Meny Stäng
Bostadsområde som växer fram med höga hus och lyftkranar och byggställningar

9 800 kr exkl. moms

Nollställ

Exploateringsekonomi i kommun

Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen. Under denna utbildning lär du dig mer om exploateringsekonomi.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig mer om att säkra exploatörens åtaganden
 • Få kunskap om riktlinjer för exploateringsredovisning
 • Diskutera särskilda utmaningar med exploateringsekonomi
 • Fördjupa dina kunskaper om resultatredovisning av exploateringsverksamhet: kalkyl, budget och resultaträkning
 • Lär dig korrekt redovisning utifrån aktuella lagar och rekommendationer

Ekonomiska planeringen och redovisningen av exploatering

Ekonomin vid en exploatering, exploateringsekonomi, väcker många frågor som det är upp till dig som ekonom, ingenjör, eller projektledare att ge svar på. För att du ska kunna leverera ett bra underlag krävs tydliga rutiner för hållbar kalkylering och budgetering som ger en rättvisande bild av projektets ekonomiska omfattning. Med god kunskap om exploateringsekonomi kan politiker och tjänstemän fatta välgrundade beslut – och även redovisningen blir korrekt utförd.

Behovet av exploatering i kommun har ökat under de senaste åren. Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen.

Under denna utbildning stärker du dina kunskaper inom de delar som styr och påverkar ekonomin vid exploatering så att du kan känna dig tryggare i din yrkeskompetens.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi vid exploatering, t.ex. i rollen som ekonom, controller eller redovisningsansvarig. Även du som kommer i kontakt med exploateringsekonomi bl.a. som exploateringsingenjör, projektledare och chef på teknisk- eller samhällsbyggnadsförvaltning har nytta av utbildningen.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:

Dag 1 kl. 09.00 – 16.00
Dag 2 kl. 09.00 – 15.30

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Exploateringsekonomi i kommun”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lagregler som styr den kommunala exploateringsekonomin
 • Skillnaden på markanvisnings- och exploateringsavtal – vad får regleras var?
 • Genomförandeavtal – en struktur
 • Exploatörens kostnadsansvar – den svenska modellen
Markanvisnings- och exploateringsavtal
 • Ekonomiska åtaganden och utförandeåtaganden
 • Vilka kostnader kan kommunen ta ut
 • I vilken mån kan mark och anläggningar krävas ”gratis”'
 • Köpeskilling och tilläggsköpeskilling
 • Bundenheten av ingångna avtal
 • Att säkra exploatörens åtaganden
 • Viten, bankgaranti, borgensförbindelser, panter
Särskilda utmaningar med exploateringsekonomi
 • Faktisk kostnad eller schablon
 • Ersättning långt fram i tiden
 • Oklara åtgärder
 • Fördelning av exploateringskostnader över flera projekt
 • Olika huvudmannaskap, olika kommunalt ansvar
 • LOU
Värden
 • Lagreglernas påverkan på markvärden m.m.
 • Intrångsvärdering – en modell
 • Skoltomter m.m. – effekten av praxis
Exploateringsredovisning i kommun
 • Aktuella lagar och rekommendationer
 • Anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och skuld vid exploateringsredovisning
 • Resultatredovisning av exploateringsverksamhet: kalkyl, budget och resultaträkning
 • Särskilda redovisningsfrågor: gatukostnadsersättning, överlåtelser, m.fl.
 • Exploatering i årsredovisningen
 • Erfarenhetsutbyte

Tomas Vesterlin är jurist och civilingenjör i lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare hos SIPU.

Mattias Haraldsson är biträdande lektor vid Ekonomihögskolan i Lund. Hans forskningsområden är huvudsakligen redovisning och styrning i kommunala organisationer. Särskilda frågor som Mattias arbetar med är särredovisning, investeringsredovisning samt exploateringsredovisning. Han har tidigare arbetat med kommunal revision som konsult.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.