Meny Stäng

Effektiva möten

Varaktighet: 2 dagar

Effektiva möten är utbildningen för dig som vill arbeta fram hur du ska kunna få effektivare och produktivare möten inom offentlig sektor

Nollställ

10 900 kr exkl. moms

Effektiva möten skapar motivation, arbetstillfredsställelse och effektivitet.

Effektiva möten är en viktig och nödvändig del av arbetslivet, men många av oss kan uppleva att mötena är alltför många, långa och ineffektiva och ett slöseri med dyrbar tid helt enkelt. Men vad kan man göra åt det? Möten skapar en del utmaningar för dig, men också möjligheter som kan göra dem mer effektiva och tydliga. Som ett resultat av effektivare möten kan du skapa mer aktivitet och delaktighet. Den här utbildningen ger dig rätt metodik och spelregler för att leda möten, och du lär dig hur du kan använda tekniken för att engagera dina mötesdeltagare i olika typer av möten.

Du som leder en grupp tjänar på att skapa medvetenhet och ansvar kring hur ni ska arbeta och lägga tid på att bygga en solid grund för hur era möten ska gå till.

Hur vi kan öka tillgänglighet och effektivitet? Vi använder oss av verktyg som kan hjälpa dig så att det blir det ett lönsamt och produktivt sätt att jobba. Vi hjälper dig att lyckas ännu bättre med dina effektiva möten.

Digitalt klassrum

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

3 anledningar till varför du ska gå utbildningen:

 • verktyg och idéer för att skapa delaktighet, kreativitet och effektivitet i möten
 • en handfast mall för effektiva möten
 • en större förmåga att hantera och leda medarbetare i möten

Målgrupp: Alla chefer som leder grupper i möten

HT2020

Dag 1 den 10 november kl. 09.30 – 16.00.
Dag 2 uppföljningsdag den 23 november kl. 09.00-14.30

VT2021

Dag 1 den 5 maj kl. 09.00 – 16.00
Dag 2 uppföljningsdag 7 juni kl. 09.00-14.30

HT2021

Dag 1 den 4 oktober kl. 9.00 – 16.00.
Dag 2 Uppföljningsdag den 4 november kl. 09.00-14.30

Fler utbildningar inom ledarskap, kommunikation och HR hittar du här.

 

Dag 1 förmiddag
 • Att leda möten med hänsyn till gruppers utvecklingsstadier och medarbetares olikheter
 • Praktiska hållpunkter för Effektiva möten
 • Kommunikation och konflikthantering
Dag 1 eftermiddag
 • Medveten beslutsfattning
 • Arbetsmetoder för att öka delaktigheten och kreativiteten i möten, hjärnsmarta möten
 • Utvärdering och kvalitetssäkring
  Övningar till uppföljningsdag.
Gabriella har utvecklat grupper och deras chefer på alla nivåer i både privat och offentlig sektor, sedan år 2000. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor och enhetschef inom äldreomsorgen. Gabriella är utbildad lärare, UGL-handledare och coach samt  licensierad användare av verktygen SDI, Förtroendefullt samarbete och Intressebaserad problemlösning.Hennes sätt att arbeta är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen på arbetsplatsen.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se