Meny Stäng

Indirekt ledarskap – IL

Varaktighet: 3 dagar

Har du tagit steget att gå från direkt ledarskap till att leda genom andra chefer? Indirekt ledarskap ger dig förståelse för vilka förmågor du behöver utveckla för att skapa tillit i flera led.

Nollställ

15 500 kr exkl. moms

Utveckla ditt indirekta ledarskap och ta fram en egen utvecklingsplan

Indirekt ledarskap – IL handlar om att skapa förutsättningar att nå resultat. Men hur gör du för att få ut budskapet i organisationen och hur säkerställer du budskapet? Landar det som du tänkt, har du tagit steget att gå från direkt ledarskap till att leda genom andra chefer? Resultatet av indirekt ledarskap ger dig förståelse för vilka förmågor du behöver utveckla för att skapa tillit i flera led.

Resultatet av utbildningen Indirekt ledarskap – IL ger dig förståelse i hur du som chef över chefer, kan utveckla medarbetare. Genom erfarenhetsutbyten, analys och reflektion får du möjlighet att utveckla ditt indirekta ledarskap och att ta fram din personliga utvecklingsplan.

Därför tydliggör IL-modellen det två parallella påverkanskanalerna. Den handlingsinriktade och den imageinriktade. Forskningen har visat oss att den imageinriktade påverkan är starkare än den handlingsinriktade.*

Våren 2021

12 april , kl. 09.30 – 16.30.
13 april , kl. 09.00 – 16.00
samt uppföljningdag 17 maj kl. 09.00 – 16.00

Hösten 2021

15 nov 2021, kl. 09.30 – 16.30.
16 nov 2021, kl. 09.00 – 16.00
samt uppföljningdag 15 dec kl. 09.00 – 16.00

För att uppnå bästa effekt av utbildningen startar den med två heldagar samt en uppföljningsdag. Du behöver enbart boka dig på utbildningsdagarna och får mer information om uppföljningsdagen.

5 anledningar varför du ska gå utbildningen och lär dig hur du blir du bättre på att styra och leda medarbetarna:

 • Handlingsinriktad påverkan: Hur sker interaktionen med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur påverkar det resultatet på medarbetarna och organisationen?
 • Imageinriktad påverkan: Hur påverkar det tilltron till information som sprids, när du har chefen som förebild.
 • Att få en ökad förståelse för hur du kan använda handlingsinriktad och imageinriktad påverkan blir du därför säkrare i interaktionen med chefer på lägre organisatorisk nivå – och hur påverkar det medarbetarna och organisationen?
 • Du kommer att få ett eget ILL – ett bedömningsformulär som ger en indikation på hur det indirekta ledarskapet upplevs.

Fler utbildningar inom kommunikatin och PR hittar du r

*Indirekt ledarskap, IL, är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

Dag 1
 • Vilka förmågor behöver jag utveckla när jag leder genom andra?
 • Förståelse för skillnader mellan det direkta och det strategiska (indirekta) ledarskapet
 • Tillits-skapande beteende
 • Strategiska ledarförmågor – föredöme och tillit
 • Att sätta mål och vision
 • Kommunicera via ”filter”
 • Mentala modeller
 • Imageinriktad påverkan
 • Grundläggande förhållningssätt
 • Motivation/drivkraft
 • Inspiration
Dag 2
 • Backspegel sedan sist – situationer du mött som ledare
 • Reflektioner, förändringar och lärdommar
 • Fördjupning i delar från delmoment 1
 • Personlig utvecklingsplan
 • Summering
Display gGunilla Frykensjö Björnfoth har under många år arbetat som chef, ledare och konsult med chef- och ledarutveckling och har har lång erfarenhet av ledarskapets betydelse för att skapa motivation, engagemang och vilja att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Hon är certifierad handledare på Försvarshögskolans koncept UL - Utvecklande ledarskap och IL - Indirekt Ledarskap. Hon har även varit konceptansvarig för IL på Försvarshögskolan och varit med och implementerat konceptet. Gunilla har genomfört närmare 40 IL-uppdrag för drygt 400 cehfer på högre organisatorisk nivå och närmare 80 UL-uppdrag för ca 900 chefer på olika nivåer. Hon är även steg 3-utbildad i IL och UL och har utbildat samt examinerat nya handledare på nationell nivå
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se