Meny Stäng

Grundutbildning i LSS

Varaktighet: 2 dagar

Denna grundutbildning i LSS ger dig ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken. Lär dig hur LSS-lagstiftningen bör tillämpas utifrån rättspraxis och få med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Lär dig grunderna i LSS

På denna grundutbildning i LSS, får du lära dig grunderna för ett rättssäkert arbete så du kan känna dig trygg i dina beslut och vara säker på att de är välgrundade. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en komplex lagstiftning som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Att förstå och tolka lagstiftningens intention, samt ta hänsyn till rättspraxis och även de senaste domsluten innebär ibland att dina bedömningar av den enskildes rätt till stöd kan vara svårt.

En grundutbildning i LSS där du får ta del av aktuell rättspraxis

Denna grundutbildning är framtagen för att du ska få en gedigen genomgång av LSS med målsättningen att du efter utbildningen har ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, rättspraxis och rättssäker handläggning i praktiken. Du får ta aktiv del av diskussioner om hur du ska tolka och tillämpa LSS-lagstiftningen, samt får med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna grundutbildning i LSS sker i digitalt klassrum. Du får chansen att lyssna till föreläsningar, ställa dina frågor direkt till utbildningsledaren och även dela erfarenheter med de andra deltagarna.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1: 09.00 – 15.00
Dag 2: 09.00 – 15.00

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Få reda på allt du behöver veta om den senaste utredningen
 • Lär dig tolka och tillämpa LSS på rätt sätt
 • Få konkreta verktyg för att göra rättssäkra bedömningar
 • Ta del av aktuella rättsfall och JO-avgöranden att dra lärdom av
 • Personlig assistans – gör rätt bedömning av behov och omfattning

Målgrupp: LSS-handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare och även andra som behöver god kunskap om LSS-lagstiftningen.

Fler utbildningar inom socialtjänsten här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

LSS-utredningen 2019

 • Bakgrunden till utredningen – syfte och målsättning
 • Resultatet av den nya LSS-utredningen presenteras
 • Framtidsspaning – vad innebär förändringarna i praktiken?

Rättssäkra personkretsbedömningar – undvik överklaganden och långvariga processer

 • Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragningen mellan dem
 • Personkrets 3 – vad innebär egentligen varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder? Hur bedömer du vad som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen?
 • Fallbeskrivningar av komplexa ärenden i personkrets 3 – och vad du kan lära av dem

Personlig assistans – rätt bedömning av behov och omfattning

 • Vilket behov krävs för att en person ska få personlig assistans och hur bedömer du omfattningen av assistansen på bästa sätt?
 • Den komplexa balansgången mellan den assistansberättigades egen uppfattning och lagstiftningens intention
 • Hur ska du tolka lagtexten och rättspraxis för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Övriga insatser och deras särskilda villkor

 • Tidsbegränsade beslut och beslut med andra förbehåll
 • Utformningen av insatserna – vilket inflytande har den enskilde?
 • Vad gäller när den enskilde inte tar emot det stöd och hjälp som den beviljade insatsen innehåller?
 • När är ett behov tillgodosett på annat sätt?
 • Viktiga bedömningskriterier för bostad med särskild service för vuxna

Gränsdragningsproblematik – föräldraansvarets omfattning i praktiken

 • Föräldraansvar, makeansvar och samboansvar i praktiken
 • Innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det sträcker sig
 • Hur bedömer du föräldraansvaret i relation till de olika insatserna?

Gränsdragning mellan LSS och annan lagstiftning

 • Stöd till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak med stöd av LSS, HSL och SoL – men var går gränsdragningen mellan dem?
 • Skillnad på stöd från LSS och från socialtjänstlagen (SoL)
 • Var går gränsdragningen mot hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?
 • Exempel på komplexa ärenden att dra lärdom av

Goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå – vari består skillnaden?

 • Hur bör begreppen tillämpas i praktiken?
 • Skillnaden på god och skälig
 • Konkreta exempel som påvisar skillnaden
 • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden – aktuella domar och vad du kan lära av dem

Genomgång av aktuellt rättsläge och rättspraxis

 • Aktuella domar och vad kan du lära av dem
 • Genomgång av relevanta JO-beslut
 • Tolkning av den komplexa lagstiftningen – aktuell juridik i praktiken

Finn Kronsporre är jurist och specialiserad inom socialrätt. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se