Meny Stäng

EU-projekt – vinnande ansökan och effektiv projektledning (digitalt klassrum)

Att leda EU-projekt är ett komplext uppdrag och särskilt så med ny programperiod, i del 1 (två halvdagar) går vi igenom ansökningsprocessen för att du på ett effektivt sätt ska kunna skriva en vinnande ansökan. Del 2 (två halvdagar) ägnar vi åt projektledning – samordning, partners, ekonomisk administration, rapportering och kommunikation med institutionerna.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Internationella partners, ett eget regelverk för administration, specifika krav från finansiären och ibland bristande förståelse i den egna organisationen leder ofta till att arbetet med  EU-projekt blir komplext. SIPUs utbildning EU-projekt – vinnande ansökan och effektiv projektledning fokuserar på olika delar av projektledararbetet och ger dig verktyg för att skriva en vinnande ansökan, lägga upp en hållbar budget, skapa ett smidigt samarbete inom projektgruppen samt säkerställa projektets resultat.

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig skriva en vinnande ansökan
 • Få tips för en hållbar budget
 • Rapportera korrekt – i rätt tid
 • Skapa ett effektivt samarbete i det löpande projektarbetet
 • Följ upp projektets resultat – spridning och kommunikation

Flexibelt upplägg – valbara delar!

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg med två valbara utbildningsdelar:

 • Del 1 – Ansökningsprocessen för EU-projekt –  från idé till inlämning (går av stapeln under två förmiddagar i följd)
 • Del 2 -Praktisk EU-projektledning –  uppstart, drift och avslut (går av stapeln under två förmiddagar i följd en vecka senare)

Välj de delar som matchar ditt utbildningsbehov!

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum med möjlighet till full interaktion med utbildningsledare och deltagare via chat och mikrofon samt övningar och gruppdiskussioner i separata grupprum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format här.

Målgrupp: Du som ska skriva en ansökan, är projektledare eller deltagare i ett  EU-projekt.

 

Behov av annan EU-kompetens?

SIPU erbjuder bl.a. en Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel, utbildningar om Ekonomi i EU-projekt, samt förberedelse, strategi och detaljerad kunskap om Finansieringsmöjigheter i EU:s nya programperiod 2021-2027 

Fler utbildningar inom EU-kompetens finns här.

Del 1 - två halvdagar

Ansökningsprocessen för EU-projekt – från idé till inlämning

 • Lär dig navigera bland existerande fonder
 • Hur gör du en grundlig förstudie och vilken nivå bör den ha?
 • Processen från idé till färdig ansökan
 • Utforma en vinnande ansökan baserat på din organisations behov
 • Undvik tungrott ansökningsarbete – handlingsplan och ansvarsfördelning
 • Design av projekt utifrån programmets krav
 • Få koll på budget och medfinansiering
 • Strategier för att hitta och arbeta effektivt med partners
 • Ansökningstext och innehåll – formuleringar och avgränsningar
 • Stöddokumentation

Del 2 - två halvdagar (en vecka senare)

Praktisk EU-projektledning – uppstart, drift och avslut

 • Hur du startar ditt EU-projekt på bästa sätt – organisera, strukturera och planera smart
 • Ekonomi och rapportering i ditt projekt
 • Samarbete och kommunikation med finansiär och partners
 • Lär dig beräkna och hålla tider
 • Framgångsrik intern kommunikation
 • Planering och styrning av kostnader – så säkerställer du ett smidigt genomförande
 • Lyckat samarbete med aktörer i och utanför projektet
 • Hantera skillnader mellan verklighet och ansökan under projektets gång
 • Utvärdering och uppföljning av projektets resultat – tillgodose kravet på spridning  och kommunikation

Peter Jadesjö och Daniel Wennerlund  är EU-konsulter med gemensam erfarenhet som sträcker sig över fem programperioder. De arbetar sedan 2002 med EU-ansökningar, projektutveckling samt utbildning och coachning inom strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter. Peter är utbildad EU-jurist och har arbetat på juristbyrå med frågor kring EU-finansiering för företag, samt flera år på Jordbruksverkets EU-stödsavdelning. Daniel har en magister examen från Förvaltningshögskolan och har tidigare varit internationell närings livssamordnare i Borås Stad samt projektutvecklare och projektledare på West Sweden.