Meny Stäng
Flera staplar av euromynt i olika höjd som det gror blad ur

8 500 kr exkl. moms

Nollställ

Ekonomi i EU-projekt

(4 kundrecensioner)

På utbildningen Ekonomi i EU-projekt får du djupdyka i hur kraven på den ekonomiska administrationen av EU-projekt skiljer sig från vanlig redovisning. Vår expert går igenom kostnadsberäkningar, reder ut begrepp och tolkning av reglerna för korrekt rapportering för att undvika obehagliga revisioner och återbetalning.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Skaffa dig en god överblick över de gemensamma reglerna, vad som skiljer olika EU-program åt beträffande budgetering, drift och rapportering
 • Säkra projektets ekonomi genom att redan i ansökningsfasen få rätt kostnader till rätt pris – och på en nivå som programsekretariatet anser kostnadseffektivt
 • Lär dig hur du beräknar olika kostnadsslag samt vilken stödjande dokumentation som behövs för att få ersättning för samtliga nerlagda kostnader
 • Undvik att bli återbetalningsskyldig vid en eventuell revision
 • Förstå hur viktig din roll är för ett väl genomfört EU-projekt

Lär dig ekonomi i EU-projekt

Under denna utbildning om Ekonomi i EU-projekt skapar du dig en djupare förståelse för ekonomiska frågeställningar och överväganden i budgetering, drift och kravenlig rapportering av EU-projekt. Genom exempel från olika EU-program ger utbildningen grundläggande kunskap för ekonomer som har ansvar för redovisningen av EU-finansierade projekt, bland annat om:

 • Ansökningsprocess, inklusive budget, och vikten av att ekonomer är involverade i denna.
 • De avtal som styr ett EU projekt
 • Hur man startar upp ett projekt
 • Vad krävs för att en kostnad skall anses som stödberättigad?
  • Lönekostnader
  • Externa tjänster (subcontracting)
  • Investeringar
  • Övriga kostnader
 • Löpande redovisning och uppföljning, inklusive vikten av ett nära samarbete med projektledaren
 • Risker i projektdriften
 • Olika rapporteringsmodeller och typer av rapporter i EU-projekt
 • Vad behöver vi spara i EU-projekt: tidsgränser och typer av dokument?
 • Revision – vad händer och hur förbereder man sig?

Målgrupp

Ekonomer, controllers, ekonomiassistenter, redovisningsansvariga och annan ekonomipersonal. Även projektledare och andra intresserade är välkomna.

EU:s krav och förväntningar i praktiken

Utbildningen ger dig förståelse för de olika regler som styr ekonomisk redovisning i ett EU-projekt från idéstadie till slutredovisning. Du får kunskap om gemensamma principer och hur du gör beräkningar, budgeterar och redovisar personal, resor och OH, med relevanta exempel från olika EU-program. Vidare berörs frågeställningar kring projektägarskap, vad arbetet i internationella partnerskap innebär ekonomihanteringen, samt vikten av ett gott samarbete mellan projektekonom och projektledare.

Tid: 09:00 – 16:00

Blended learning  – för bästa lärande

Ekonomi i EU-projekt innehåller en förberedande del med teori som deltagaren får ta del av i vår lärplattform. Sedan följer en intensiv dag i digitalt klassrum med fokus på praktisk implementering, tolkning av kraven och diskussion kring deltagarnas egna frågeställningar. 

Interaktiva inslag och diskussioner om egna erfarenheter

Utbildningen Ekonomi i EU-projekt inkluderar flertalet interaktiva inslag kring bl.a. löner, redovisning, riskhantering och rapportering av kostnader. Du som utbildningsdeltagare får även möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor som arbetar med EU-projektredovisning samt vår utbildningsledare som har erfarenhet av ekonomiskt ansvar från projekt inom ett antal olika EU-program.

 

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

 

Fördjupning om Horizon-programmet

Speciell fördjupningsdag om ekonomisk administration inom Horizon programmet finns här.

Fler utbildningar inom bl.a. EU-projektledning och strategi och förberedelse inför nya programperioden finner du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

4 recensioner av Ekonomi i EU-projekt

 1. Anna-karin

  Mycket bra att köra utbildningen online istället för att man annars hade behövt resa iväg för att träffas fysiskt. Det hade man inte lärt sig mer på. På detta sätt blev det mer tidseffektivt så man sparar både pengar och tid.

 2. Pernilla

  Lärt mig de viktigaste sakerna att tänka på när man jobbar med EU-projekt.

 3. Anna

  Känner att man har en god grund att stå på. Fått större inblick i hur EU tänker kring redovisning och arkivering mm

 4. Mats

  Jag har fått med mig användbara checklistor som jag kommer att använda mig av i mitt arbete.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Introduktion till Ekonomi i EU-projekt

 • Översikt EU:s fonder och program – skillnader och likheter mellan olika program
 • Ansökningsprocessen och projektdriften – olika aktörer och deras roller
 • Gemensamma regler och principer för ekonomi i EU-projekt
 • ECAS, PIC nummer & LEAR

Budgetering i EU-projekt – övergripande

 • Godkända och icke-godkända kostnader
 • Budgetkategorier
 • Informationskällor

Planering av projekt och projektbudget

 • Från idé till ansökan
 • Aktivitetslista
 • Budget – vikten av en väl planerad budget för framtida uppföljningar
 • Administrativa uppgifter i en ansökan

Budgetering av olika kostnadsslag med jämförelser mellan olika program

 • Personal
 • Externa kostnader
 • OH
 • Resor
 • Utrustning

Medfinansiering och intäkter i EU-projekt

Uppstart av EU-projekt

 • Projektägare och koordinator i EU-projekt
 • Förberedelser för uppstart
 • Projektets verktygslåda
 • Kontrakt och partneravtal

Genomförande av EU-projekt

 • Interna redovisningsrutiner
 • Risker i projektdriften
 • Verktyg för uppföljning
 • Olika rapporteringsmodeller och typer av rapporter i EU-projekt
 • Behov av budgetrevision?

Rapportering av olika budgetkategorier

 • Att tänka på vid redovisning
 • Underlag för olika kostnader
 • Utbetalningar och Euro-kurser

Arkivering, revision och avslut

 • Vad behöver vi spara i EU-projekt: tidsgränser och typer av dokument?
 • Revision – vad händer och hur förbereder  man sig?

Louise Weinreder Louise Weinreder är EU-coach med mångårig erfarenhet av att arbeta i EU-finansierade utvecklingsprojekt, både i ansökningsfasen, vid genomförande och slutrapportering. Hon har arbetat inom flertalet program, såsom Interreg, FP7, Horizon2020, ESF, ERUF, LIFE, CEF, Kreativa Europa, Erasmus+ och i olika Joint Undertaking program som FCH JU och BBI JU. Med en gedigen bakgrund som controller, redovisningsansvarig och ekonomichef kan hon på ett enkelt sätt koppla de specifika krav och regler som kännetecknar EU-programmen, till den dagliga redovisningen i en svensk organisation, samt belysa de delar som särskiljer sig. Louise arbetar aktivt med ansökning och genomförande av EU-finansierade projekt och är därmed ständigt uppdaterad med eventuella förändringar som kan ske under en programomgång.    
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.