Meny Stäng

10 900 kr exkl. moms

Webbutbildning
Nollställ

Offentlig juridik och processer - stora paketet

Effektiv och flexibel kompetensutveckling som ger dig den nödvändiga kunskapen om regelverken och processerna som styr offentlig förvaltning. Ta del av webbutbildningarna när du vill och var du vill – och känn dig säkrare på att du vet vad som gäller!

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Tre anledningar att ta del av webbpaketet:

 • Känn dig säkrare i din förståelse och kunskap om regelverken och processerna som styr offentlig förvaltning
 • Kompetensutveckla dig flexibelt – när du vill och var du vill
 • Få ett kvitto på dina kunskaper med ett intyg per webbutbildning när du uppnåt godkänt resultat på kunskapstestet

Smidigt förpackad kunskap för dig som arbetar i offentlig tjänst
Offentlig juridik och processer – stora paketet är ett webbpaket som ger dig tillgång till grundläggande kännedom om regelverk och processer som styr offentlig verksamhet. Att ha koll på vad som gäller gör att du som arbetar i offentlig förvaltning ska känna dig bekväm i din roll – oavsett om du är ny eller har jobbat ett tag men känner att du vill repetera och formalisera vissa kunskaper!

I paketet ingår följande webbutbildningar:

För att säkra öppenhet och transparens, men samtidigt skydda individers integritet och bistå till en korrekt ärendehandläggning är det viktigt att alla som arbetar inom förvaltningen känner till den grundläggande lagstiftningen och processerna som styr

För dig som: arbetar inom offentlig förvaltning på olika nivåer. Deltagare på våra webbutbildningar kommer från såväl chef- och ledningsnivå, som experter, handläggare och olika administrativa roller.

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet.

När du anmält dig får du tillgång till SIPUs lärportal där de sju utbildningarna ligger upplagda. Webbutbildningarna består av 10-25 korta filmklipp på 2-7 min samt ett antal frågor och kunskapstest för att testa av dina kunskaper. Materialet är tydligt rubricerat vilket gör det enkelt för dig att söka upp de avsnitt som just du behöver. När du har klarat det avslutande kunskapstestet med godkänt betyg, kan du ladda ner ett utbildningsintyg. 

Utbildningarna tar var och en ca 2 timmar att genomföra. När du bokar dig får du en inloggningslänk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningarna i 6 månader.

Är ni flera stycken i organisationen som behöver denna kompetens?
Då kanske SIPULÄR, SIPUs prenumerationstjänst för organisationer där man får tillgång till ett helt e-bibliotek med dessa webbutbildningar (och mycket mer) på årsbasis är något för er? Kontakta oss så berättar vi mer! 

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Jessica Korneliusson
[email protected]
073-526 84 57

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Offentlig juridik och processer – stora paketet”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Ur innehållet

Förvaltningslagen
 • Ärendehandläggning
 • Grunderna för en god förvaltning
 • Serviceskyldighet och samverkan
 • Krav på tolkning och översättning
 • Åtgärder vid försenad handläggning (dröjsmålstalan)
 • Ärenden som inleds av enskilda
 • Korrekt och effektiv handläggning
 • Jäv och partsinsyn
 • Utredningsansvar och kommunikationsskyldighet
 • Tydliga beslut, rättelse och ändring av beslut
Kommunallagen
 • Förtroendevalda
 • Det kommunala uppdraget
 • Några kommunala principerna
 • Den politiska organisationen - fullmäktige, styrelse, nämnder, utskott, beredningar
 • Delegerad beslutsrätt
 • Tjänstemannaorganisationen
 • Sammanträdet - innan, under och eftre
 • Kontroll och överklagande
 • Samarbetsformer
Offentlighet och sekretess
 • Offentlighetsprincipen och handlingsoffentlighet
 • Vad är en handling, allmän handling, inkommen/upprättad handling
 • Undantag – minnesanteckningar, mellanprodukter, säkerhetskopior och privata handlingar
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Sekretessprövning
 • Skadeprövning
 • Undantag från sekretess
 • Diarieföring och sekretess
 • Utlämning av allmän handling
 • Utlämning vid sekretessbelagda uppgifter
GDPR
 • Principerna
 • Informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp – Personuppgift, DSO PUA PUB
 • När gäller GDPR?
 • Laglig grund
 • Individens rättigheter
 • Lämna ut information
 • Vad är en incident?
 • GDPR och offentlighetsprincipen
 • Gallring
Diarieföring
 • Ärendehanteringsprocessen (diarieprocessen) - översikt över processens olika delar
 • Varför ska vi diarieföra?
 • Stödja verksamheten: vad gör diariet för verksamheten?
 • Stöd till ledning, handläggare och allmänhet
 • Offentlighetsprincipen
 • Fånga dokumentation: posthantering (post i olika former), expediering, interna handlingar
 • Diarieföra ärenden och händelser: göra urval, alternativ till diarieföringen, vilka uppgifter behövs i diariet?
 • Avslut av ärenden: aktrensning, återöppning av ärenden
Arkivering
 • Vad är arkiv?
 • Författningsöversikt (vilka författningar styr arkiveringen?)
 • Hur skapas arkiv - arkivbildning?
 • Proveniensprincipen
 • Arkivläggning, vad innebär det?
 • Vad får vi kasta - gallring och rensning? Bedömningsgrunder, regelsystem, tillämpning
 • Hur ska arkiven redovisas? Klassificeringsstruktur, arkivförteckning, strategi för bevarande av elektroniska handlingar
 • Skapa hållbara arkiv: arkivsäkerhetsfrågor, digital lagring
 • Verksamhetsbaserad dokumenthantering och utformning av dokumenthanteringsplaner
Sofia Donner är jurist och föreläsare med specialisering i offentlig rätt. Hon har arbetat flera år på domstol, senast som domare, där hon bla utbildat nyanställda inom Sveriges Domstolar i offentlighet och sekretess under flera års tid. Hon har föreläst i offentlighet och sekretess, förvaltningslagen och GDPR sedan 2016. Hon arbetar för närvarande som senior bolagsjurist på ett stort telekombolag med GDPR samt offentlighet och sekretess.