Meny Stäng

Lek för alla

På utbildningen Lek för alla får du en genomgång av de  lagar och regler som styr lekplatser. Du får de verktyg  du behöver för att kunna skapa möjlighet för utmaningar utan allvarliga risker i barnens lekmiljö.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Möjligheter och  utmaningar på lekplatser

Planering, montering, drift och underhåll

Hur kan du på bästa sätt skapa lekplatser som är rimligt säkra och tillgängliga? På denna kurs får du en genomgång av de  lagar och regler som styr, och de verktyg  du behöver för att kunna skapa möjlighet för utmaningar utan allvarliga risker i barnens lekmiljö.

Ur utbildningens innehåll:

 • Lagar och regler för lekplatser – vem är ansvarig?
 • Genomgång av standarden för lekredskap, SS-EN 1176:2017
 • Stötdämpande underlag, materialval, fördelar och nackdelar
 • Tillgängliga lekplatser – »Lek för alla«
 • Lär dig om vanliga fel på lekplatsen och hur du genom rutiner kan förebygga dessa brister
 • Hur går en besiktning till och vad kan du utläsa ur en rapport?

Säkerhet i planering och underhåll

Lek är en viktig del av barnens utveckling, som främjar deras fantasi och förmåga  att samspela med andra. Därför är det är av högsta vikt att kunna erbjuda mötesplatser  för lek, för såväl små som stora barn. Att lekplatsen dessutom är tillgänglig, utvecklande  och lämplig för barn med olika behov är centrala delar att tänka på vid planeringen av  en ny lekmiljö.

Barnens bästa i centrum

Det finns krav på att lekplatser ska vara säkra så att inga barn skadas i onödan på grund  av brister och fel i deras lekmiljö. Hur kan du och din organisation arbeta för att uppnå  en säker och tillgänglig lekplats för alla – med barnens bästa i centrum?

Efter kursen har du bland annat kunskap om:

 • De lagar och regler som styr – och vem som är ansvarig
 • Hur du skapar en tillgänglig lekplats
 • Hur du säkerställer en rimligt säker lekplats – från planering till underhåll

Vem lämpar sig kursen för?

 • Ansvarig för projektering, planering och utveckling av mötesplatser för lek
 • Du som hanterar eller utför drift och underhåll av lekredskap på lekplatser
 • Du som anlägger, bygger eller monterar lekredskap
 • Ansvarig för verksamhet i skola och förskola

Regler för lekplatser och lekredskap

 • Plan- och bygglagen (PBL)
 • Produktsäkerhetslagen (PSL)
 • Andra lagar och regler som rör lekplatsen
 • Vem är ansvarig?

Konsumentverket om produktsäkerhet

 • Vad säger produktsäkehetslagen?
 • Marknadskontroll 2016 och 2018
 • Allmän produktsäkerhet – vad ska du  tänka på?

Svensk standard 1176:2017

 • Grundläggande genomgång av standarden för lekredskap, SS-EN 1176

Tillgängliga lekplatser för alla

 • Maja och Roy
 • Lär dig mer om olika funktionsvariationer
 • Genomgång av FN:s barnkonvention

Besiktning av lekplatser

 • Certifierade besiktningsmän – SERENO Certifiering AB
 • Riskanalys och felklassning
 • Tolkning av rapporter och vad du kan utläsa av dem
 • Hur går en besiktning till?

Planering, byggnation och drift av en lekplats

 • Planering av ny lekmiljö
 • Installation och montering
 • Drift- och underhåll

Bättre samarbete inom organisationen

 • Hur får vi till ett bra samarbete inom organisationen?
 • Hur kan vi tillsammans skapa bättre lekmiljöer?
 • Vad är och vad menar vi med »säkra lekplatser«?
 • Grupparbete med slutdiskussion

Avslutande diskussion och frågestund

Janne Wahlstedt har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor rörande lekplatser, och har under mer än 20 år arbetat med besiktning av lekredskap både i Sverige och internationellt. Han håller utbildningar och föredrag inom detta område sedan mer än 15 år tillbaka. Idag arbetar han som säkerhetschef på HAGS Aneby AB. Janne är även ordförande i den Svenska kommittén som arbetar med utveckling av den gemensamma Europeiska standarden SSEN 1176.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se