprocesser – och hur du hanterar utmaningarna.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Att säkerställa korrekta juridiska bedömningar
Sverige har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta ökar kraven på en allt mer digitaliserad offentlig verksamhet.

Hur ser du till att arbetet sker på ett korrekt och lagenligt sätt?

Under denna utbildning diskuterar du tillsammans med utbildningsledaren aktuella juridiska frågeställningar som dyker upp i samband med digitala arbetsprocesser. Du får ökad förståelse för det digitala perspektivet i förhållade till lagstiftningen. Utöver det går vi igenom vilka risker du bör vara uppmärksam på och hur du hanterar dem på bästa sätt.

 

Målgrupp
Jurister och kanslichefer i offentlig förvaltning samt andra som är delaktiga i digitala arbetsprocesser och vill få en uppdatering på juridiken, t.ex. digitala strateger, dataskyddsombud, verksamhetsutvecklare eller säkerhetsansvariga.

 

 

Det digitala perspektivet i förhållande till:

 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Dataskyddsförordningen
 • Förvaltningslagen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Arkivlagen

Allmänna handlingar i digitala miljöer

 • Bevarande och gallring – hur motivera beslut?
 • Vilken form av ärendehandläggning bör fördelaktigen automatiseras?
 • Automatiserat beslutsfattande – risker och möjligheter
 • Elektroniska original, kopior och avskrifter

Digitala signaturer – när, var och hur gäller en digital underskrift?

 • Vilka handlingar kan och bör undertecknas digitalt?
 • Skillnaden mellan e-identifiering och e-underskrift
 • Bevarande i framtiden – hur säkerställa original?
 • Vilka material räknas som egenhändiga?
 • Formföreskrifter för digitala signaturer

Rättssäker hantering av molntjänster

 • Informationshantering – att ta kontroll över informationen
 • Vilken information kan förvaras i molnet?
 • Informationssäkerhetsklassning – hur bevara sekretess?
 • När uppgifter riskerar att röjas

Diskussion – utveckling i praktiken

 • Utveckla digitaliseringsprocessen –praktiska strategier
 • Att bedöma verksamhetens risker och förhålla sig till dessa
Maria Holmström Mellberg är Senior Counsel på Cirio Advokatbyrå med fokus på integritet, dataskydd, digitalisering och regulatorisk compliance. Hon har över 25 års erfarenhet av integritet och dataskydd, säkerhet, intern styrning, risk och förändringsprojekt. Maria är certifierad inom informationssäkerhet, internationell compliance/GRC och vice ordförande för Forum för dataskydd.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se