Meny Stäng

10 500 kr exkl. moms

12 och 19 april 2024, distans via zoom

Nämndsekreterare – juridik, processer och utmaningar i praktiken

Som nämndsekreterare har du en komplex roll med stort ansvar för att relevanta regelverk efterlevs och att nämndprocessen fungerar effektivt i en digitaliserad förvaltning – och dessutom som stöd till en ordförande från politiken.

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Få en grundläggande genomgång via mikroutbildningar i vår lärportal om juridiken som styr nämndarbetet: kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR
 • Diskutera hur regelverket appliceras i praktiska situationer för en nämndsekreterare
 • Känn dig säkrare i din roll och bli ett bättre stöd till ordföranden vad gäller mötesordningen och formalia kring beslutsgången
 • Behärska beredningsprocessen fullt ut och lägg grunden för en effektivare arbetsgång 
 • Diskutera utmaningar och specifika frågeställningar med vår expert samt kollegor från hela landet
Du som nämndsekreterare eller kommunsekreterare bär en del av ansvaret för att den enskildes rättssäkerhet upprätthålls när politiska beslut fattas. Nämndarbetet är fullt med utmaningar i mötet mellan politiker och tjänstemän. Vid sammanträden och möten på olika nivåer och i ärendeberedningsprocessen uppstår kontinuerligt situationer av mer komplex karaktär då det är viktigt att du som nämndsekreterare känner dig trygg med din kunskap om vad man får göra och inte, snabbt kan finna lösningar på problem och ha verktyg att leda processen vidare.

För dig som är: nämndsekreterare, nämndadministratör eller handläggare med arbetsuppgifter inom nämndadministration och beredning. 

Utbildningsformat: Denna utbildning består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja – så kallad blandat lärupplägg (blended learning).

Förberdande material: inspelade teoriavsnitt i form av filmklipp som du får tillgång till i vår lärportal och kan ta del av när du vill och på valfri plattform. Uppskattad tid: 3 h. Vi rekommenderar att du tar del av det förberedande materialet och säkerställer att du har de relevanta teorikunskaperna innan klassrumstillfället.  

Tid för klassrumstillfällena: 9.00-15.30
Utbildningen går av stapeln i digitalt klassrum under två heldagar – åtskiljda av en vecka, för effektiv inlärning och möjlighet till reflektion, övningsuppgifter samt att samla frågor och utreda svar.

Regelverket i praktiken
Efter att du tagit del av det förberedande materialet i form av inspelade teoriavsnitt om relevanta lagar i vår lärportal, kommer utbildningsledaren under det digitala klassrummet knyta an till kommunallens, förvaltningslagens, offentlighets- och sekretesslagens samt GDPRs regelverk i situationer som är relevanta utfirån en nämndsekreterares perspektiv.

Behärska pocesserna och möt utmaningarna i din roll som nämndsekreterare
Under två fullmatade dagar i digtialt klassrum – åtskiljda av en vecka för att ge möjlighet till informationsinhämtning och reflektion tillbaka i det dagliga arvetet, diskuteras nämndsekreterarrollen samt processer och utmaningar ur ett praktiskt perspektiv. Utbildningsledaren, som har lång erfarenhet som nämndsekreterare och fortsatt arbetar i nätverk och som handledare i nämndprocessen, kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och verktyg för ett effektivt nämndarbete, beredningsprocess, komplexa mötessituationer och utmaningar man möter i rollen som sekreterare. Utbildningen innehåller även en hel del gruppdiskussioner och övningsuppgifter för att du som deltagare skall kunna både dela med dig och ta del av andra deltagares frågeställningar och erfarenheter.

Birgitta CTA webb

Kontakta mig gärna om du har några frågor!

Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare
[email protected]
072-724 44 22

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Nämndsekreterare – juridik, processer och utmaningar i praktiken”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighet och sekretess samt GDPR 

Utvalda mikroutbildningar i form av filmklipp som genomförs online innan utbildningen startar. Med fokus på grundläggande kunskaper man behöver när man arbetar i offentlig förvaltning innehåller klippen avsnitt om regelverken för följande:
 • Kommunens organ inklusive kommunala bolag, deras inbördes relation samt roller och ansvar
 • Den allmänna kompetensen – vad får och vad får inte en kommun ägna sig åt?
 • Förtroendevalda och tjänstemän roller och regler
 • Behörighet och befogenhet – delegationsordning
 • Sammanträden
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet – tre ledord i handläggningen
 • Service och tillgänglighet
 • Ärendehandläggning
 • Jäv
 • Handling: allmän, inkommen, upprättad, förvarad?
 • Vad gäller för inspelningar och digitala handlingar?
 • Utlämnande av handling
 • Sekretessprövning
 • Laglig grund vid personuppgiftshantering
 • Informationssäkerhet
 • GDPR och offentlighetsprincipen
 • Incidenter
 • Dokumentation och gallring

Regelverken i praktiken

 • Hur appliceras regelverken i situationer som ofta uppstår i en nämndsekreterares vardag?
 • Gränsdragningsfrågor och relevanta rättsfall

Rollen som nämndsekreterare i en effektiv ärendeberedningsprocess och sammanträdesformalia för komplexa situationer

Nämndsekreterarrollen
 • Nämndflödet och nämndsekreterarens roll
 • Hur arbetar du effektivt som stöd till ordföranden, nämnden i stort samt din förvaltning?
 • Att tänka på före, under och efter sammanträdet
 • Dokumenthanteringsplan
Samspelet mellan politik och förvaltning i beredningsprocessen
 • En tydlig roll­ och ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen
 • Delegationer och jäv
Effektiv ärendeberedningsprocess – från initiering till expediering
 • Initiering av ett ärende. Vem, vad, hur? Praktiska mallar
 • Förvaltningens roll i ärendeberedningsprocessen. Vem/vilka bereder ärenden i praktiken?
 • Vem upprättar och ansvarar egentligen för tjänsteskrivelser? Hur utformar du dem enligt gällande kvalitetskrav?
 • Tidsplan för beredningsarbetet – hur kan man arbeta så effektivt som möjligt?
 • Avstämning mot fastställda mål­ och policydokument
 • Kallelse och andra dokument i digital form –vad får man göra?
 • Uppföljning av beslut – vem ansvarar egentligen?
Så leder och protokollför du mer komplexa mötessituationer
 • Olika typer av yrkanden
 • Propositionsordning – hur ser reglerna ut?
 • Omröstning – vad gäller vid kontraproposition?
 • Särskilt yttrande/protokollsanteckning – vad gäller och hur kan de användas?
 • Reservationer och när ledamot avstår från att delta i beslut
 • Hantering av särskilda händelser och snåriga situationer under mötet
 • Vad gäller vid webbsändning av sammanträden?
Karin Haglund har arbetat i offentlig sektor i över 20 år både inom kommun och stat. Hon har gedigen erfarenhet av handläggning och administration inom olika verksamheter. Karin är utbildad beteendevetare och brinner för att få både människor och verksamheter att utvecklas. Intresset har medfört att hon i alla sina yrkesroller har arbetat med verksamhetsutveckling och handledning  av medarbetare.  Sedan 2016 har hon arbetat med nämndadministration som nämndsekreterare, kommunsekreterare och utredare. Karin är numera allmänutredare på heltid och har i den rollen fortsatt coacha kollegor och chefer genom nämndprocessens olika delar, och är aktiv i olika nätverk för nämndsekreterare och utredare i kommun.
SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. Denna utbildning består av ett antal videoklipp som deltagaren får tillgång till i god tid innan utbildningens digitala träff i klassrum. Utbildningsledaren rekommenderar att man tar del av dessa klipp och försäkrar sig om att man har motsvarande grundkunskaper om regelverket som styr kommunal förvaltning innan utbildningens klassrumstillfälle infaller. Under det digitala klassrummet gås regelverken igenom från en nämndsekreterares perspektiv. Under 2 st dagar i klassrum - åtskiljda av en vecka för möjlighet till reflektion samt övningsuppgifter, att samla frågor och utreda svar, diskuteras nämndsekreterarrollen samt processer och utmaningar ur ett praktiskt perspektiv. Utbildningen innehåller föreläsningar med mycket praktiska erfarenheter från utbildningsledaren, samt en hel del gruppdiskussioner och övningsuppgifter för att du som deltagare skall kunna både dela med dig och ta del av andra deltagares frågeställningar och erfarenheter.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]