Meny Stäng

Internkommunikation i en tid av förändring

Varaktighet: 3 dagar

Lär dig om betydelsen av internkommunikation i tider av kris och förändring, samt vikten av det kommunikativa ledarskapet och ledarskapets viktigaste kommunikativa kompetenser.

Nollställ

10 900 kr exkl. moms

Så gör du för att skapa vi-känsla och engagemang i tider av distans och osäkerhet.

Behovet av kommunikation har kanske aldrig varit större och i synnerhet internkommunikation. Hur kan vi ställa om verksamheten och vilka krav ställs på kommunikativa ledare? Hur kan vi skapa handlingskraft och engagemang för en framtid som vi dessutom vet så lite om? Under den här utbildningen får du en bred kunskap om betydelsen av internkommunikation, med ett särskilt fokus på tider av kris och förändring. En stor del av utbildningen kommer även att beröra vikten av det kommunikativa ledarskapet och ledarskapets viktigaste kommunikativa kompetenser.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.30 – 14.00
Dag 2 kl. 09.00 – 12.00
Dag 3 kl. 09.00 – 12.00

5 skäl att delta på kursen:

 • Skapa större effekt genom strategisk och målstyrd intern kommunikation.
 • Kommunikatören som coach –lyckas i din rådgivande roll.
 • Nå fram med budskapet genom att välja rätt kommunikationskanal.
 • Ta del av kreativa verktyg för att reflektera över ditt eget och andras bemötande.
 • Lär dig vilka budskap som behövs för att skapa engagemang och förståelse.

Målgrupp: Du som har en chefsroll eller som stöttar chefers kommunikativa förmåga. Utbildningen riktar sig även till dig som arbetar med kommunikation i offentlig verksamhet oavsett om du är ledare, kommunikatör eller jobbar med HR.

Vad du lär dig under denna utbildning om internkommunikation:

 • Förändringskommunikation som verktyg för att skapa engagemang i stora verksamhetsförändringar
 • Internkommunikation i samband med kris – konkreta nycklar och även strategier
 • Att omsätta beslut till handlingskraft
 • Nå fram med budskapet genom att välja rätt kommunikationskanal i varje enskilt fall
 • Så bistår du organisationens chefer i deras ledningskommunikation på bästa sätt
 • Skapa större effekt genom strategisk och samtidigt målstyrd intern kommunikation
 • Hur kan kommunikations- och HR- avdelningen samverka på bästa sätt?

 

Fler utbildningar inom ledarskap, kommunikation och HR hittar du här.

Dag 1

Förändringskommunikation som verktyg för att skapa engagemang i stora verksamhetsförändringar
 • Effektiv kommunikation som skapar rätt förutsättningar för förändringsvilja och engagemang
 • Att planera budskapet väl och skapa en plan för att hantera olikheter i mottagandet
 • Verktyg och metoder för att lyckas med förändringskommunikation
Intern kommunikation i samband med kris – nycklar och strategier
 • Grunden i bra kriskommunikation är att ta ansvar, vara öppen, vara ärlig, snabb och tydlig. Bra kriskommunikation handlar om att skapa tillit och minska ryktesspridning.
 • Checklistor och tips!
 • Ledaren behöver känna till krisens faser och de beteenden som de medför hos sig själv och medarbetarna. Ledaren behöver vara närvarande och en god lyssnare. Verktyg och stöd
 • En kris kan både förena en grupp eller fullständigt slå sönder samarbeten och vi-känsla. Vilket det blir avgörs av den kultur som finns i gruppen före krisens antågande. Bra krisarbete är därför både ett långsiktigt arbete och ett arbeta som handlar om att hantera nuet.

Dag 2

Så skapar du större effekt genom strategisk och målstyrd intern kommunikation
 • Identifiera organisationens behov och utveckla en effektiv kommunikationsstrategi för din specifika verksamhet
 • Hur kan du koppla kommunikationen till övergripande strategier, processer och verksamhetsmål på bästa sätt?
 • Konkreta metoder för att arbeta strukturerat, systematiskt och resultatinriktat med intern kommunikation
 • Hur får vi medarbetare att förstå nyttan med intern kommunikation, vara aktiva i dialogen och känna engagemang?
Att omsätta beslut till handlingskraft
 • Vilka budskap behövs för att skapa engagemang och förståelse?
 • När behövs dialog och när fungerar information?
 • Så kan ni arbeta för att bygga stolthet kring samhällsuppdraget
 • Så når budskapet fram genom att välja rätt kommunikationskanal i varje enskilt fall
 • Att se över och utvärdera kanaler i förhållande till utmaningar och behov
 • Vilka budskap fungerar bäst i vilka kanaler?
 • Målgruppsanpassade kanaler som tar hänsyn till medarbetarnas vanor och möjligheter
 • Nya digitala kanaler – vad trendar inom intern kommunikation?

Dag 3

Så bistår du organisationens chefer i deras ledningskommunikation på bästa sätt
 • Kommunikatören som coach – vad krävs av dig i din rådgivande roll, och hur kan du möta chefernas behov på bästa sätt?
 • Att förankra möjligheterna med effektivare tillvägagångssätt hos cheferna och på så vis bryta invanda metoder
 • Hur kan du sälja in nyttan och skapa efterfrågan på utveckling av kommunikativt ledarskap i organisationen?
 • Så kan du stötta organisationens chefer i att arbeta planerat med kommunikation och förse dem med konkreta metoder och verktyg som de kan använda i sitt dagliga arbete
Hur kan kommunikations- och HR- avdelningen samverka på bästa sätt?
 • Så skapar vi bättre resultat genom samarbete, helhetsperspektiv och gemensamma mål
 • Hur kan HR och kommunikation samarbeta för att lyckas engagera och ta fram drivkraften hos medarbetarna?
 • Hur kan HR och kommunikation på bästa sätt komplettera och stärka varandra
Med reservation för ändringar i programmet.

Anna Almberg är senior rådgivare och en av Sveriges mest uppskattade pedagoger inom internkommunikation. Hon har en magisterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap och är därefter vidareutbildad inom Praktisk Processledning, Projektledning, Klart Ledarskap och Medieträning. Hennes vision är att skapa ett arbetsliv där framgång börjar inifrån och där människor har det bra. Under utbildningen varvar hon egen reflektion, inspirerande föreläsningar med konkreta kreativa verktyg.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se