Meny Stäng

Korrekt redovisning av fastigheter i kommunala bolag

Varaktighet: 1 dag

Under den här utbildningen om redovisning av fastigheter i kommunala bolag får du ta del av goda exempel på hur andra kommunala bolag gör och hur komponentredovisningen bör läggas upp för att skapa en rättvisande redovisning.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Korrekt redovisning av fastigheter i kommunala bolag – ta del av verktyg för förbättrade processer

Momsreglerna för fastighetsföretag är komplexa och det kan vara svårt att hitta tydliga riktlinjer för att hantera momsen i praktiken. Riskerna med att hantera momsen fel är därmed stora, med konsekvenser i form av upptaxering och skattetillägg. Under denna utbildning i redovisning av fastigheter i kommunala bolag konkretiserar vi fallgroparna och ger dig många goda exempel på korrekt hantering.

Därtill har övergången till komponentindelning medfört många frågor och även olika hantering i olika bolag. Frågor som exempelvis rör antal och även val av komponenter, bedömning av nyttjandeperioder och redovisning av tillkommande investeringar och underhåll. Detta är några av de aspekter som får stor påverkan både på redovisningens kvalitet och effektivitet.

Fastighetstaxering är ett relativt komplext område där det är viktigt att känna till regelverken i detalj. Det finns annars uppenbara risker att bolaget betalar fel skatt, både för mycket och för litet. En specialist på fastighetstaxering går igenom regelverken och de vanligaste fallgroparna.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.30 – 16.00

Varmt välkommen på utbildningen som går igenom redovisningens alla steg, diskuterar svåra utmaningar och ger dig rätt verktyg för förbättrade processer utifrån just din organisations villkor och förutsättningar.

Tre anledningar att gå denna utbildning

 • Konkreta exempel på hur andra kommunala bolag gör i praktiken
 • Hur du kan lägga upp komponentredovisningen för att skapa en rättvisande och bra redovisning.
 • Frågor som exempelvis rör antal och även val av komponenter, bedömning av nyttjandeperioder och redovisning av tillkommande investeringar och underhåll.

Målgrupp: Du som arbetar med redovisning av fastigheter i ett kommunalt bolag, till exempel i rollen som ekonom, redovisningsansvarig, ekonomichef, controller, verksamhetschef eller VD.

Fler utbildningar inom kommunala bolag hittar du här.

Moms för fastighetsföretag

 • Vad är momspliktigt och när kan du göra avdrag?
 • Frivillig momsplikt vid lokaluthyrning
 • Uttagsmoms
 • Fallgroparna du ska undvika

Komponentredovisning

 • Goda exempel på rättvisande indelning och nyttjandeperioder
 • Investeringar och underhåll
 • Diskussion om praktiska överväganden

Fastighetstaxering

Lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag

 • Ägardirektiv, m.m. som kan komma i konflikt med lagstiftningen
 • Diskussion om aktuella frågor och utmaningar inom området
 • Skillnader i redovisningsregler för kommunkoncern kontra bolag vid redovisning av fastigheter
 • Ny kommunal bokförings- och redovisningslag – vad bör du som ekonom i kommunalt bolag känna till?
 • Väsentliga skillnader i värderingsfrågor mellan kommun och kommunala bolag

Mikael Sjölander  är auktoriserad revisor på  EY med mångårig erfarenhet av revision och redovisning  i såväl kommunal som  privat sektor.

Karin Dagsgård, skattejurist, är en del av EYs Real Estate team och ingår i fastighetsgruppen för Skatt. Karin har flera års erfarenhet av att arbeta med inkomstskatte- och fastighetstaxeringsfrågor.

Andreas Månsson  är Senior Manager inom EYs Real Estate specialiserad på fastighets branschen. Han har närmare 20 års erfarenhet av kvalificerade mervärdesskattefrågor och har bl.a. arbetat på Skatteverket.

Britta Nordström är skattejurist inom EYs Real Estate och är specialiserad på momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen. Hon är en van rådgivare åt företag i olika momsfrågor samt bistår i skatteärenden hos Skatteverket eller i domstol.