Meny Stäng

9 500 kr exkl. moms

Nollställ

Framgångsrik översiktsplanering

(2 kundrecensioner)

Lär dig hantera de komplexa frågorna att ta ställning till i översiktsplaneringen och få konkreta verktyg för att säkerställa en strategisk och kontinuerlig översiktsplan.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att gå utbildningen i översiktsplanering:

 • Fördjupa dig i översiktsplaneringens komplexa uppgifter
 • Ta del av goda exempel och välfungerande arbetssätt
 • Lär dig hur du skapar en aktuell översiktsplan
 • Ställ dina frågor till våra kompetenta utbildningsledare
 • Diskutera utmaningar med branschkollegor

Fördjupa dig i översiktsplaneringens svåra avväganden

På denna utbildning fokuserar vi på några av de svåraste uppgifterna med översiktsplanering. Utbildningen ger dig verktyg för att nå god implementering, synliggöra kommunens visioner och samtidigt skapa aktualitet. 

Du lär dig hantera utmaningen i att ta hänsyn till balansen mellan exploatering och bevarande, kraven på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, såväl som ett allt mer digitaliserat samhälle där information förväntas finnas tillgänglig för alla. 

Genom interaktivitet, övningar och exempel får du möjlighet att diskutera olika utmaningar med översiktsplanering, med målet att du ska lära dig hur du skapar en tydlig och aktuell översiktsplan.

Målgrupp

Du som arbetar med översiktsplanering, exempelvis som samhällsstrateg, samhällsplanerare, översiktsplanerare, planarkitekt, planingenjör, utvecklingsledare eller miljö- och byggchef.

Digitalt klassrum med känslan att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tider:
Dag 1: kl. 09:30 – 15:00
Dag 2: kl. 09:30 – 15:00

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

2 recensioner av Framgångsrik översiktsplanering

 1. Fredrik

  Fått en förståelse för sammanhanget och komplexiteten i delar av processen. Även fått ta del av erfarenheter bland kursledarna men även med kursdeltagarna med goda referensexempel. Bra övningar och diskussioner.

 2. Sanna

  Mycket bra föreläsning och kompetent person. Kunnig inom sitt område och föreläsningen var på rätt nivå. Den förklarade grunderna men fördjupade samtidigt kunskapen och gav bra exempel på hur man faktiskt kan göra.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Nå framgång i en kontinuerlig översiktsplanering

Strategisk översiktsplanering
 • Så gör du en heltäckande översiktsplan som samtidigt är lättarbetad
 • Hur bör översiktsplanen förankras för bäst genomslag?
  Digital process och verktyg
 • Hur skapar ni en pedagogisk och användarvänlig digital produkt?
 • Hur kan ni åstadkomma en resurseffektiv process?
  Kontinuerlig översiktsplanering
 • Hur arbeta kontinuerligt med översiktlig planering?
  Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
 • Hur ska miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) avgränsas?
 • Så kan ni jobba med MKB kontinuerligt under framtagande
 • Hur ska MKB integreras i översiktsplanen för bäst effekt?
 • Vilken nivå ska bedömningen ligga på?
  Medborgardialog under framtagande
 • Hur når du ut och engagerar medborgare?
 • Hur skapar du en rimlig förväntan på vad som kan påverkas vid dialog?

Josefin Kofoed Schröder har landskapsarkitektexamen från SLU med inriktning mot planering och har arbetat med miljö- och hållbarhetsbedömningar inom översikts- och detaljplanering i många år. Hon arbetar som konsult i roller som projektledare och kvalitetsgranskare, men har även ett förflutet som lärare på SLU. Josefin drivs av att skapa arbetsprocesser som främjar att miljö- och hållbarhetsfrågor blir en integrerad del i planeringen.

Lina Malm är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har många års erfarenhet av att arbeta kommunalt och privat med översiktlig planering, detaljplanering, analyser och utredningar. Lina har därmed mycket god förståelse för mål- och strategistyrt arbete, metoder, processer och dialoger i olika skeden. Lina har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor med fokus på sociala frågor i den fysiska planeringen.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.