Meny Stäng

Ekonomi i EU-projekt

Varaktighet: 1 dag

På utbildningen Ekonomi i EU-projekt får du djupdyka i hur kraven på den ekonomiska administrationen av EU-projekt skiljer sig från vanlig redovisning. Vår expert går igenom kostnadsberäkningar, reder ut begrepp och  tolkning av reglerna för korrekt rapportering för att undvika obehagliga revisioner och återbetalning.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Lär dig ekonomi i EU-projekt

Under denna utbildning om Ekonomi i EU-projekt skapar du dig en djupare förståelse för ekonomiska frågeställningar och överväganden i budgetering, drift och kravenlig rapportering av EU-projekt. Genom exempel från olika EU-program ger utbildningen grundläggande kunskap för ekonomer som har ansvar för redovisningen av EU-finansierade projekt, bland annat om:

 • Budgetering av olika kostnadsslag  med jämförelser mellan olika program: personal, externa kostnader, OH, resor, utrustning
 • Medfinansiering och intäkter i EU-projekt
 • Interna redovisningsrutiner och verktyg för uppföljning
 • Risker i projektdriften
 • Olika rapporteringsmodeller och typer av rapporter i EU-projekt
 • Vad behöver vi spara i EU-projekt: tidsgränser och typer av dokument?
 • Revision – vad händer och hur förbereder man sig?

EU:s krav och förväntningar i praktiken

Utbildningen ger dig förståelse för de olika regler som styr ekonomisk redovisning i ett EU-projekt från idéstadie till slutredovisning. Du får kunskap om gemensamma principer och hur du gör beräkningar, budgeterar och redovisar personal, resor och OH, med relevanta exempel från olika EU-program. Vidare berörs frågeställningar kring projektägarskap, vad arbetet i internationella partnerskap innebär ekonomihanteringen, samt vikten av ett gott samarbete mellan projektekonom och projektledare.

Interaktiva inslag och diskussioner om egna erfarenheter

Utbildningen Ekonomi i EU-projekt inkluderar flertalet interaktiva inslag kring bl.a. löner, redovisning, riskhantering och rapportering av kostnader. Du som utbildningsdeltagare får även möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor som arbetar med EU-projektredovisning samt vår utbildningsledare som har erfarenhet av ekonomiskt ansvar från projekt inom ett antal olika EU-program.

Tid: 09:00 – 16:00

Därför ska du gå utbildningen:

 • Skaffa dig en god överblick över de gemensamma reglerna, vad som skiljer olika EU-program åt beträffande budgetering, drift och rapportering
 • Säkra projektets ekonomi genom att redan i ansökningsfasen få rätt kostnader till rätt pris – och på en nivå som programsekretariatet anser kostnadseffektivt
 • Lär dig hur du beräknar olika kostnadsslag samt vilken stödjande dokumentation som behövs för att få ersättning för samtliga nerlagda kostnader
 • Undvik att bli återbetalningsskyldig vid en eventuell revision
 • Förstå hur viktig din roll är för ett väl genomfört EU-projekt

Blended learning  – för bästa lärande

Ekonomi i EU-projekt innehåller en förberedande del med teori som deltagaren får ta del av i vår lärplattform. Sedan följer en intensiv dag i digitalt klassrum med fokus på praktisk implementering, tolkning av kraven och diskussion kring deltagarnas egna frågeställningar. Det finns möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon, samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

Målgrupp: Ekonomer, controllers, ekonomiassistenter, redovisningsansvariga och annan ekonomipersonal. Även projektledare och andra intresserade är välkomna.

Fördjupning om Horizon-programmet

Speciell fördjupningsdag om ekonomisk administration inom Horizon programmet finns här.

Fler utbildningar inom bl.a. EU-projektledning och strategi och förberedelse inför nya programperioden finner du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Introduktion till Ekonomi i EU-projekt

 • Översikt EU:s fonder och program – skillnader och likheter mellan olika program
 • Ansökningsprocessen och projektdriften – olika aktörer och deras roller
 • Gemensamma regler och principer för ekonomi i EU-projekt
 • ECAS, PIC nummer & LEAR

Budgetering i EU-projekt – övergripande

 • Godkända och icke-godkända kostnader
 • Budgetkategorier
 • Informationskällor

Planering av projekt och projektbudget

 • Från idé till ansökan
 • Aktivitetslista
 • Budget – vikten av en väl planerad budget för framtida uppföljningar
 • Administrativa uppgifter i en ansökan

Budgetering av olika kostnadsslag med jämförelser mellan olika program

 • Personal
 • Externa kostnader
 • OH
 • Resor
 • Utrustning

Medfinansiering och intäkter i EU-projekt

Uppstart av EU-projekt

 • Projektägare och koordinator i EU-projekt
 • Förberedelser för uppstart
 • Projektets verktygslåda
 • Kontrakt och partneravtal

Genomförande av EU-projekt

 • Interna redovisningsrutiner
 • Risker i projektdriften
 • Verktyg för uppföljning
 • Olika rapporteringsmodeller och typer av rapporter i EU-projekt
 • Behov av budgetrevision?

Rapportering av olika budgetkategorier

 • Att tänka på vid redovisning
 • Underlag för olika kostnader
 • Utbetalningar och Euro-kurser

Arkivering, revision och avslut

 • Vad behöver vi spara i EU-projekt: tidsgränser och typer av dokument?
 • Revision – vad händer och hur förbereder  man sig?

Louise Weinreder är EU-coach med mångårig erfarenhet av att arbeta i EU-finansierade utvecklingsprojekt, både i ansökningsfasen, vid genomförande och slutrapportering. Hon har arbetat inom flertalet program, såsom Interreg, FP7, Horizon2020, ESF, ERUF, Kreativa Europa, Bonus och Erasmus+. Med en gedigen bakgrund som controller, redovisningsansvarig och ekonomichef kan hon på ett enkelt sätt koppla de specifika krav och regler som kännetecknar EU-programmen, till den dagliga redovisningen i en svensk organisation, samt belysa de delar som särskiljer sig. Louise arbetar aktivt med ansökning och genomförande av EU-finansierade projekt och är därmed ständigt uppdaterad med eventuella förändringar som kan ske under en programomgång.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se