Meny Stäng

E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet (digitalt klassrum)

Att förbereda dig och få kunskaper för att aktivt kunna stödja organisationen i frågor om digitalisering och införande av AI processer.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet, om du vill ha en förståelse av juridiska krav vid genomförande av digitalisering och AI i din verksamhet?

Vilka krav på informationssäkerhet, dataskydd, IT och säkerhetsåtgärder som gäller och som du behöver ta hänsyn till i digitaliseringsprocessen?

E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet erbjuder dig en fördjupande utbildning om juridiska krav vid digitalisering och automation av processer.

Syftet med utbildningen är att du ska få en fördjupad kunskap om och en praktisk
insikt om vilka krav som gäller vid digitalisering och vilka skyddsåtgärder som du behöver.

Kursen kommer också att ge konkreta exempel på hur du kan identifiera juridiska
risker och specifikt integritetsrisker. Genom utbildningen kommer du också att få
kunskap om korrekt och säker dokumentation och hantering av information rörande personuppgifter i digitaliseringsprocessen.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

3 skäl till att gå utbildningen

  • Kunskaper för att aktivt kunna stödja organisationen i frågor om digitalisering
   och införande av AI processer.
  • Du ska efter kursen kunna bidra till att förstå och ställa juridiska krav i
   verksamhetens digitaliseringsprojekt och bidra till att införa lämpliga
   skyddsåtgärder för informationssäkerhet och dataskydd.
  • Grundläggande kravställning på leverantörer och hur digitalisering tillämpas i praktiken.

Målgrupp: Juristfunktioner och ledande befattningar, medarbetare i offentlig verksamhet, verksamhetschef, administrativ chef, projektledare och medarbetare inom digitaliseringsprojekt, medarbetare inom IT och informationssäkerhet samt affärsutvecklare och upphandlare.

Tid:
Dag 1, kl. 09.00-15.00
Dag 2, kl.09.00-15.00

Fler utbildningar inom juridik hittar du här

 

PROGRAM

E-förvaltning i offentlig sektor – bäst i världen ?
 • Digitalisering och automatisering i offentlig sektor
 • Digitala stöd och verktyg
 • Automation genom algoritmer med anknytande datorprogram (AI)
 • Digitalisering av ärendeprocesser
 • AI och robotisering – hinder och hot
 • Hur lång kan vi komma ? – vilka hinder och möjligheter finns?
Det digitala perspektivet i förhållande till regelverken:
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Förvaltningslagen
 • Arkivlagen
 • Dataskyddsförordningen och övriga regler kring dataskydd
 • Regler om informationssäkerhet och säkerhet.
Rätten att ta del av allmänna handlingar och andra grundprinciper i offentlig sektor – hur säkerställs dessa i digitala miljöer ?
 • Förvaltningslagens förfaranderegler och grundprinciper
 • Digital kommunikation med enskilda
 • Vilken form av ärendehandläggning kan med fördel automatiseras?
 • Automatiserat beslutsfattande – risker och möjligheter
 • AI och robotisering – process och genomförande
 • Bevarande och gallring av allmänna handlingar
 • Elektroniska original, kopior och avskrifter
Frågor om elektroniska identiteter och digitala underskrifter - vad gäller
 • Vilka handlingar kan och bör undertecknas digitalt? Skillnaden mellan e-identifiering och e-underskrift
 •  Bevarande i framtiden – hur säkerställs original? Vilka material räknas som egenhändiga? Formföreskrifter för digitala signaturer
Informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsåtgärder
 • Frågor om grunddata, informationsförsörjning och informationsutbyte.
 • Tekniska säkerhetsåtgärder, system, ledning, personal och säkerhet.
 • Särskilt om säkerhetsåtgärder och dataskydd för personuppgifter
 • Särskilt om externa leverantörer och sekretess
 • Praktiskt arbete med IT-avtal och kravställning gentemot externa leverantörer
Rättssäker hantering av molntjänster
 • Informationshantering – att ta kontroll över informationen
 • Vilken information kan förvaras i molnet?
 • Informationssäkerhetsklassning och sekretess
 • När uppgifter riskerar att röjas
 • Gällande rättsläge och utvecklingen framåt
Diskussion – utveckling i praktiken
 •  Utveckla digitaliseringsprocessen – praktiska strategier
 • Att bedöma verksamhetens risker och förhålla sig till dessa
Hanna Palmstierna
Hanna Palmstierna
är Senior Counsel på Eris Law Advokatbyrå med fokus på finans, it, integritet, dataskydd, digitalisering, regulatorisk compliance och myndighetsjuridik. Hanna har lång erfarenhet och bred kunskap inom juridik. Hon är bland annat utbildad hovrättsassessor i Svea Hovrätt och har arbetat i svenska domstolar, som rättssakkunnig vid Finansdepartementet samt som stabjurist på Premiepensionsmyndigheten. Hon har också över 20 års erfarenhet inom finansbranschen i olika ledande roller som Head of Legal & Compliance och styrelseledamot. Hon är en omtyckt föreläsare och har bred erfarenhet av utbildning och seminarieledning inom olika områden. Genom sin unika bakgrund inom juridiken har hon djup förståelse för och gedigen praktisk erfarenhet av införande av nya regelverk i olika typer av verksamheter och bland annat av genomförande av digitaliseringsprojekt, implementering av IT-system och outsourcing.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se