Meny Stäng

Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga avhysning

Lyssna på och ställ frågor till experter på metoder för att förebygga och hantera avhysningar, lär dig om hyreslagstiftningen och ta del av olika goda exempel och konkreta metoder som andra aktörer använder för att lyckas med ett strukturerat avhysningsförebyggande arbete.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

Utbildningen inom framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga avhysning ger dig konkreta metoder för att lyckas med ditt avhysningsförebyggande arbete, liksom möjlighet att ställa frågor och få tips från några av landets främsta experter inom området.

 • Användbara verktyg och metoder
 • Smarta lösningar
 • Fördjupa dina kunskaper om hyreslagstiftningen

Fem anledningar att gå utbildningen

 • Få konkreta verktyg för att lyckas förebygga avhysningar
 • Lär dig skapa rutiner för effektiv samverkan mellan berörda aktörer
 • Ta del av metoder för att följa upp och utvärdera det avhysningspreventiva arbetet
 • Stärk dina kunskaper om hyreslagstiftningen
 • Diskussioner och erfarenhetsutbyte med kursledare och branschkollegor

Minska antalet avhysningar  med framgångsrika metoder

Varje genomförd avhysning är ett misslyckande både för individen och samhället. Det avhysningsförebyggande arbetet är därför en viktig del i samhällets samlade insatser mot hemlöshet. För att radikalt minska antalet avhysningar och nå nollvisionen för antalet avhysta barnfamiljer är det nödvändigt att arbeta strategiskt och målinriktat med förebyggande insatser.

Ställ frågor till några av landets främsta experter

Under utbildningen får du en möjlighet att lyssna på och ställa frågor till några av landets främsta experter på metoder för att förebygga och hantera avhysningar. Vi går igenom konkreta metoder för att lyckas med ett strukturerat förebyggande arbete med hänsyn till att hantera olika grupper. Därtill lär du dig om hyreslagstiftningen och får ta del av olika goda exempel att inspireras av.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med bosociala frågor, hyresskulds- eller avhysningsärenden inom socialtjänst eller på bostadsbolag, som till exempel budget- och skuldrådgivare, hyreshandläggare eller socialsekreterare.

Fler utbildningar inom socialtjänsten hittar du här.

Förebyggande åtgärder – metoder

 • Stöd för ökad kontroll över ekonomin
 • Hur motivera personer som riskerar avhysning att prioritera hyran?
 • Motivera till förändrat beteende hos personer med återkommande hyresskulder

Konkreta förebyggande insatser och utvärdering

 • Konkreta metoder för utvärdering
 • Uppföljning för att säkra fortsatt positiv utveckling
 • Skapa nätverk – tidigt identifiera och nå familjer som riskerar avhysning
 • Vad bör en underrättelse om avhysning medföra för insats?
 • Rättsläget där kommunen råder över kvarboende eller inte
 • Normaliserings- och jämställdhetsprincipen
 • Samverkansformer och rutiner för tidig samverkan mellan hyresvärd, Kronofogden och socialtjänst i ärenden med barnfamiljer

Stärk din kunskap om hyreslagstiftning

 • Vilka är hyresgästens rättigheter och skyldigheter vid tecknande av hyreskontrakt?
 • Vilka är hyresvärdens rättigheter och skyldigheter vid uthyrning av hyresrätt?
 • Vad säger lagstiftningen om hyreskontrakt där socialtjänsten hyr ut i andra hand?
 • Förhindra avhysning genom tidig information om regler vid kontraktsskrivning

Lagstiftning – skäl till avhysning

 • Hyresskuld
 • Otillåten andrahandsuthyrning
 • Störningsproblematik
 • Otillåten kontorisering eller annat användande av hyresrätten
 • Brottslig verksamhet
 • Övriga skäl
 • Betalningsföreläggarprocessen

Vilka möjligheter har socialtjänsten att förhindra avhysning enligt lagstiftningen?

 • Underrättelser till socialtjänsten – vad kan göras för att förhindra avhysning?
 • Identifiera riskfaktorer inom organisationen
 • Rätt rutiner – stöd till de som riskerar avhysning inom återvinningsfristen

Så utvärderar Malmö kommun att åtgärderna leder till minskat antal avhysningar

 • Metoder för utvärdering av gjorda insatser.
 • Uppföljning – säkra fortsatt positiv utveckling

Kenneth Edström arbetar med strategisk lokalförsörjning samt avtalsfrågor i Söderköpings kommun. Tidigare har han deltagit i flera forskningsprojekt på området samt varit delaktig i socialstyrelsens nationella direktiv för att motverka avhysningar. Han har också under många år arbetat kommunövergripande med hyresrättsliga- och socioekonomiska frågor samt lett och utvecklat det avhysningsförebyggande arbetet i Norrköping.

 

Martina Slorach är advokat och har arbetat på advokatbyrå i sjutton år, som ombud och med utbildningar. Hon är specialist inom hyresrätt och bostadsrätt, men arbetar också med arbetsrätt. Hon föreläser på olika utbildningar på Stockholms universitet och Företagsekonomiska Institutet, samt har skrivit ett antal böcker inom juridik, bl.a. inom bostadsrätt och diskriminering. Martina har även arbetat på HSB och Hyres- och arrendenämnden.

 

Ann Erdman och Carina Nielsen har mångårig erfarenhet av avhysningsförebyggande arbete i Malmö. De arbetar uppsökande utifrån underrättelser som inkommit till Socialtjänsten och erbjuder råd och stöd till hyresgästen. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan hyresgäst, fastighetsägare och andra för ärendet viktiga aktörer.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se