Meny Stäng

Finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021-2027 (digitalt klassrum)

Hur ser finansieringsmöjligheter under nya programperioden 2021-2027 ut? Uppdatera dina kunskaper om de olika programmen som planeras, hur regelverket kommer se ut och diskussioner om hur du kan förbereda dig på bästa sätt.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Vidareutvecklade program – nya regler

Ramarna för EU:s nya programperiod 2021–2027 är under bearbetning och omfattar såväl utveckling av program och strategier, som ett fortsatt arbete för förenkling av regler för EU-projekt. Resultatet är flera nya eller vidareutvecklade sektorsprogram – och även ändrade ramar för strukturfonderna i Europa.

Ta chansen att träffa experter och kollegor för en fördjupning i utformningen och regelverket för de nya programmen. Du får konkreta tips på förberedelser och tar del av diskussioner och lärdomar om hur du kan skapa projekt resurseffektivt och i linje med organisationens mål.

I utbildningen ingår:

Under det inledande webbinariet får du som deltagare en god överblick av finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021–2027. Vad är nytt och hur fördelas medlen framöver? Som deltagare får du sedan tillgång till en intensiv workshop-dag i digitalt klassrum, där våra EU-experter ger en detaljerad genomgång av hur både sektorprogram och strukturfonder väntas se ut, vilka regelförenklingar som är på gång. Dessutom möjlighet till diskussion med utbildningsledare och andra deltagare om hur just du och din organisation kan göra strategiska vägval och förberedea er på bästa sätt.

Därför ska du gå utbildningen:

 • Uppdatera dig om förväntade finansierings möjligheter under EU:s nya programperiod 2021–2027
 • Skaffa kunskap om regelförenklingar och hur de omarbetade programmen och strukturfonderna ser ut i detalj
 • Diskutera strategi och prioriteringar
 • Förbered dig och din organisation för en framgångsrik programperiod där resurserna läggs på rätt ställen

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum med möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

Målgrupp: Projektledare, EU- och internationella strateger/ koordinatorer/samordnare, chefer och andra som arbetar med internationella frågor och EU-strategi

En kortare överblick, en nätverksbyggande Brysselresa eller fokus på ekonomi och projektledning?

SIPUs webbinarium EU:s nya programperiod 2021-2027 som ingår i utbildningen – finns separat bokningsbart här
SIPU erbjuder även en Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel, utbildningar om Ekonomi i EU-projekt, samt om ansökning och projektledning i Leda EU-projekt.
Ännu fler SIPU utbildningar inom EU-kompetens finns här.

Webbinarium – innehåll Program och fonder 2021–2027

 • Från Lissabon till EU2021 – trender och tendenser i EU-projektarbetet
 • EU:s långtidsbudget
 • Vilka sektorsprogram kommer  att finnas?
 • Hur ser förslagen till de nya struktur- fonderna ut?

Från storpolitik till EU-projekt

 • Bortom Europa 2020 – ett EU utan Storbritannien
 • Vad kan vi förvänta oss av fördelningen av finansiella medel under den nya programperioden?
 • Nya och omarbetade regler

EU-program och fonder – detaljerad  genomgång

 • Interreg, Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala utvecklingsfonden
 • Horisont Europa och EU:s arbete för forskning, utveckling och innovation – nya vägar till finansiering
 • Erasmus
 • LIFE
 • Kreativa Europa
 • Övriga program
 • Omvärldsbevakning och föraningar
 • Hur förbereder du dig och din organisation på bästa sätt för 2021–2027?
Peter Jadesjö och Daniel Wennerlund  är EU-konsulter med gemensam erfarenhet som sträcker sig över fem programperioder. De arbetar sedan 2002 med EU-ansökningar, projektutveckling samt utbildning och coachning inom strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter. Peter är utbildad EU-jurist och har arbetat på juristbyrå med frågor kring EU-finansiering för företag, samt flera år på Jordbruksverkets EU-stödsavdelning. Daniel har en magister examen från Förvaltningshögskolan och har tidigare varit internationell närings livssamordnare i Borås Stad samt projektutvecklare och projektledare på West Sweden.