Meny Stäng

Exploateringsavtal – avtal och juridik

Varaktighet: 1 dag

Under denna utbildning ökar du dina kunskaper om exploateringsavtal, såsom vad du får och inte får avtala om samt vilka äldre regler som fortfarande gäller i vissa avtal. Vi diskuterar även hur gränslandet mellan exploateringsavtal och andra avtal ser ut.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Vilka krav får du ställa i ett exploateringsavtal? Hur formulerar du avtal på bästa sätt?

I de flesta kommuner är det idag brist på bostäder och trycket ökar på att bygga i nya markområden samt förtäta i befintlig bebyggelse. Samtidigt kommer exploateringsarbetet med en rad utmaningar. Inte minst leder otydliga och oprecisa exploateringsavtal lätt till tvister och blir även kostsamma. Det är därmed viktigt för kommunens tillväxt att kunna genomföra exploateringsprojekt på ett smidigt sätt och att upprätta avtal i enlighet med gällande lagstiftning. Under denna utbildning får du kunskap om komplexa frågor kring exploateringsavtal. Du lär dig bland annat vad du får och inte får avtala om, samt vilka äldre regler som fortfarande gäller fortfarande i vissa exploateringsavtal. Du får också koll på hur gränslandet mellan exploateringsavtal och andra avtal ser ut.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig vilka krav som du kan och bör ställa i exploateringsavtalet
 • Exploateringsavtalets rättsliga grunder – vilka klausuler är rättsligt bindande, och vad händer om en klausul ifrågasätts?
 • Få förståelse för vad som är nödvändigt och vad är som rimligt i exploateringsavtalet
 • Öka dina kunskaper om olika huvudmannaskap och andra strategiska frågor i PBL
 • Ta del av exempel på praktiska problem och hur du hanterar dem på bästa sätt

Målgrupp: Du som arbetar som mark- och exploateringsingenjör eller på annat sätt jobbar med exploateringsavtal.

Fler utbildningar om plan och exploatering hittar du här.

Exploateringsavtal – på vilka rättsliga grunder?

 • Genomgång av reglerna i 6:39–42 PBL
 • Vilka äldre regler gäller fortfarande i vissa exploateringsavtal?
 • Vad är »nödvändigt« och »rimligt«?

Vilka klausuler är rättsligt bindande?

 • Tolkning av exploateringsavtal utifrån civil- och offentlig rätt
 • Vad du kan avtala om – och vad du inte kan avtala om
 • Om en klausul ifrågasätts, vad kan hända?

Exploateringsavtal och olika huvudmannaskap

 • Avtalsutrymme vid enskilt respektive kommunalt huvudmannaskap
 • Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap – när föreligger det?

Praktiska problem och hur de kan hanteras

 • Skärningen med andra avtal som exempelvis markanvisningsavtal
 • Säkerheter och viten
 • Vilka risker finns med en vikande marknad?
Tomas Vesterlin är jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad utbildningsledare som får 5 av 5 i betyg av tidigare deltagare hos SIPU.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se