Meny Stäng

Finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021-2027

Varaktighet: 1 dag

Hur ser finansieringsmöjligheter under nya programperioden 2021-2027 ut? Uppdatera dina kunskaper om de olika programmen som planeras, hur regelverket kommer se ut och diskussioner om hur du kan förbereda dig på bästa sätt.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Vidareutvecklade program – nya regler

Ta chansen att träffa experter och kollegor för en fördjupning i utformningen och regelverket för de nya programmen och lär dig om finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021-2027. Du får konkreta tips på förberedelser och tar del av diskussioner och lärdomar om hur du kan skapa projekt resurseffektivt och i linje med organisationens mål.

Ramarna för EU:s nya programperiod 2021–2027 är under bearbetning och omfattar såväl utveckling av program och strategier, som ett fortsatt arbete för förenkling av regler för EU-projekt. Resultatet är flera nya eller vidareutvecklade sektorsprogram – och även ändrade ramar för strukturfonderna i Europa.

I utbildningen ingår:

Som deltagare ingår plats på webbinariet EU:s nya programperiod 2021-27 som genomförs dagen innan utbildningen för att du ska få en god överblick av finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021-2027. Som deltagare på den digitala utbildningen får du sedan tillgång till en intensiv workshop-dag i digitalt klassrum. Vår EU-expert ger en detaljerad genomgång av hur både sektorsprogram och strukturfonder väntas se ut och även vilka regelförenklingar som är på gång. Dessutom får du möjlighet att diskutera med utbildningsledare och andra deltagare om hur just du och din organisation kan göra strategiska vägval och förbereda er på bästa sätt.

Därför ska du gå utbildningen:

 • Uppdatera dig om förväntade finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021–2027
 • Skaffa kunskap om regelförenklingar och hur de omarbetade programmen och strukturfonderna ser ut i detalj
 • Diskutera strategi och prioriteringar
 • Förbered dig och din organisation för en framgångsrik programperiod där resurserna läggs på rätt ställen

Tid: 09:00 – 15:00

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum med möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

Målgrupp: Projektledare, EU- och internationella strateger/ koordinatorer/samordnare, chefer och andra som arbetar med internationella frågor och EU-strategi

En kortare överblick, en nätverksbyggande Brysselresa eller fokus på ekonomi och projektledning?

SIPUs webbinarium EU:s nya programperiod 2021-2027 som ingår i utbildningen – finns separat bokningsbart här

SIPU erbjuder även en Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel och utbildningar om Ekonomi i EU-projekt.<

Ännu fler SIPU utbildningar inom EU-kompetens finns här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Webbinarium – innehåll Program och fonder 2021–2027

 • Från Lissabon till EU2021 – trender och tendenser i EU-projektarbetet
 • EU:s långtidsbudget
 • Vilka sektorsprogram kommer  att finnas?
 • Hur ser förslagen till de nya struktur- fonderna ut?

Från storpolitik till EU-projekt

 • Bortom Europa 2020 – ett EU utan Storbritannien
 • Vad kan vi förvänta oss av fördelningen av finansiella medel under den nya programperioden?
 • Nya och omarbetade regler

EU-program och fonder – detaljerad  genomgång

 • Interreg, Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala utvecklingsfonden
 • Horisont Europa och EU:s arbete för forskning, utveckling och innovation – nya vägar till finansiering
 • Erasmus
 • LIFE
 • Kreativa Europa
 • Övriga program
 • Omvärldsbevakning och föraningar
 • Hur förbereder du dig och din organisation på bästa sätt för 2021–2027?
Daniel Wennerlund  är EU-konsult med gemensam erfarenhet som sträcker sig över fem programperioder. Han arbetar sedan 2002 med EU-ansökningar, projektutveckling samt utbildning och coachning inom strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter. Daniel har en magisterexamen från Förvaltningshögskolan och har tidigare varit internationell närings livssamordnare i Borås Stad samt projektutvecklare och projektledare på West Sweden.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se