Meny Stäng

Framgångsrik översiktsplanering

Varaktighet: 2 dagar

Sedan 1 april 2020 gäller nya regler för översiktsplanering. Delta på utbildningen för att ta del av de senaste förändringarna som påverkar ditt arbete och ta del av konkreta verktyg för att säkerställa en strategisk och kontinuerlig översiktsplan.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Uppdatera dig på de nya reglerna för översiktsplanering som gäller från 1 april 2020

På denna utbildning fokuserar vi på några av de svåraste uppgifterna med översiktsplanering. Utbildningen ger dig verktyg för att nå god implementering, synliggöra kommunens visioner och samtidigt skapa aktualitet. Du lär dig hantera utmaningen i att ta hänsyn till balansen mellan exploatering och bevarande, kraven på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, såväl som ett allt mer digitaliserat samhälle där information förväntas finnas tillgänglig för alla. Genom interaktivitet, övningar och exempel får du möjlighet att diskutera olika utmaningar med översiktsplanering, med målet att du ska lära dig hur du skapar en tydlig och aktuell översiktsplan.

Digitalt klassrum med känslan att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tider:
Dag 1: kl. 09:00 – 14:30
Dag 2: kl. 09:00 – 14:30

Fem anledningar att gå utbildningen i översiktsplanering:

 • Fördjupa dig i översiktsplaneringens komplexa uppgifter
 • Ta del av goda exempel och välfungerande arbetssätt
 • Lär dig hur du skapar en aktuell översiktsplan
 • Ställ dina frågor till våra kompetenta utbildningsledare
 • Diskutera utmaningar med branschkollegor

Målgrupp: Du som arbetar med översiktsplanering, exempelvis som samhällsstrateg, samhällsplanerare, översiktsplanerare, planarkitekt, planingenjör, utvecklingsledare eller miljö- och byggchef.

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Nå framgång i en kontinuerlig översiktsplanering

Strategisk översiktsplanering
 • Så gör du en heltäckande översiktsplan som samtidigt är lättarbetad
 • Hur bör översiktsplanen förankras för bäst genomslag?
  Digital process och verktyg
 • Hur skapar ni en pedagogisk och användarvänlig digital produkt?
 • Hur kan ni åstadkomma en resurseffektiv process?
  Kontinuerlig översiktsplanering
 • Hur arbeta kontinuerligt med översiktlig planering?
  Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
 • Hur ska miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) avgränsas?
 • Så kan ni jobba med MKB kontinuerligt under framtagande
 • Hur ska MKB integreras i översiktsplanen för bäst effekt?
 • Vilken nivå ska bedömningen ligga på?
  Medborgardialog under framtagande
 • Hur når du ut och engagerar medborgare?
 • Hur skapar du en rimlig förväntan på vad som kan påverkas vid dialog?

Josefin Kofoed Schröder har landskapsarkitektexamen från SLU med inriktning mot planering och har arbetat med miljö- och hållbarhetsbedömningar inom översikts- och detaljplanering i många år. Hon arbetar som konsult i roller som projektledare och kvalitetsgranskare, men har även ett förflutet som lärare på SLU. Josefin drivs av att skapa arbetsprocesser som främjar att miljö- och hållbarhetsfrågor blir en integrerad del i planeringen.

Lina Malm är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har många års erfarenhet av att arbeta kommunalt och privat med översiktlig planering, detaljplanering, analyser och utredningar. Lina har därmed mycket god förståelse för mål- och strategistyrt arbete, metoder, processer och dialoger i olika skeden. Lina har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor med fokus på sociala frågor i den fysiska planeringen.

Minna Jersenius har examen Civilingenjör Arkitektur med inriktning stadsbyggnad från Luleå Tekniska Universitet. Minna har erfarenhet av arbete med planering på olika nivåer, stadsbyggnadsanalyser i tidigt skede, dialogprocesser samt arbete med grafisk design. Minna har kunskaper inom digitala verktyg och processer. Tillsammans med ett flertal kommuner har hon arbetat med framtagande och presentation av översiktsplaner i digitalt format.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se