Meny Stäng

EU-projekt – vinnande ansökan och effektiv projektledning

Varaktighet: 2 dagar

Utbildningen ger dig rätt kunskaper om ansökningsprocessen för att du på ett effektivt sätt ska kunna skriva en vinnande ansökan. Du lär dig även att lyckas med din projektledning, samordning, ekonomisk administration, rapportering och kommunikation med institutionerna.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

EU-kompetens skräddarsydd efter just dina utmaningar

Internationella partners, ett eget regelverk för administration, specifika krav från finansiären och ibland bristande förståelse i den egna organisationen leder ofta till att arbetet med EU-projekt blir komplext. Denna utbildning är framtagen genom intervjuer med målgruppen och säkerställer därmed att vi fångar upp de behov som just du möter i ditt arbete. Med fokus på olika delar av projektledararbetet får du rätt verktyg för att skriva en vinnande ansökan, lägga upp en hållbar budget, skapa ett smidigt samarbete inom projektgruppen samt även att säkerställa projektets resultat – allt för att du ska lyckas formulera en vinnande ansökan.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum med möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.

Tid: kl. 09:00 – 15:00

5 anledningar att gå utbildningen i EU-projekt:

 • Lär dig skriva en vinnande ansökan
 • Få tips för en hållbar budget
 • Rapportera korrekt – i rätt tid
 • Skapa ett effektivt samarbete i det löpande projektarbetet
 • Följ upp projektets resultat – spridning och kommunikation

Målgrupp: Du som ska skriva en ansökan, är projektledare eller deltagare i ett EU-projekt och som vill lära dig mer om hur du skriver en vinnande ansökan för ditt EU-projekt och effektiv projektledning.

Fler utbildningar inom EU-kompetens finns här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

Ansökningsprocessen för EU-projekt – från idé till inlämning

 • Lär dig navigera bland existerande fonder
 • Hur gör du en grundlig förstudie och vilken nivå bör den ha?
 • Processen från idé till färdig ansökan
 • Utforma en vinnande ansökan baserat på din organisations behov
 • Undvik tungrott ansökningsarbete – handlingsplan och ansvarsfördelning
 • Design av projekt utifrån programmets krav
 • Få koll på budget och medfinansiering
 • Strategier för att hitta och arbeta effektivt med partners
 • Ansökningstext och innehåll – formuleringar och avgränsningar
 • Stöddokumentation

Praktisk EU-projektledning – uppstart, drift och avslut

 • Hur du startar ditt EU-projekt på bästa sätt – organisera, strukturera och planera smart
 • Ekonomi och rapportering i ditt projekt
 • Samarbete och kommunikation med finansiär och partners
 • Lär dig beräkna och hålla tider
 • Framgångsrik intern kommunikation
 • Planering och styrning av kostnader – så säkerställer du ett smidigt genomförande
 • Lyckat samarbete med aktörer i och utanför projektet
 • Hantera skillnader mellan verklighet och ansökan under projektets gång
 • Utvärdering och uppföljning av projektets resultat – tillgodose kravet på spridning  och kommunikation

Peter Jadesjö och Daniel Wennerlund  är EU-konsulter med gemensam erfarenhet som sträcker sig över fem programperioder. De arbetar sedan 2002 med EU-ansökningar, projektutveckling samt utbildning och coachning inom strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter. Peter är utbildad EU-jurist och har arbetat på juristbyrå med frågor kring EU-finansiering för företag, samt flera år på Jordbruksverkets EU-stödsavdelning. Daniel har en magister examen från Förvaltningshögskolan och har tidigare varit internationell närings livssamordnare i Borås Stad samt projektutvecklare och projektledare på West Sweden.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se