Meny Stäng

Kommunal avtalsrätt för icke-jurister

Varaktighet: 1 dag

När kommunalrätten möter avtalsrätt finns många bestämmelser som du som hanterar kommunala avtal bör känna till. Vår endagsutbildning i kommunal avtalsrätt ger dig verktygen.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Kommunal avtalsrätt för icke-jurister som arbetar inom kommunal verksamhet.

Kommunalrätten sätter sin egen prägel på avtalshanteringen i kommunala verksamheter, men med ett antal särskilda bestämmelser kring vem som får besluta och skriva under avtal.

Var hittar du stöd i styrdokument och delegationsordningar, alltså när vinner avtal laga kraft och när gäller LOUs regelverk?

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 20 november kl. 9.00-16.00

5 anledningar att gå utbildningen kommunal avtalsrätt för icke-jurister.

 • Bli säker på regelverket för korrekt avtalshantering i kommunal verksamhet
 • Få kunskap om hur ni kan agera vid avtalsbrott
 • Utforma smartare avtal och undvik ofördelaktiga klausuler
 • Som en effekt av denna utbildning får du koll på förhållandet mellan avtalsrätt och upphandlingsrätt
 • Undvik fakturabluffar och bedrägerier – skapa effektiva rutiner

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som hanterar avtal inom en kommunal verksamhet, vare sig du är chef, handläggare, projektledare, controller eller har en annan befattning.

Fler utbildningar inom ledarskap, kommunikation och juridik hittar du här.

Allmän avtalsrätt och förhållandet mellan avtalsrätt och upphandlingsrätt

 • Hur träffas avtal?
 • Vad kan ett avtal innehålla?
 • Uppföljning och klagomål – hur kan man agera vid avtalsbrott?

Reklamation, ogiltighet, skadestånd

 • LOU reglerar avtalsrätt och överprövning
 • Särskilt om direktupphandling

Kommunen som avtalspart

 • Avtalshantering i kommun – behandling  i nämnd och utskott, vem beslutar, vem får  skriva under?
 • Kommunens styrdokument och delegationsordningar – var hittar du stöd och  var hör avtalet hemma?
 • När får man verkställa och måste man vänta på laga kraft?
 • Laglighetsprövning
 • Offentlighetsprincipen ur ett avtalsperspektiv – sekretessbestämmelser för avtal
 • Vanliga fallgropar och förslag på konkreta skrivningar

Diskussion om aktuellt exempel: PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR) – hur undviker ni att motparten utformar ansvarsbestämmelser som är ofördelaktiga för kommunen?

Rätt varningsklockor – bluffar och bedrägerier

 • Vilka är de vanligaste bluffvarianterna?
 • Interna rutiner för att undvika bedrägeri
 • Vad händer om ni blir utsatta – måste kommunen betala?
   
Peter Olson kommer ursprungligen från domaryrket men har sedan arbetat i 20 år som kommunjurist för olika kommuner och kommunalförbund i Småland och Östergötland. Peter arbetar främst med avtal och annan civilrätt samt är konsult och en van föreläsare inom dessa områden.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se