Meny Stäng

Korrekt och likvärdig resursfördelning till grundskolan

Varaktighet: 2 dagar

Arbeta effektivt med resursfördelning till grundskolan. Under dessa två dagar får du kunskap om lagändringar, aktuell rättspraxis, resursfördelningsmodeller, nyckeltal, styrning och uppföljning.

Nollställ

10 900 kr exkl. moms

Du som arbetar med resursfördelning till grundskolan har den viktiga uppgiften att säkerställa att resurserna verkligen gör nytta och därmed skapar rätt förutsättningar för en hög kvalitet i undervisningen.

Korrekt och likvärdig resursfördelning till grundskolan är en utbildning för att alla elever ska ges den bästa möjligheten att kunna nå skolans uppsatta mål oavsett förutsättningar. Du som arbetar med resursfördelning till grundskolan har den viktiga uppgiften att säkerställa att resurserna verkligen gör nytta och därmed skapar rätt förutsättningar för en hög kvalitet i undervisningen. Är du nyfiken på hur du kan jobba mer effektivt och även långsiktigt med åtgärder för resursfördelningen i din kommun? Då ska du ta dig tid att delta på denna utbildning.

Under utbildningen får du bland annat fördjupad kunskap om de senaste och kommande lagändringarna samt aktuell rättspraxis som påverkar resursfördelningen till grundskolan. Du får också ta del av exempel på resursfördelningsmodeller i olika kommuner. Vi går även igenom nyckeltal och verktyg för effektiva beräkningar såväl som arbetet med styrning och uppföljning för att kunna dra lärdom inför kommande års resursfördelning.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Läs om SIPUs pedagogiska format här.Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.30 – 16.00
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00

Ur utbildningens innehåll:

 • Styrning med nyckeltal
 • Så skapar vi transparens i resursfördelningen
 • Socioekonomisk resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar
 • Elevpeng i koppling till räkenskapssammandraget
 • Nedbrytning av delarna i resursfördelningen – workshop i grupp med praktiskt case
 • Styrning och uppföljning – gav tilldelade resurser den effekt som tänkt?
 • Vad säger aktuell lagstiftning och rättspraxis om tilläggsbelopp?

Målgrupp: Tjänstemän i kommunal förvaltning som arbetar med resursfördelning till skolor, exempelvis i rollen som ekonom, controller eller förvaltningschef.

Fler utbildningar inom ekonomi hittar du här.

Exempel på resursfördelningsmodeller i olika kommuner

 • Resursfördelning – vilka vägval behöver vi göra, och vad finns det för risker och fallgropar?
 • Vilka ekonomiska utmaningar finns det på utbildningsförvaltningen? Och hur kan vi  övervinna dem?
 • Så skapar vi transparens i resursfördelningen
 • Exempel på modeller för tilläggsbelopp

Nyckeltal och verktyg för effektiva beräkningar

 • Hur ska vi resonera kring elevpengen? – hur detaljerad ska den vara? – vilka poster måste finnas med? – vilka bör finnas med? – och vilka är överflödiga?
 • Diskussion och resonemang kring elevprognostisering
 • Elevpeng i koppling till räkenskapssammandraget

Socioekonomisk resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar

 • Rätt förutsättningar för att nå lika kvalitet i verksamheterna, kommunalt samt fristående
 • Vilka parametrar ska vi fördela utifrån?
 • Hur arbetar vi för en likvärdighet mellan skolor?
 • Avvägning vid socioekonomisk tilldelning
 • Så säkerställer vi att skolor utan så stor andel socioekonomisk tilldelning kan bedriva kvalitativ undervisning
 • Vilka åtgärder kan, och syftar de socioekonomiska insatserna till?

Nedbrytning av delarna i resursfördelningen

 • Workshop i grupp med praktiskt case

Resursfördelningens koppling till kvalitet i verksamhet och undervisning – säkerställ att resurserna verkligen gör nytta i praktiken

 • Rätt resurser, inte alltid fler resurser skapar högre kvalitet
 • Kommunikation med skolorna – så stöttar vi rektorer och skolledare i deras ekonomiarbete på bästa sätt
 • Kommunikation med politiken – Hur kan  tjänstemän och politiker samverka i synen på resursfördelning till skolor? Vem ska besluta vad?

Styrning och uppföljning av resursfördelningen

 • Gav tilldelade resurser den effekt vi tänkt?
 • Vilka lärdomar kan vi dra inför kommande års resursfördelning?
 • Effektivt uppföljnings-­ och utvecklingsarbete av resursfördelningssystemet

Diskussion om aktuella statsbidrag och vilken nytta de gör för verksamheten

Utbildningsledare Mikael Hellstadius talar om:

Skoljuridik och rättspraxis – aktuella lag ändringar du måste ha koll på vid resursfördelningen

 • Efter skolkostnadsutredningen – hur påverkas resursfördelningen till skolor?
 • Korrekt fördelning utifrån socioekonomisk hänsyn
 • Vad säger aktuell lagstiftning och rättspraxis om tilläggsbelopp?
 • Aktuella lagändringar som påverkar resursfördelningen till skolor

Anders Höglund är controller och lokalstrateg i Haninge kommun. Anders har mångårig erfarenhet från ekonomistyrning och är bl.a. ansvarig controller när det gäller resursfördelning, budgetering och uppföljning inom både förskola och grundskola. Han arbetar även som lokalstrateg i Haninge med ansvar för förskola och grundskola när det gäller strategisk och systematisk lokalresursplanering. Anders har med sig de båda rollernas perspektiv i sitt dagliga arbete vilket har skapat positiva synergier och förutsättningar för en korrekt resursfördelning samt  kostnadseffektiv ekonomistyrning med en ekonomi i balans.

   

Mikael Hellstadius är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i över tio år, samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i bl.a. »Skolkostnadsutredningen« och 2015 års Skolkommission, samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på området under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.