Meny Stäng

Ekonomi i Horizon-projekt

Varaktighet: 1 dag

Ekonomi i Horizon 2020 och efterföljande programmet Horizon Europe får än större anslag under nya programperioden. På denna utbildning går vi igenom den bitvis snåriga ekonomihanteringen, dokumentationskrav, grant agreement, funding and tenders portal och redovisning för  just Horizon projekt.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Lyckas med ekonomin i ditt Horizon projekt – både nu och i EUs nya programperiod

För dig för dig som har grundläggande kunskaper om ekonomi i EU-projekt, men vill bli tryggare och säkra bästa möjliga resultat i Horizon projekt har vi skapat denna utbildning i ekonomi i Horizon-projekt. Under utbildningen kommer vi att gå in djupare på den ekonomiska redovisningen i Horizon-­projekt – oavsett om det gäller Horizon 2020 eller Horizon Europe som lanseras 2021. I EU:s nya programperiod 2021–2027 kommer satsningen på innovation, forskning och vetenskap att växa och därmed även finansieringen inom Horizon programmet. Se till att redan nu vara steget före!

Få koll på Grant Agreement och Participant Portal

Under Ekonomi i Horizon-projekt tittar vi på de olika rollerna som finns i dessa projekt – från koordinator till partner och olika typer av »third parties«. Vi kommer att gå igenom Participant Portal där ansökning, rapportering och budgetrevision görs. Därefter läggs tonvikt på Grant Agreement och den information som kan finnas i detta mycket viktiga avtal. Vi går även noggrant igenom olika projektkostnader – hur dessa beräknas, redovisas och dokumenteras samt hur en korrekt budgetrevision går till.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum med möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

Tid: kl 09:00-16:00

3 skäl anledningar att delta på utbildningen Ekonomi i Horizon:

 • Lär dig mer om den ekonomiska redovisningen i Horizon-­projekt – både Horizon 2020 och Horizon Europe som lanseras 2021.
 • Få kunskap om Funding and Tenders Portal där ansökning, rapportering och budgetrevision görs.
 • Lär dig mer om hur projektkostnaderna beräknas, redovisas och dokumenteras samt hur en korrekt budgetrevision går till i Horizon-projekt.

Målgrupp: Ekonomer, controllers, ekonomiassistenter, redovisningsansvariga och annan ekonomipersonal som vill lära sig mer om Ekonomi i Horizon-projekt. Även projektledare och andra intresserade är välkomna.

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper om ekonomiadministration i EU­-projekt, motsvarande innehållet i utbildningen Ekonomi i EU-projekt.

Fler utbildningar inom EU området!

Utbildningen Ekonomi i EU-projekt erbjuder de breda grundkunskaperna om hur den ekonomiska administrationen bör hanteras inom EU projekt.

Fler av SIPUs utbildningar inom EU-kompetens finns här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

Ur innehållet:

 • Introduktion till Horizon 2020 och Horizon Europe
 • Roller i Horizon-projekt
 • Funding and Tenders Portal – rapportering och budgetrevision
 • Grant Agreement – så hittar du informationen du söker
 • Dokumentation – den nödvändiga dokumentationen som måste finnas för olika kostnader
 • Budgetrevision – så gör du om du måste göra en ändring i projektet
Louise Weinreder är EU-coach med mångårig erfarenhet av att arbeta i EU-finansierade utvecklingsprojekt. Hon har arbetat inom flertalet program, såsom Interreg, FP7, Horizon2020, LIFE, ESF, ERUF, Kreativa Europa, Bonus och Erasmus+. Med en gedigen bakgrund som controller, redovisningsansvarig och ekonomichef kan hon på ett enkelt sätt koppla de specifika krav och regler som kännetecknar EU-programmen till den dagliga redovisningen i en svensk organisation, samt belysa det som särskiljer sig.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se