Meny Stäng

Energieffektivisering i byggnader (digitalt klassrum)

Ta del av det uppdaterade regelverket för energihushållning och lär dig om byggnaders energibalans och hur energiprestandan kan förbättras med lönsamma åtgärder. Du får tips om installationsområden med stor effektiviseringspotential och du får koll på livscykelkostnadskalkyler (LCC) för att kunna jämföra investeringsalternativ.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Hur väljer du rätt  energibesparingsåtgärder?

Du som arbetar med förvaltning eller konstruktion av fastigheter har möjlighet att styra fastighetens energipåverkan och driftkostnader. Hur vet du när olika system bör bytas? Vilka beräkningsmetoder passar vid olika typer av byggnader? Var är det lättast att spara energi och pengar?

Denna utbildning ger dig aktuell kunskap om energieffektivitet i byggnader. Under ledning av vår erfarna utbildningsledare får du ta del av konkreta strategier och råd samt möjlighet att diskutera dina specifika utmaningar i arbetet. Första delen av utbildningen är tekniskt inriktad och andra delen är mer inriktad på ekonomi och lönsamhet.

Digitalt klassrum med känslan att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: Kl. 09:00 – 14:00

5 anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig om byggnaders energibalans och hur energiprestandan kan förbättras med lönsamma åtgärder
 • Få tips om installationsområden med stor effektiviseringspotential samt förslag på energieffektiv utformning och driftstrategi
 • Förbättra inomhusklimatet samtidigt som du uppnår energieffektivisering
 • Lär dig hur du samordnar åtgärder för bästa möjliga effektivisering
 • Få koll på livscykelkostnadskalkyler (LCC) för att kunna jämföra investeringsalternativ

Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst  till dig som arbetar med fastighetsförvaltning, exempelvis som förvaltare, driftansvarig eller drifttekniker, men passar även dig  som är beställare, arkitekt, ingenjör  eller byggprojektledare.

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här och kommunala bolag hittar du här.

Energianvändning i byggnader

 • Hur ser energiläget ut i Sverige?
 • Energihushållning i BBR, kap 9
 • Vilka krav gäller för olika byggnadstyper och platser?
 • Vad innebär primärenergital och hur ska det användas?

Vad menas med energieffektivisering i byggnader?

 • Byggnaders energibalans och hur energiprestandan kan förbättras med lönsamma åtgärder
 • Vilka åtgärder finns och hur kan du fatta rätt beslut om genomförande?
 • Vilka andra mätbara effekter, förutom ekonomisk lönsamhet, ger energieffektivisering?

Ventilationssystem

 • Vad bör du ta hänsyn till vid val  av ventilationsaggregat?
 • Hur kan fläktdriften effektiviseras?
 • Värmeåtervinning – viktiga aspekter  för olika typer av värmeväxlare
 • Filter – vad bör du kontrollera?
 • Vad gäller vid reglering? Anpassa driften för verksamhetens behov

Värme- och komfortkylsystem

 • Att tänka på vid injustering
 • Termostater
 • Central reglering
 • Val av system och driftfall  – vad bör du tänka på?

Belysningssystem

 • Hur väljer du rätt ljuskällor?
 • Vad innebär sektionering?
 • Vilken typ av reglering är effektivast?

Klimatskärmen

 • Tilläggsisolering
 • Byte av fönster – undvik fallgropar
 • Luftläckage
 • Klarar byggnadskonstruktionen av åtgärder?
 • Krävs bygglov för att åtgärda klimatskärmen?

Metoder för lönsamhetsberäkningar och smarta strategier

 • Olika kalkylmetoder  – vilka lämpar sig bäst när?
 • Effektiva verktyg att ta hjälp av, t.ex. LCC-kalkyler
 • Hur vet du om ni tjänar på att genomföra åtgärder i byggnaden?
 • Hur mycket sparar du på ett systembyte?
 • Var är det lättast att spara energi och pengar?
 • Hur får du bäst nytta för satsade  pengar (»totalmetodiken«)?
Magnus Stjerndahl arbetar som energiexpert och är teknisk specialist på byggnader och energiförsörjning, gällande såväl kommersiella och offentliga byggnader, industri och produktion, som enskilda flerbostadshus och bestånd av fastigheter. Magnus har erfarenhet av energikartläggningar samt implementering och uppföljning av handlingsplaner för energieffektivisering i byggnader och energiförsörjning. Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete  i företag och håller kurser inom området.