Meny Stäng
Flera staplar av euromynt i olika höjd som det gror blad ur

10 500 kr exkl. moms

Platser kvar

Är ni fler än 10?

Ekonomi i EU-projekt

(4 kundrecensioner)

På utbildningen Ekonomi i EU-projekt får du djupdyka i hur kraven på den ekonomiska administrationen av EU-projekt skiljer sig från vanlig redovisning. Efter en inledande e-kurs med grunderna, går vår expert igenom kostnadsberäkningar, reder ut begrepp och tolkning av reglerna för en korrekt rapportering som undviker obehagliga revisioner och återbetalning.

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Skaffa dig en god överblick över de gemensamma reglerna, vad som skiljer olika EU-program åt beträffande budgetering, drift och rapportering
 • Säkra projektets ekonomi genom att redan i ansökningsfasen få rätt kostnader till rätt pris – och på en nivå som programsekretariatet anser kostnadseffektivt
 • Lär dig hur du beräknar olika kostnadsslag samt vilken stödjande dokumentation som behövs för att få ersättning för samtliga nerlagda kostnader
 • Undvik att bli återbetalningsskyldig vid en eventuell revision
 • Förstå hur viktig din roll är för ett väl genomfört EU-projekt

Lär dig ekonomi i EU-projekt

Under denna utbildning om Ekonomi i EU-projekt skapar du dig en djupare förståelse för ekonomiska frågeställningar och överväganden i budgetering, drift och kravenlig rapportering av EU-projekt. Genom exempel från olika EU-program ger utbildningen grundläggande kunskap för ekonomer som har ansvar för redovisningen av EU-finansierade projekt, bland annat om:

 • Ansökningsprocess, inklusive budget
 • De avtal som styr ett EU projekt
 • Hur man startar upp ett projekt
 • Stödberättigade lönekostnader, externa tjänster/subcontracting, investeringar, övriga kostnader
 • Löpande redovisning och uppföljning
 • Risker i projektdriften
 • Olika rapporteringsmodeller och typer av rapporter i EU-projekt
 • Vad behöver vi spara i EU-projekt: tidsgränser och typer av dokument?
 • Revision – vad händer och hur förbereder man sig?

Utbildning för dig som är: ekonom, controller, ekonomiassistent, redovisningsansvarig eller annan ekonomipersonal. Även projektledare, teammedlemmar, chefer och andra intresserade är välkomna.

EU:s krav och förväntningar i praktiken

Utbildningen ger dig förståelse för de olika regler som styr ekonomisk redovisning i ett EU-projekt från idéstadie till slutredovisning. Du får kunskap om gemensamma principer och hur du gör beräkningar, budgeterar och redovisar personal, resor och OH, med relevanta exempel från olika EU-program. Vidare berörs frågeställningar kring projektägarskap, vad arbetet i internationella partnerskap innebär ekonomihanteringen, samt vikten av ett gott samarbete mellan projektekonom och projektledare.

E-kurs om EU-projekt ingår!

 • Förberedande e-kurs EU-projekt introduktion, tidsåtgång ca 1 h 
 • Tid i digitalt klassrum: två halvdagar i följd, 09:00-12:30 

Blended learning  – för bästa lärande
Ekonomi i EU-projekt innehåller en förberedande del med en e-kurs som deltagaren får ta del av i vår lärplattform. Efterföljande halvdagar i digitalt klassrum har fokus på praktisk implementering, tolkning av kraven och diskussion kring deltagarnas egna frågeställningar.

Bli certifierad EU-projektcontroller hos SIPU!

Ekonomi i EU-projekt är första utbildningen i en serie som avslutas med tentamen för möjlighet att bli certifierad EU-projektcontroller.

Läs mer om:
Del 2: Ekonomi i Horizon-och LIFE-projekt
Del 3: EU-projektcontroller – fördjupning om regelverket och strukturfondsprogram
Tentamen: Certifierad EU-projektcontroller
Birgitta CTA webb

Kontakta gärna mig om du har några frågor!

Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare
[email protected]
072-724 44 22

4 recensioner av Ekonomi i EU-projekt

 1. Mats

  Jag har fått med mig användbara checklistor som jag kommer att använda mig av i mitt arbete.

 2. Anna

  Känner att man har en god grund att stå på. Fått större inblick i hur EU tänker kring redovisning och arkivering mm

 3. Pernilla

  Lärt mig de viktigaste sakerna att tänka på när man jobbar med EU-projekt.

 4. Anna-karin

  Mycket bra att köra utbildningen online istället för att man annars hade behövt resa iväg för att träffas fysiskt. Det hade man inte lärt sig mer på. På detta sätt blev det mer tidseffektivt så man sparar både pengar och tid.

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Introduktion till Ekonomi i EU-projekt

 • Översikt EU:s fonder och program – skillnader och likheter mellan olika program
 • Ansökningsprocessen och projektdriften – olika aktörer och deras roller
 • Gemensamma regler och principer för ekonomi i EU-projekt
 • ECAS, PIC nummer & LEAR

Budgetering i EU-projekt – övergripande

 • Godkända och icke-godkända kostnader
 • Budgetkategorier
 • Informationskällor

Planering av projekt och projektbudget

 • Från idé till ansökan
 • Aktivitetslista
 • Budget – vikten av en väl planerad budget för framtida uppföljningar
 • Administrativa uppgifter i en ansökan

Budgetering av olika kostnadsslag med jämförelser mellan olika program

 • Personal
 • Externa kostnader
 • OH
 • Resor
 • Utrustning

Medfinansiering och intäkter i EU-projekt

Uppstart av EU-projekt

 • Projektägare och koordinator i EU-projekt
 • Förberedelser för uppstart
 • Projektets verktygslåda
 • Kontrakt och partneravtal

Genomförande av EU-projekt

 • Interna redovisningsrutiner
 • Risker i projektdriften
 • Verktyg för uppföljning
 • Olika rapporteringsmodeller och typer av rapporter i EU-projekt
 • Behov av budgetrevision?

Rapportering av olika budgetkategorier

 • Att tänka på vid redovisning
 • Underlag för olika kostnader
 • Utbetalningar och Euro-kurser

Arkivering, revision och avslut

 • Vad behöver vi spara i EU-projekt: tidsgränser och typer av dokument?
 • Revision – vad händer och hur förbereder  man sig?

Louise Weinreder Louise Weinreder är EU-coach med mångårig erfarenhet av att arbeta i EU-finansierade utvecklingsprojekt, både i ansökningsfasen, vid genomförande och slutrapportering. Hon har arbetat inom flertalet program, såsom Interreg, FP7, Horizon2020, ESF, ERUF, LIFE, CEF, Kreativa Europa, Erasmus+ och i olika Joint Undertaking program som FCH JU och BBI JU. Med en gedigen bakgrund som controller, redovisningsansvarig och ekonomichef kan hon på ett enkelt sätt koppla de specifika krav och regler som kännetecknar EU-programmen, till den dagliga redovisningen i en svensk organisation, samt belysa de delar som särskiljer sig. Louise arbetar aktivt med ansökning och genomförande av EU-finansierade projekt och är därmed ständigt uppdaterad med eventuella förändringar som kan ske under en programomgång.    

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter