Meny Stäng

3 500 kr exkl. moms

30 nov 2023, centralt i Stockholm

Platser kvar

Nollställ

Nätverksdag om informationssäkerhet

Välkommen den 30 november 2023 till en eftermiddag i centrala Stockholm med fokus informationssäkerhet och nätverkande för registratorer och arkivarier! Vi har sytt ihop en eftermiddag för inspiration och kunskap kring informationssäkerhet.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Informationssäkerhet – en nätverks- och inspirationseftermiddag för registratorer och arkivarier

I ljuset av de senaste årens händelser kan framtiden kännas osäker och mer oförutsägbar. Teknik och information som riskerar att bli manipulerad och/eller hackad ger därmed behov av större kunskap kring dokument- och informationshantering, informationssäkerhet och förvaltning i kris. Det ställer stora krav på dig som registrator och arkivarie att ha och även aktivt arbeta för en bra krisberedskap gällande informationssäkerhet. Er kunskap blir därför avgörande för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. 

Vilka åtgärder kan du göra med små medel för att öka informationssäkerheten? Hur säkerställer ni en god informationshantering även vid oförutsedda avbrott? Hur har andra gjort, vad kan vi lära från de som hamnat mitt i en krissituation och hur skulle man kunna arbeta bättre och säkrare?

Tre anledningar att delta:

 • Höj kunskapen och medvetenheten kring informationssäkerhet
 • Stärk ditt nätverk inom området arkiv och registratur och inspirera och inspireras av alla skickliga yrkeskollegor
 • Var mer förberedd på det oförutsedda för dig och din organisation

Lyssna till andras erfarenheter inom informationssäkerhet

Vi tror att det är viktigt att samverka mellan varandra, lära av misstag och förbättra sina arbetsprocesser för en säkrare hantering av information. Rätt person ska ha tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. 

Under denna eftermiddag får du tillfälle att diskutera olika frågeställningar med kollegor ute i landet från offentlig sektor. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra inom samma yrkesgrupp kring informationssäkerhet. Ta chansen att lyssna till föreläsningar och även nätverka med kunniga yrkeskollegor under Tala&Inspirera-samtal kring informationssäkerhet med avslutande mingel.

Med ett bra nätverk står ni inte ensamma.

Konferens för dig som är:

yrkesverksam inom registratur och arkiv och som vill få ytterligare kunskap inom informationssäkerhet samt inspiration kring hur du kan arbeta med ärende- och dokumenthantering för en god krisberedskap.

Tid:

Kl. 12:45-17:00 (Registrering från kl.12:15)

SIPU fotograferar och filmar detta evenemang för att använda bilderna och filmerna i sin kommunikation.

Ladda ner programmet

Begränsat antal och först till kvarn, så boka nu om du är intresserad. 

Som ett resultat av att delta under denna eftermiddag är vår förhoppning att du ska ha ökat ditt nätverk och fått inspiration och ny kunskap inom informationssäkerhet. 

Målet är att du och din organisation ska få kunskap och tillsammans med kollegor från hela Sverige få inspiration för hur ni kan hantera ärende- och dokumenthantering i kris och även arbeta aktivt med att öka informationssäkerheten.

Ladda ner programmet här: 

Nyfiken på vårt utbildningsutbud inom registratur och ärendehantering? Se här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Birgitta Andreasen
[email protected]
072-724 44 22

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Nätverksdag om informationssäkerhet”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hålltider för dagen

 • 12:15 – 12:45 Registrering
 • 12:45 – 13:00 Konferensen öppnas av moderator Sophia Ulfstedt & COO Hanna Julin från SIPU
 • 13:00 – 13:30 SUCHO (Saving Ukrainian Cultrual Heritage Online) – att arbeta för att rädda digitalt kulturarv under pågående krig. Vad kan vi lära och ta vara på från detta i egen informationsförvaltning? Andreas Segerberg, arkivarie & forskningssamordnare Göteborgs universitet, berättar om volontärsjobbet i nätverket SUCHO som arbetar för att rädda det digitala kulturarvet i Ukraina och vad vi kan lära och i förlängningen bör ha kontroll på i offentlig sektor.
 • 13:30 -14:00 Att utsättas för driftsstopp i diarieföringssystem och cybersäkerhetsincident i kommun Cecilia Törnborg Myrhe, diplomerad registrator och huvudregistrator i en kommun i Östergötlands län, delger om hennes och kommunens erfarenheter vid hackerattack av deras system hösten 2022 samt ger oss en funderare kring diarieföring vid driftsstopp av system oavsett orsak.
 • 14:00 – 14:30 Eftermiddagsfika och nätverkande
 • 14:30-15:00 Informationsförvaltning i en föränderlig tid Maria Kallberg Khanahmadi (lektor i arkiv- och informationsvetenskap) vid Mittuniversitetet och Lisa Knutsson Fröjd (dataskyddsombud och chef för infosäk) från Region Gävleborg berättar om aktuell forskning och om processorienterad informationskartläggning. En metodutveckling som rör en gemensam insats och samarbete utifrån en holistisk syn gällande informationsförvaltning och informationskartläggning. Metodutvecklingen är hämtad från praktiken och redovisar ett arbete som har sin utgångspunkt i informationsförvaltning med funktionerna registratur, arkiv, informationssäkerhet samt dataskydd.
 • 15:00 – 15:30 Panelsamtal om informationssäkerhet (I panelen Andreas, Cecilia, Maria och Lisa med moderator Sophia) Viktiga parametrar att ta med från eftermiddagens föreläsningar.
 • 15:30 - 16:20 Tala&Inspirera-samtal Diskussioner vid bord – samtala kring förutbestämda frågeställningar under korta sekvenser – inspirera eller inspireras.
 • 16:20-17:00 Mingel Byt erfarenheter under trevliga former.
SIPU fotograferar och filmar detta evenemang för att använda bilderna och filmerna i sin kommunikation.

Ladda ner programmet som pdf

 

Andreas Segerberg är utbildad arkivarie och arbetar nu som forskningssamordnare på Göteborgs universitet på vilken han även är lärare och undervisat i bevarande. Ideellt är han engagerad i SUCHO som volontär med syfte att så långt som möjligt hjälpa till att bevara det ukrainska kulturarvet som lätt påverkas under en väpnad konflikt.

Cecilia Törnborg Myhre är diplomerad registrator med lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Hon arbetar som huvudregistrator i en kommun i Östergötland. Cecilia undervisar även i ämnet diarieföring för SIPU.

Lisa Knutsson Fröjd är verksam som CISO och DSO på Region Gävleborg och har lång erfarenhet från dataskydd och säkerhet. Hon utvecklade sitt intresse i samband med studier i Tyskland och arbetade därefter för ett kommunalägt bolag med leveransansvar för IT och telefoni inklusive informationssäkerhet.

Maria Kallberg Khanahmadi är lektor inom arkiv och informationsvetenskap vid Mittuniversitet. Hon, tillsammans med kollegor, tillhör även Forum för digitalisering FODI som är en forumbildning över hela universitetet. Utifrån sin forskningsexpertis jobbar de för en positiv samhällsutveckling genom ett kritiskt förhållningssätt. Hennes forskningsintresse är kompetensfrågor/professionsfrågor, relationen arkiv, informationsförvaltning och informationssäkerhet.

Sophia Ulfstedt är diplomerad registrator med erfarenhet att arbeta både inom kommunal och statliga sektorn. Har arbetat som registrator och nämndsekreterare, men är i grunden utbildad ekonom. Hon arbetar idag på statlig myndighet som registrator samt systemansvarig. Sophia koordinerar flertalet av SIPU:s utbildningar under området registratur och ärendehantering.

Konferens – inspiration på plats med möjligheter till nätverkande

Denna halvdagskonferens för yrkesverksamma inom registratur och arkiv sker på plats centralt i Stockholm. Föreläsningar varvas med stunder för nätverkande under trevliga former. Ni får möjlighet att samverka, utbyta erfarenheter och direkt på plats diskutera utmaningar med yrkeskollegor ute i landet från offentlig sektor.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]