Meny Stäng
Byggghjälm ligger på asfalt vid byggarbetsplats

6 900 kr exkl. moms

Nollställ

Genomförande av byggåtgärder

(6 kundrecensioner)

Under denna utbildning får du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Fördjupa dina kunskaper och lär dig upptäcka risker med olika typer av byggnadskonstruktioner
 • Ta del av en genomgång av Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Europeiska Konstruktionsstandarder (EKS)
 • Bli säkrare på att bedöma dokumentation gällande brandskydd, energiberäkningar och tillgänglighet
 • Du får en praktisk genomgång av fuktmekanik och materialval
 • Du lär dig vad som gäller vid kontroll och tillsyn –  vad ska en kontrollplan innehålla?

Genomförande av byggåtgärder – bedömning i praktiken

Du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden vet att det ofta förekommer svåra gränsdragningar. Utbildningens innehåll är baserat på intervjuer med vanligaste utmaningarna för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer vid genomförande av byggåtgärder. 

Som ett resultat av dessa intervjuer säkerställer vi att innehållet i utbildningen är aktuellt och ger dig rätt kunskaper för att göra korrekta bedömningar.

Utbildningsledare Magdi Dobi ger dig handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar ditt arbete, samt ger dig djupare förståelse för framtida utmaningar vid tillsynsbesök och bedömningar. Du får även hjälp att tolka de omfattande regelverken och ta del av aktuella exempel. 

Du får konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper.

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör,  bygglovskoordinator, jurist, handläggare eller bygglovsarkitekt.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Under utbildningen i genomförande av byggåtgärder får du en gedigen teorigenomgång och tolkning av regelverk. Du får även möjlighet att delta i diskussioner och miniworkshops, där du får chansen att diskuterar dina specifika utmaningar och ställa dina frågor om genomförande av byggåtgärder.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.30 – 16.30
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00

Sagt om utbildningen av tidigare deltagare:

”Jag fick en massa tips jag ska arbeta in och om i våra malltexter. Viktigast var nog vad som inte ska krävas in och stämplas vid startbesked.”

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

6 recensioner av Genomförande av byggåtgärder

 1. Anna

  Utbildningsledaren är otroligt lätt att lyssna på och intressant.

 2. Charlotte

  Jag är ganska ny på jobbet som bygginspektör. Det var bra att få en ordentlig genomgång på saker att tänka på. Jag har fått en massa information också jag ska forska vidare på.

 3. Tobias

  Fått bättre förståelse för ansvarsförhållandet i bygglovsprocessen.

 4. Stefan

  Nu vet jag vilket ansvar jag har som byggnadsinspektör.

 5. Lena

  Fick en massa tips om hur jag ska arbeta in och om i våra malltexter.

 6. John

  Jag fick en massa tips jag ska arbeta in och om i våra malltexter. Viktigast var nog vad som inte ska krävas in och stämplas vid startbesked.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Aktuell lagstiftning

 • Hur hänger regelsystemet ihop?
 • Hur fördelas ansvaret mellan byggnadsnämnden och byggherren?
 • Byggherrens och byggnadsnämndens process under genomförandet av en byggåtgärd
 • Övergripande om Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Europeiska Konstruktionsstandarder (EKS)

Bärande konstruktioner

 • Hur ska du tolka regelverket (EKS)?
 • Undergrund och grundkonstruktioner
 • Hur bedömer du geotekniska undersökningar?
 • Hur säkerställer du att beräkningar och bygghandlingar är korrekta?

Bedömning av energiberäkningar och energihushållning

 • Hur ska du tolka kraven på energihushållning enligt BBR?
 • Hur har energiavsnittet förändrats genom åren?
 • Så påverkar klimatskal energieffektiviteten
 • När bör byggnadsnämnden kräva att en certifierad energiexpert ska göra en bedömning?

Miniworkshop – energiteknik

 • Metoder för att granska energiberäkningar och jämföra med kraven i BBR
 • Hur upptäcker du skönmålning och fusk i energiberäkningar?

Praktisk genomgång av fuktmekanik och materialval

 • Hur bedömer du att byggnaden har bra förutsättningar för att undvika fuktproblem?
 • Hur bedömer du att rätt val har gjorts för yttertak?
 • Byggfukt och kritiska fukttillstånd under byggtiden
 • Fuktvandring i klimatskal och köldbryggor
 • Hur avgör du att rätt materialval har gjorts i våtrum och källare?
 • Vad är anledningen till att fel uppstår?

Säkert brandskydd och bedömning av brandrisker i byggnader

 • Hur ska du tolka regelverken för brandskydd?
 • Så avgör du att rätt skyddsnivå och verksamhetsklass är vald
 • Hur bedömer du byggnadens förmåga att stå emot brand?
 • Hur bedömer byggnadsnämnden inkomna handlingar?
 • Räddningstjänstens roll

Kraven för tillgänglighet – vad ska du tänka på

 • Vilka regelverk måste du följa och hålla dig uppdaterad inom?
 • Hur tolkar du regelverken?
 • Hänsyn till olika funktionsvariationer
 • Vad godkänns vid bygglovsprövning och vad bedöms vid tekniska samråd?
 • Vanliga brister och misstag där tillgängligheten inte uppfylls
 • Vad händer om byggnadsnämnden upptäcker otillräcklig tillgänglighet vid slutbeskedet?

Kontroll och tillsyn

 • Hur viktig är kontrollplanen?
 • Vad är en kontrollplan?
 • Hur bedömer byggnadsnämnden byggherreorganisationens kompetens?
 • Vad ska en kontrollplan innehålla? Vilka punkter måste ingå?

Miniworkshop – så bedömer du kontrollplaner

 • Hur avgör byggnadsnämnden om byggherrens dokumentation är otillräcklig?
 • När kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga?

Tillsyn under genomförande

 • Hur håller byggnadsnämnden ett effektivt och bra tekniskt samråd?
 • Hur ska protokollen utformas efter ett tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd?
 • Hur anpassar byggnadsnämnden sina tillsynsbesök/arbetsplatsbesök efter olika typer av byggen?
 • Slutsamråd - vilka handlingar kan byggnadsnämnden begära in inför mötet?
 • Vad ska byggnadsnämnden granska vid slutsamråd och på vilken nivå?
 • Interimistiskt slutbesked – hur ska det utformas och vad innebär det rättsligt?

Varför blir det trots allt fel?

 • Olika exempel från verkligheten
Magdi Dobi är civilingenjör och arkitekt som arbetar inom bygg- och fastighetssektorn som konsult. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i ett flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år. Hennes gedigna pedagogiska färdigheter utvecklades genom en tjugoårig verksamhet som föreläsare på universitet och högskolor, bland annat KTH.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.