Meny Stäng

Led effektivt med situationsanpassat ledarskap

Varaktighet: Halv dag

Med rätt verktyg ökar du din förståelse och din förmåga att leda på ett utvecklande sätt.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Självständiga och resultatinriktade medarbetare med situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap går ut på att du som ledare behöver anpassa din ledarstilar utifrån vilken situation som din medarbetare befinner sig i. Ett situationsanpassat ledarskap gynnar både dig som ledare och dina medarbetare på flera sätt. Som ledare lär du dig att identifiera de behov som finns i gruppen och kan ge det stöd som respektive medarbetare behöver. Dessutom ökar medarbetarens självständighet och motivation när de får det stödet de behöver, inte mer eller mindre.

Under denna webbutbildning i situationsanpassat ledarskap fördjupar vi oss i hur du som ledare kan analysera dina medarbetares kompetens och du lär dig även att bedöma när du bör använda dig av instruerande, coachande, stödjande eller delegerande ledarstil beroende av arbetsuppgiften din medarbetare eller din arbetsgrupp ställs inför.

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig och har även möjlighet att repetera innehållet. Under webbutbildningen får du ta del av korta inspelade föreläsningar men även läsa texter och göra övningar så att du direkt kan testa dina kunskaper. Utbildningen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i 3 månader.

Läs om SIPUs pedagogiska format webbutbildningar hittar du här.

Anledning till att gå utbildningen i situationsanpassat ledarskap:

  • Du får verktyg för att analyser dina medarbetares behov av stöd
  • Träna dig på ett flexibelt sätt att leda dina medarbetare för att lägga energin där den ger mest effekt
  • Med rätt ledarstil av dina medarbetare ökar möjligheten för dina medarbetare att bli självständiga och effektiva

Målgrupp: För dig som leder medarbetare och vill lära dig om situationsanpassat ledarskap.

Fler utbildningar inom ledarskap, kommunikation och HR hittar du här

Följ oss gärna på LinkedIn.

 

Tillsammans med Accept säljutveckling erbjuder vi en webbutbildning i situationsanpassat ledarskap.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se