Meny Stäng

Juridiken som styr kommunala bostadsbolag

Varaktighet: 1 dag

I ledande position inom ett kommunalt bolag krävs att du förstår de styrande regelverken. Ansvarsfrågor, ägardirektiv, hur bolagsordningen bör se ut, värdeöverföring och vinstutdelning, relationen mellan allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Att driva kommunala bostadsbolag är komplicerat och påverkas av en omfattande lagstiftning.

Det kan bland annat uppstå konflikter mellan civilrätten och offentligrätten som påverkar ett bolag, exempelvis mellan aktiebolagslagen och kommunallagen.

Denna utbildning ger dig också verktygen att orientera dig i den komplexa juridiken som påverkar ditt arbete. Utbildningen förtydligar även styrelseansvaret enligt aktiebolagslagen och hur det påverkar dig i företagsledningen.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tre anledningar att gå denna utbildning:

 • Lär dig hur allbolagen förhåller sig till kommunallagen och aktiebolagslagen
 • Få mer kunskap om värdeöverföringar
 • Förstå styrelsens kontra bolags- ledningens ansvar

Målgrupp: Du som arbetar inom bolagsledningen på ett kommunalt bostadsbolag, exempelvis i rollen som VD, vice VD, ekonomichef eller styrelsemedlem.

Tid:  9.00-16.00

Fler utbildningar inom juridik hittar du här och kommunala bolag hittar du här.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

 

Styrande regelverk för kommunala bostadsbolag

 • Vad innebär allbo, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, för dig?
 • Aktiebolagslagen och kommunallagen

Rättsliga ramar för kommunala bostadsbolag

 • Förhållandet mellan att bostadsbolag både ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte och tillämpa affärsmässiga principer
 • Krav enligt kommunallagen – de kommunalrättsliga principerna

Bolagsordning

 • Vad måste och får finnas med?

Ägardirektiv

 • Hur kan de utformas?
 • Vilken skyldighet finns att följa ägardirektiven?
 • Mjuk styrning och shadow directors

Värdeöverföringar och vinstutdelning

 • Vilka begränsningar finns enligt aktiebolagslagen?
 • Vilka begränsningar finns enligt allbolagen?
 • Koncernbidrag – när får sådant lämnas?

Styrelsens ansvar

 • Hur undviker och hanterar du jäv?

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten

 • När gäller tystnadsplikt för styrelseledamöterna?

När måste upphandling ske?

 • Vad gäller vid köp mellan bolaget och ägaren?
Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala bolag och håller löpande föreläsningar om bl.a. kommunalrätt och kommunala bolag. Patrik har tidigare jobbat specialiserat med bolags- och upphandlingsrättsliga frågor på advokatbyråer i såväl Sverige som Tyskland och har även gett ut boken; Kommunallagen – en kommentar.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se