Meny Stäng
Rullstol som rullas av person med funkationsvariation

6 900 kr exkl. moms

Nollställ

Grundutbildning i LSS

Denna grundutbildning i LSS ger dig ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken. Lär dig hur LSS-lagstiftningen bör tillämpas utifrån rättspraxis och få med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Få reda på allt du behöver veta om den senaste utredningen
 • Lär dig tolka och tillämpa LSS på rätt sätt
 • Få konkreta verktyg för att göra rättssäkra bedömningar
 • Ta del av aktuella rättsfall och JO-avgöranden att dra lärdom av
 • Personlig assistans – gör rätt bedömning av behov och omfattning

Målgrupp

LSS-handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare och även andra som behöver god kunskap om LSS-lagstiftningen.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna grundutbildning i LSS sker i digitalt klassrum. Du får chansen att lyssna till föreläsningar, ställa dina frågor direkt till utbildningsledaren och även dela erfarenheter med de andra deltagarna.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1: 09.00 – 15.30
Dag 2: 09.00 – 15.30

Fler utbildningar inom socialtjänsten här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Lär dig grunderna i LSS

På denna grundutbildning i LSS, får du lära dig grunderna för ett rättssäkert arbete så du kan känna dig trygg i dina beslut och vara säker på att de är välgrundade. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en komplex lagstiftning som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Att förstå och tolka lagstiftningens intention, samt ta hänsyn till rättspraxis och även de senaste domsluten innebär ibland att dina bedömningar av den enskildes rätt till stöd kan vara svårt.

En grundutbildning i LSS där du får ta del av aktuell rättspraxis

Denna grundutbildning är framtagen för att du ska få en gedigen genomgång av LSS med målsättningen att du efter utbildningen har ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, rättspraxis och rättssäker handläggning i praktiken. Du får ta aktiv del av diskussioner om hur du ska tolka och tillämpa LSS-lagstiftningen, samt får med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Grundutbildning i LSS”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

LSS-utredningen 2019

 • Bakgrunden till utredningen – syfte och målsättning
 • Resultatet av den nya LSS-utredningen presenteras
 • Framtidsspaning – vad innebär förändringarna i praktiken?

Rättssäkra personkretsbedömningar – undvik överklaganden och långvariga processer

 • Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragningen mellan dem
 • Personkrets 3 – vad innebär egentligen varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder? Hur bedömer du vad som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen?
 • Fallbeskrivningar av komplexa ärenden i personkrets 3 – och vad du kan lära av dem

Personlig assistans – rätt bedömning av behov och omfattning

 • Vilket behov krävs för att en person ska få personlig assistans och hur bedömer du omfattningen av assistansen på bästa sätt?
 • Den komplexa balansgången mellan den assistansberättigades egen uppfattning och lagstiftningens intention
 • Hur ska du tolka lagtexten och rättspraxis för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Övriga insatser och deras särskilda villkor

 • Tidsbegränsade beslut och beslut med andra förbehåll
 • Utformningen av insatserna – vilket inflytande har den enskilde?
 • Vad gäller när den enskilde inte tar emot det stöd och hjälp som den beviljade insatsen innehåller?
 • När är ett behov tillgodosett på annat sätt?
 • Viktiga bedömningskriterier för bostad med särskild service för vuxna

Gränsdragningsproblematik – föräldraansvarets omfattning i praktiken

 • Föräldraansvar, makeansvar och samboansvar i praktiken
 • Innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det sträcker sig
 • Hur bedömer du föräldraansvaret i relation till de olika insatserna?

Gränsdragning mellan LSS och annan lagstiftning

 • Stöd till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak med stöd av LSS, HSL och SoL – men var går gränsdragningen mellan dem?
 • Skillnad på stöd från LSS och från socialtjänstlagen (SoL)
 • Var går gränsdragningen mot hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?
 • Exempel på komplexa ärenden att dra lärdom av

Goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå – vari består skillnaden?

 • Hur bör begreppen tillämpas i praktiken?
 • Skillnaden på god och skälig
 • Konkreta exempel som påvisar skillnaden
 • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden – aktuella domar och vad du kan lära av dem

Genomgång av aktuellt rättsläge och rättspraxis

 • Aktuella domar och vad kan du lära av dem
 • Genomgång av relevanta JO-beslut
 • Tolkning av den komplexa lagstiftningen – aktuell juridik i praktiken

Finn Kronsporre är jurist och specialiserad inom socialrätt. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.