Meny Stäng
Kvinna i grön blus i står med armarna i kors i ett kontorslanskap

10 500 kr exkl. moms

2024-02-12 - 2024-02-13, digitalt klassrum

Platser kvar

2024-09-25 - 2024-09-26, digitalt klassrum

Informationscontroller – strategier för informationshantering

Under denna utbildning får du specialistkompetens som informationscontroller gällande verksamhetsinformation, att kvalitetssäkra och styra registreringarna samt hur man kan utforma en god informationskultur i sin organisation.

Tre skäl att gå utbildningen: 

 • Få strategier och djupare kunskaper kring att tillämpa regelverk i digital dokumentationshantering och att säkerställa att verksamheten uppfyller sina skyldigheter
 • Öka dina kunskaper och få specialistkompetens kring att utforma en
  god informationskultur och att kartlägga verksamhetsinformation
 • Öva och diskutera informationsklassning utifrån klassificerigsstrukturen

Under denna utbildning får du som informationscontroller specialistkompetens gällande verksamhetsinformation, att kvalitetssäkra registreringarna samt ökade kunskaper om hur man kan utforma en god informationskultur i sin organisation. Du får en bra överblick hur man kan kartlägga, organisera och beskriva verksamhetsinformationens processer i sin helhet med tyngdpunkt från de lagar och regler som styr i offentlig förvaltning och under utbildningen får du öva att sätta information i sammanhang, värdera och klassificera den.

Utbildningen syftar till att stärka din roll som registrator som har eller ska ta ett större systemansvar och förvaltning för diariesystemet, att bli en informationscontroller.

Målgrupp

 

Alla som arbetar med verksamhetsinformation inom offentlig förvaltning såsom informationscontrollers, dokumentcontrollers, registratorer och administratörer m.fl.

Förkunskapskrav

Utbildningen är fristående men en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande diarieföring samt offentlighet och sekretess motsvarande innehållet i diplomeringsprogram för registratorer.

Diplomerad informationscontroller – få ett kvitto på din kompetens

”Informationscontroller – strategier för informationshantering” är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad informationscontroller, steget när du tar eller ska ta ett större ansvar om informationshantering. Går du denna utbildning Offentlighet och sekretess för informationscontrollers samt Att förvalta och skydda verksamhetsinformation har du möjlighet att skriva Tentamen – informationscontroller. 

Birgitta CTA webb

Kontakta mig gärna om du har några frågor!

Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare
[email protected]
072-724 44 22

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Informationscontroller – strategier för informationshantering”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Informationscontrollerns ansvar

 • Informationscontrollerns roll i systemadministrationen (att jämföra mot registratorns roll)

Styrning av informationsförvaltning och rättssäker diarieföring

 • Definition av informationshantering och verksamhetsinformation
 • Att utforma god informationskultur - metoder och tekniker för att på ett effektivt sätt förbereda, registrera och organisera verksamhetsinformation, anpassa information och dokument för arkivering
 • Digitaliseringen - fördelar och fällor.
 • Regler och lagar (svårigheter i det ökande regelverket)
 • Informationshanteringsplan - nästa steg
 • Att värdera och klassificera information - granska och fördela informationen
 • Utmaningar vid gallring, utlämnande och lagring
 • Kartlägga och beskriva processer – verksamhetsanalys - organisera informationshantering
Sophia Ulfstedt är diplomerad registrator med erfarenhet att arbeta både inom kommunal och statliga sektorn. Har arbetat som registrator och nämndsekreterare, men är i grunden utbildad ekonom. Hon arbetar idag på statlig myndighet som registrator samt systemansvarig. Sophia koordinerar flertalet av SIPU:s utbildningar under området registratur och ärendehantering.    

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Utbildningen följer logiken med avsnitt ”före” ”under" samt ”efter” och består av olika typer av utbildningsformat för att du bättre ska kunna befästa ny kunskap. För- och efteraktiviteter gör man på tider som passar en själv och tar tillsammans ca2h. Hålltider i det digitala klassrummet är kl. 09:00-15:00. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]