Meny Stäng

Kategoristyrning och spendanalys inom offentlig upphandling (digitalt klassrum)

Under denna utbildning lär du dig att implementera och tillämpa kategoristyrning som en del i det strategiska upphandlingsarbetet.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Hur kan du använda kategoristyrning för att strategiskt leda och styra din inköps- eller upphandlingsverksamhet? Genom att tillämpa ett kategoristyrt inköpsarbete i praktiken kan du dra nytta av fördelarna med en väl genomförd spendanalys, som utgör grunden för kategoristyrning.

Under denna utbildning lär du dig att implementera och tillämpa kategoristyrning som en del i det strategiska upphandlingsarbetet. Du får förståelse för hur du analyserar och kartlägger kostnader på rätt sätt med hjälp av spendanalys – för att göra rätt prioriteringar och lyckade affärer.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: 

Dag 1 kl. 09.00 – 15.00

Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

Därför ska du gå utbildningen:

 • Lär dig tillämpa kategoristyrning för att kunna leda och styra det strategiska inköpsarbetet
 • Ta del av rätt verktyg för tillämpning  av spendanalys
 • Få vägledning i hur du förankrar kategoristyrning i organisationen

Målgrupp: Upphandlare, inköpare, kategoriledare, analytiker, avtalsförvaltare, inköpscontroller, inköps- och upphandlingschefer

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

 

Inköpsroll och funktion i organisationen

 • Inköp som verktyg för att bidra till organisationens mål
 • Kategoristyrningsprocessen – inköpsprocessen och upphandlingsprocessen
 • Inköps olika utvecklingsnivåer  och mognadsgrader

Kategoristyrning – en väg till ett strategiskt inköpsarbete

 • Fördelar med ett kategoristyrt inköpsarbete – att definiera mål och syfte
 • Kategoristyrningsprocessens olika delar
 • Hur kan du implementera  och genomföra kategoristyrning?
 • Roller och ansvar

Spendanalys  – kartlägga kostnader och inköpsmönster

 • Exempel på hur du kan kartlägga och analysera organisationens inköpsvolymer
 • Verktyg för spendanalys
 • Tips och vägledning för praktiskt genomförande av en spendanalys

Implementering och genomförande  – verktyg och metoder

 • Spendanalys en central del i kategoristyrningen – hur?
 • Omvärldsanalys – att leda och styra verksamheten på ett klokt sätt
 • Den kreativa processen
 • Risker och möjligheter med kategoristyrning
 • Hur utforma en kategoristrategi och en kategoriplan?
 • Säkerställ ett strategiskt arbetssätt – förankara kategoristyrning i organisationen
Sebastian Nordgren är inköpschef i Nacka kommun, där han har utvecklat processen för kategoristyrning för att strategiskt leda och styra inköpsverksamheten. Han har bred erfarenhet av inköp och offentliga affärer från såväl privat sektor, statliga bolag och nu senast en större kommun. Sebastian har ett stort intresse för det förändringsarbete som krävs för att införa kategoristyrning med fokus på att göra bättre affärer för kommunens verksamheter.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se