Meny Stäng

6 900 kr exkl. moms

Webbutbildning

Platser kvar

Nollställ

Ny som registrator

Effektiv och flexibel kompetensutveckling som ger dig den nödvändiga kunskap om regelverk och processer som styr registraturen i offentlig förvaltning. Ta del av webbutbildningarna när du vill och var du vill – och få ett kvitto på din kompetens när du fått godkänt på kunskapstesterna för respektive ämne.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Tre anledningar att ta del av webbpaketet:

 • Känn dig säkrare i din förståelse och kunskap om regelverken och processerna som styr registraturen inom offentlig förvaltning
 • Kompetensutveckla dig flexibelt – när du vill och var du vill
 • Få ett kvitto på dina kunskaper med ett intyg per webbutbildning när du uppnåt godkänt resultat på kunskapstestet

Smidigt förpackad kunskap för dig som arbetar i offentlig tjänst
Ny som registrator är ett webbpaket som ger dig grundläggande kännedom om regelverk och processer som styr offentlig verksamhet och som krävs för att du ska komma igång som registrator – eller för dig som jobbat ett tag men känner att du vill repetera och formalisera vissa kunskaper!

I paketet ingår följande webbutbildningar:

För att säkra öppenhet och transparens, men samtidigt skydda individers integritet och bistå till en korrekt ärendehandläggning inom förvaltningen spelar registraturen en nyckelroll. Alla som arbetar inom förvaltningen och med dessa frågor måste kunna den grundläggande förvaltningsrätt som ingår i paketet för att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt – och veta när en fråga behöver eskaleras. 

För dig som: arbetar inom registratur och dokumenthantering inom offentlig förvaltning, som administrativ chef, registrator, administratör, assistent eller i annan roll. 

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet.

När du anmält dig får du tillgång till SIPUs lärportal där de fyra utbildningarna ligger upplagda. Webbutbildningarna består av 10-25 korta filmklipp på 2-7 min samt ett antal frågor och kunskapstest för att testa av dina kunskaper. Materialet är tydligt rubricerat vilket gör det enkelt för dig att söka upp de avsnitt som just du behöver. När du har klarat det avslutande kunskapstestet med godkänt betyg, kan du ladda ner ett utbildningsintyg. 

Utbildningarna tar var och en ca 2 timmar att genomföra. När du bokar dig får du en inloggningslänk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningarna i 6 månader.

Är ni flera stycken i organisationen som behöver denna kompetens?

Då kanske SIPULÄR, SIPUs prenumerationstjänst för organisationer är nåt för er? SIPULÄR är ett helt e-bibliotek som innehåller denna webbutbildning (och mycket mer) och där man får tillgång på årsbasis. 

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Jessica Korneliusson
[email protected]
073-526 84 57

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Ny som registrator”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Innehåll i urval:

Offentlighet och sekretess
 • Offentlighetsprincipen och handlingsoffentlighet
 • Vad är en handling, allmän handling, inkommen/upprättad handling
 • Undantag – minnesanteckningar, mellanprodukter, säkerhetskopior och privata handlingar
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Sekretessprövning
 • Skadeprövning
 • Undantag från sekretess
 • Diarieföring och sekretess
 • Utlämning av allmän handling
 • Utlämning vid sekretessbelagda uppgifter
GDPR
 • Principerna
 • Informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp – Personuppgift, DSO PUA PUB
 • När gäller GDPR?
 • Laglig grund
 • Individens rättigheter
 • Lämna ut information
 • Vad är en incident?
 • GDPR och offentlighetsprincipen
 • Gallring
Diarieföring
 • Ärendehanteringsprocessen (diarieprocessen) - översikt över processens olika delar
 • Varför ska vi diarieföra?
 • Stödja verksamheten: vad gör diariet för verksamheten?
 • Stöd till ledning, handläggare och allmänhet
 • Offentlighetsprincipen
 • Fånga dokumentation: posthantering (post i olika former), expediering, interna handlingar
 • Diarieföra ärenden och händelser: göra urval, alternativ till diarieföringen, vilka uppgifter behövs i diariet?
 • Avslut av ärenden: aktrensning, återöppning av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingar
Arkivering
 • Vad är arkiv?
 • Författningsöversikt (vilka författningar styr arkiveringen?)
 • Hur skapas arkiv - arkivbildning?
 • Proveniensprincipen
 • Arkivläggning, vad innebär det?
 • Vad får vi kasta - gallring och rensning? Bedömningsgrunder, regelsystem, tillämpning
 • Hur ska arkiven redovisas? Klassificeringsstruktur, arkivförteckning, strategi för bevarande av elektroniska handlingar
 • Skapa hållbara arkiv: arkivsäkerhetsfrågor, digital lagring
 • Verksamhetsbaserad dokumenthantering och utformning av dokumenthanteringsplaner

Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.

Erika Malmberg har bland annat arbetat inom Polisen innan hon år 2015 övergick till att på heltid hjälpa organisationer, företag och kommuner att få koll på hur information ska hanteras. Från att informationen samlas in, hur den hanteras under handläggning och slutligen hur den gallras och arkiveras. Erika är utbildad jurist och har jobbat med GDPR och dess relation till offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen sedan år 2016.

Sophia Ulfstedt är diplomerad registrator med erfarenhet att arbeta både inom kommunal och statliga sektorn. Har arbetat som registrator och nämndsekreterare, men är i grunden utbildad ekonom. Hon arbetar idag på statlig myndighet som registrator samt systemansvarig. Sophia är ny som utbildningsledare för SIPU:s utbildningar under området registratur och ärendehantering.

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och tidigare lett diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok