Meny Stäng

Ekonomi i Horizon-projekt

Varaktighet: 1 dag

Ekonomi i Horizon 2020 och efterföljande programmet Horizon Europe får än större anslag under nya programperioden. På denna utbildning går vi igenom den bitvis snåriga ekonomihanteringen, dokumentationskrav, grant agreement, participants portal och redovisning för  just Horizon projekt.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Lyckas med ekonomin i ditt projekt – både nu och i nya programperioden

Under denna utbildning Ekonomi i Horizon-projekt kommer vi att gå in djupare på den ekonomiska redovisningen i Horizon-­projekt – oavsett om det gäller Horizon 2020 eller Horizon Europe som lanseras 2021. Detta är den perfekta genomgången för dig som har grundläggande kunskaper om ekonomi i EU-projekt, men vill bli tryggare och säkra bästa möjliga resultat i Horizon projekt. I EU:s nya programperiod 2021–2027 kommer satsningen på innovation, forskning och vetenskap att växa och därmed även finansieringen inom Horizon programmet. Se till att redan nu vara steget före!

Få koll på Grant Agreement och Participant Portal

Under Ekonomi i Horizon-projekt tittar vi på de olika rollerna som finns i dessa projekt – från koordinator till partner och olika typer av »third parties«. Vi kommer att gå igenom Participant Portal där ansökning, rapportering och budgetrevision görs. Därefter läggs tonvikt på Grant Agreement och den information som kan finnas i detta mycket viktiga avtal. Vi går även noggrant igenom olika projektkostnader – hur dessa beräknas, redovisas och dokumenteras samt hur en korrekt budgetrevision går till.

Målgrupp: Ekonomer, controllers, ekonomiassistenter, redovisningsansvariga och annan ekonomipersonal. Även projektledare och andra intresserade är välkomna.

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper om ekonomiadministration i EU­-projekt, motsvarande innehållet i utbildningen Ekonomi i EU-projekt.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum med möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

Fler utbildningar inom EU området!

Utbildningen Ekonomi i EU-projekt erbjuder de breda grundkunskaperna om hur den ekonomiska administrationen bör hanteras inom EU projekt.

Fler av SIPUs utbildningar inom EU-kompetens finns här.

Ur innehållet:

  • Introduktion till Horizon 2020 och Horizon Europe – allt du behöver veta
  • Roller i Horizon-projekt
  • Participant Portal – rapportering och budgetrevision
  • Grant Agreement – så hittar du informationen du söker
  • Stödberättigade kostnader – vad får du ersättning för, och vad får du inte ersättning för?
  • Beräkning och redovisning av kostnader – hur gör du lönekostnadsberäkning, och hur härleder du kostnader till olika arbetspaket när du redovisar?
  • Dokumentation – den nödvändiga dokumentationen som måste finnas för olika kostnader
  • Budgetrevision – så gör du om du måste göra en ändring i projektet
Louise Weinreder är EU-coach med mångårig erfarenhet av att arbeta i EU-finansierade utvecklingsprojekt. Hon har arbetat inom flertalet program, såsom Interreg, FP7, Horizon2020, LIFE, ESF, ERUF, Kreativa Europa, Bonus och Erasmus+. Med en gedigen bakgrund som controller, redovisningsansvarig och ekonomichef kan hon på ett enkelt sätt koppla de specifika krav och regler som kännetecknar EU-programmen till den dagliga redovisningen i en svensk organisation, samt belysa det som särskiljer sig.