Meny Stäng

Energieffektivisering i byggnader

Varaktighet: 1 dag

Nya ändringar i energihushållningsreglerna i BBRs  regler inom energieffektivisering. Ta del av det uppdaterade regelverket för energihushållning och lär dig om byggnaders energibalans och hur energiprestandan kan förbättras med lönsamma åtgärder.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Nya energihushållningsregler i BBR från 1 september 2020

Boverket har fattat beslut om ändringar i energihushållningsregler i BBR med justerade kravnivåer och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Reglerna trädde i kraft den 1 september 2020 i samband med att ändringarna i plan- och byggförordningen trädde i kraft. Ta chansen att utveckla din kompetens med aktuella kunskaper om hur ditt arbete påverkas av de nya reglerna.

Hur väljer du rätt energibesparingsåtgärder?

Du som arbetar med förvaltning eller konstruktion av fastigheter har möjlighet att styra fastighetens energipåverkan och driftkostnader. Hur vet du när olika system bör bytas? Vilka beräkningsmetoder passar vid olika typer av byggnader? Var är det lättast att spara energi och pengar?

Denna utbildning ger dig aktuell kunskap om energieffektivitet i byggnader. Under ledning av vår erfarna utbildningsledare får du ta del av konkreta strategier och råd samt möjlighet att diskutera dina specifika utmaningar i arbetet. Första delen av utbildningen är tekniskt inriktad och andra delen är mer inriktad på ekonomi och lönsamhet.

Digitalt klassrum med känslan att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: Kl. 09:00 – 14:00

5 anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig om byggnaders energibalans och hur energiprestandan kan förbättras med lönsamma åtgärder
 • Få tips om installationsområden med stor effektiviseringspotential samt förslag på energieffektiv utformning och driftstrategi
 • Förbättra inomhusklimatet samtidigt som du uppnår energieffektivisering
 • Lär dig hur du samordnar åtgärder för bästa möjliga effektivisering
 • Få koll på livscykelkostnadskalkyler (LCC) för att kunna jämföra investeringsalternativ

Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst  till dig som arbetar med fastighetsförvaltning, exempelvis som förvaltare, driftansvarig eller drifttekniker, men passar även dig  som är beställare, arkitekt, ingenjör  eller byggprojektledare.

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här och kommunala bolag hittar du här.

Energianvändning i byggnader

 • Hur ser energiläget ut i Sverige?
 • Energihushållning i BBR, kap 9
 • Vilka krav gäller för olika byggnadstyper och platser?
 • Vad innebär primärenergital och hur ska det användas?

Vad menas med energieffektivisering i byggnader?

 • Byggnaders energibalans och hur energiprestandan kan förbättras med lönsamma åtgärder
 • Vilka åtgärder finns och hur kan du fatta rätt beslut om genomförande?
 • Vilka andra mätbara effekter, förutom ekonomisk lönsamhet, ger energieffektivisering?

Ventilationssystem

 • Vad bör du ta hänsyn till vid val  av ventilationsaggregat?
 • Hur kan fläktdriften effektiviseras?
 • Värmeåtervinning – viktiga aspekter  för olika typer av värmeväxlare
 • Filter – vad bör du kontrollera?
 • Vad gäller vid reglering? Anpassa driften för verksamhetens behov

Värme- och komfortkylsystem

 • Att tänka på vid injustering
 • Termostater
 • Central reglering
 • Val av system och driftfall  – vad bör du tänka på?

Belysningssystem

 • Hur väljer du rätt ljuskällor?
 • Vad innebär sektionering?
 • Vilken typ av reglering är effektivast?

Klimatskärmen

 • Tilläggsisolering
 • Byte av fönster – undvik fallgropar
 • Luftläckage
 • Klarar byggnadskonstruktionen av åtgärder?
 • Krävs bygglov för att åtgärda klimatskärmen?

Metoder för lönsamhetsberäkningar och smarta strategier

 • Olika kalkylmetoder  – vilka lämpar sig bäst när?
 • Effektiva verktyg att ta hjälp av, t.ex. LCC-kalkyler
 • Hur vet du om ni tjänar på att genomföra åtgärder i byggnaden?
 • Hur mycket sparar du på ett systembyte?
 • Var är det lättast att spara energi och pengar?
 • Hur får du bäst nytta för satsade  pengar (»totalmetodiken«)?
Magnus Stjerndahl arbetar som energiexpert och är teknisk specialist på byggnader och energiförsörjning, gällande såväl kommersiella och offentliga byggnader, industri och produktion, som enskilda flerbostadshus och bestånd av fastigheter. Magnus har erfarenhet av energikartläggningar samt implementering och uppföljning av handlingsplaner för energieffektivisering i byggnader och energiförsörjning. Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete  i företag och håller kurser inom området.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se